Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI
pedagojiformasyon.com

2 Kazanımlar 1. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. 2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir. 3. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur. 4. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder. 5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir. 6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. 7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder. 8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. 9. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. 10. Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar. 11. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. 12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. 13. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler

3 Ayette Verilen Bakış Açısını Bulma 1
Ayette Verilen Bakış Açısını Bulma 1.Kazanım Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) kılan Allah´adır. (Bundan) Sonra bile, inkâr edenler, Rablerine (birtakım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar. (En’am suresi 1ayet)

4 Bakış Açısı Şükrün Allaha olması gerektiği
Allahın ortağının olmadığı düşüncesi

5 Ayetten Bakış Açısı Bulma 2
Ayetten Bakış Açısı Bulma 2.Kazanım:Meleklerin özelliklerinin ve görevlerinin neler olduğunu belirtir Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler. (Zümer Suresi 75.Ayet) Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert (acımasız) melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde, Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Tahram 6.Ayet

6 Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler. Kadir 4.ayet
Muhakkak ki sizlerin üzerinde mutlaka hıfzeden, muhafaza eden koruyucu melekler vardır. Onlar hafaza (muhafaza) melekleridir. şerefli, üstün kâtipler, kaydediciler, yazıcılar  bilirler siz yapıyorsunuz. İnfitar ayetler

7 Allah kullarından dilediğine melekleri, emri vahiyle indirir;insanları uyarır şüphesiz benden başka ilah yoktur, emirlerime uygun yaşayın karşı gelmekten sakının (Nahl 2.Ayet)

8 Ayetlerdeki Bakış Açısını Bulma
Meleklerin Allah’a hamd ettiklerini Meleklerin Allah’ın emirlerini yerine getirdikleri İnsanları koruyan meleklerin olduğunu Meleklerin vahiy getirmekle görevli olduğu

9 Hadisten İlke Çıkarma 3.Kazanım: Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.
Melek insanı iyilik işlemeye yönlendirir, kim içinden iyiliğe yönelten bir ses duyarsa bilin ki bu meleğin sesidir. (Tirmizi Tefsir 3.Hadis)

10 Hadisten İlke Çıkarma Meleklerin iyilik ve güzelliğe insanları yönelttiği ilkesi

11 Ayetten İlke Çıkarma 4.Kazanım Melek inancının davranışları güzelleştirmedeki rolünü Fark eder.
Unutma ki (insanın) sağında ve solunda oturan 2 melek vardır(melek, onun söz ve hareketlerini kaydedip durur) O bir söz söylemeye görsün kesinlikle yanda(yazmaya) hazır bir gözcü vardır.

12 Ayetten İlke Çıkarma Yaptığı iyilik ve kötülüklerin sürekli kaydedildiğinin farkında olma

13 Ayet Bulma 5.Kazanım Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir İlgili Ayet Belirleme
Sure (Zâriyât Suresi), 56. Ayet Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım Sure (Zâriyât Suresi), 57. Ayet Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum Sure (Zâriyât Suresi), 58. Ayet Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir Sure (Rahmân Suresi), 33. Ayet Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz Sure (Rahmân Suresi), 37. Ayet Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) Sure (Rahmân Suresi), 38. Ayet O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

14 Sure (Ahkâf Suresi), 29. Ayet Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine, "Susun!" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler Sure (Ahkâf Suresi), 30. Ayet Dediler ki: "Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik." Sure (Ahkâf Suresi), 31. Ayet "Ey kavmimiz! Allah'ın dâvetçisine uyun, ona iman edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın." Sure (Ahkâf Suresi), 32. Ayet Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

15 Ayetlerdeki Bakış Açısını Bulma 6
Ayetlerdeki Bakış Açısını Bulma 6.Kazanım Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Onun için siz de, onu bir düşman olarak tanıyın. O kendisine uyanları ancak alevli cehennemin ehlinden olmaları için çağırır.” (Fatır 6)  “Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o  size apaçık bir düşmandır. O, size ancak, kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmeyeceğiniz sözleri söylemenizi emreder.” (Bakara )  “Şeytan onlara va’deder. Onları olmayacak kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine va’dettiği şeyler ise  aldatmacadan  başka  bir şey değildir.” (Nisa 121)

16 Haydi, Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın
Haydi, Kur’an  okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Gerçek şudur ki, iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiç bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah’a eş koşanlaradır” (Nahl )

17 Ayetlerden Bakış Açısı Bulma
Şeytana uyanların cehenneme gideceği Şeytanın apaçık bir düşman olduğu Şeytanın insana vesvese verdiği Kur’an’a uyanların şeytanın zararlarından korunabileceği

18 Ayetten İlke Çıkarma 7.Kazanım:Ruh çağırma,falcılık sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, Karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden Düğümlere üfleyerek büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden; Kıskanç kişinin kıskançlığının kötülüğünden Işıyan ufkun Rabbine sığınırım. Felak süresi

19 Ayetten İlkeler Büyücülerin şerrinden Allaha sığınmak
Kıskanç insanların şerrinden Allaha sığınmak Gecenin şerrinden Allaha sığınmak Yarattıklarının şerrinden Allaha sığınmak

20 Anahtar Kavramların Tespiti 8
Anahtar Kavramların Tespiti 8. Kazanım Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. Kıyamet vakti de gelecektir. Buna da şüphe yoktur ve Allah kabirde ki kimseleri diriltip kaldıracaktır

21 Anahtar Kavramlar Kıyamet Allah Vakit Kabir Dirilme

22 Ayetlerdeki Bakış Açısını Bulma 9
Ayetlerdeki Bakış Açısını Bulma 9. Kazanım:Hesap,Mizan, Cennet ve cehennem kavramlarının anlamını açıklar İnsanlar için hesap vakti yaklaştı. Ve onlar, gaflet içinde yüz çevirenlerdir. (Enbiya 47) Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. (TEVBE/72) Ayetlerimize karşı inkâra sapanları şüphesiz ateşe sokacağız Derileri yanıp döküldükçe azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz Gerçekten Allah güçlü ve üstün olandır hüküm ve hikmet sahibidir (4/56 )

23 Ayetlerdeki Bakış Açısı
Mümin insanların cennete, olmayanların cehenneme gireceğinin farkında olma Asıl ibadetin Allah rızası için yapılması gerektiğinin farkında olur

24 Ayet Bulma 10. Kazanım:Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
1- Bakara Süresi(4, 8 , 62 ,86,94, 102, 114,126) 2- Ali imran (22 ,45,56,77,85,145,148,152,176) 3- Nisa( 38,39,77) 4- Maide(5,41,69) 5- Enam (32,92,113) 6- Enfal(67) 7- Tevbe süresi (18,19,29)

25 Ayetlerden Bakış Açısı Bulma 11
Ayetlerden Bakış Açısı Bulma 11.Kazanım:Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. Nisa-40.Ayet:Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa-77.Ayet: Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.” 

26 Bakış Açısı Bulma Öldükten sonra ahiret için hiçbir şeyin fayda vermeyeciğini Ahiretin Allahtan korkanlar için daha hayırlı olduğunun farkında olma

27 Hadislerden Değer Bulma 12
Hadislerden Değer Bulma 12.Kazanım:Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse,komşusuna eziyet etmesin Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yahut sussun Müslim İman 74.Hadis

28 Değer Bulma Komşulara saygılı olma Başkalarına yardım etme
İnsanlara karşı Hayır konuşmanın önemini bilme

29 Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.
Anahtar Kavramların Açıklanması 13.Kazanım: İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür Zilzal Suresi - 7 ve 8. Ayetler

30 Anahtar Kavramların Açıklanması
Zerre:Çok küçük parçacık Hayır:İyilik, iyi, faydalı iş ve fayda Şer:Kötülük, fenalık ve kötü iş 


"ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları