Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYUŞSAL ALAN Yıldız AYDINÖZ Merve KILAVUZ Ümmühan KAYA Serra ARSLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYUŞSAL ALAN Yıldız AYDINÖZ Merve KILAVUZ Ümmühan KAYA Serra ARSLAN"— Sunum transkripti:

1 DUYUŞSAL ALAN Yıldız AYDINÖZ Merve KILAVUZ Ümmühan KAYA Serra ARSLAN Merve Nagihan HAÇKALI Tansu Bilge AKSOY Öznur SAKA Merve TOPALAK Bu slayt Öğretim İlke ve Yöntemleri (10. baskı Editör: Şeref TAN) kitabından alınan alıntılar doğrultusunda düzenlenmiştir.

2 Duyuşsal Alan Neyi İçerir?
Duyuşsal alan; öğrencilerin psikolojik durumlarıyla ilgili hedefleri içerir. Belli bir değere karşı öğrencinin hissettikleri tutum ilgi, sevgi vb. faktörleri içerir.

3 Duyuşsal Alan Sınıflandırma
Duyuşsal alanda sınıflandırma Krathwohl (1964) tarafından yapılmıştır. Alma (receiving) Tepkide bulunma (responding) Değer verme (valuing) Örgütlenme (organization) Nitelenmişlik (characterization by a value or value complex)

4 1. Basamak: Alma Beliri bir olayı fark etme isteğidir. Öğrenme isteğidir kısacası. Farkında olma (axereness): Uyarıcıları fark etme söz konusudur. Almaya isteklilik (wilingness to receive): Uyarıcıyı reddetmeme söz konusudur. Kontrollü-seçici dikkat (controlled or selected attention): Uyarıcılar arasında seçici olunur ve seçilen uyarıcılara odaklanır.

5 2. Basamak: Tepkide Bulunma
Öğrencinin bir tepki göstermesi söz konusudur. Bu tepki başlangıçta razı olma veya itaat etme şeklindedir. Bu aşamada birey olayı almaktan ziyade olayla ilgili bir etkinlik yapması söz konusudur. Tepkide uysallık (acquiescensein responding): Bir razı oluş durumu söz konusudur. Tepkide isteklilik (willingness to respond): Gönüllü olarak aktivitelere katılma söz konusudur. Tepkide doyum (satisfaction in responding): Zevk alma, sevinç duyma söz konusudur.

6 3. Basamak: Değer Verme Kişi bir şeyin değerini kabul eder. Kabul ettiği değere karşı kuvvetli ilgi ve bağlılık gösterir. Bir değeri kabullenme (acceptance of a value): Birey bir değeri kabul eder ve o değere önem verir. Tutarlılık önemlidir. Bir değeri tercih etme (preference for a value): Bir değeri tercih eder, bu değeri arar, ve değerin peşinden düşer. Bir değere adanmışlık (commitment): Bu düzeydeki inanç üst düzeydedir ve kesinlik içerir. Birey inandığı değer için başkalarını da ikna etmeye çalışır. Davranışlarında gerçek bir motivasyon vardır.

7 4. Basamak: Örgütlenme Birey insanları veya bir değeri organize etme davranışı gösterir. Değerler arasındaki çatışmaları çözer ve tutarlı bir değer sistemi oluşturmaya başlar. Bir değeri kavramsallaştırma (conceptualization of a value): Bu aşamada, bir değerin soyutlaştırılması ve kavramsallaştırılması söz konusudur. Bir değer sistemini örgütleme (Organization of a value system): Farklı değerleri birbirleriyle düzenli olarak ilişkilendirerek tutarlı bir ilişkiler takımı oluşturulur. Burada bireyin değeri yaşam felsefesi formüle etmesi amaçlanr.

8 5. Basamak: Nitelenmişlik
Bu aşamada birey öğrendiği kabul ettiği değerleri yaşamına artık geçirir ve yaşam tarzına çevirir. Bu değerler artık kişinin özelliği haline gelir. Genellenmiş örüntü (generalized set): Değerler veya tutumlar sistemiyle iç tutarlılık gösteren bir davranışın gösterilmesi söz konusudur. Niteleme (characterization): Birey değerle özdeşleşmiştir. Bu değer bireyin dünyayı algılayış biçimi ve yaşam felsefesi, bir değer sistemi, kişinin yaşamasının tüm maksadıdır.

9 Biz nasıl işledik bu konuyu?
Yıldız arkadaşımız konuyu önce anlattı ve diğer grup arkadaşlarımız konuyu dramatize ederek, konunun pekiştirilmesini sağladı.


"DUYUŞSAL ALAN Yıldız AYDINÖZ Merve KILAVUZ Ümmühan KAYA Serra ARSLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları