Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYUŞSAL TAKSONOMİ MUHAMMED KÜRŞAD BİRDANE VETERİNER FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYUŞSAL TAKSONOMİ MUHAMMED KÜRŞAD BİRDANE VETERİNER FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 DUYUŞSAL TAKSONOMİ MUHAMMED KÜRŞAD BİRDANE VETERİNER FAKÜLTESİ
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ A.B.D

2 Duyuşsal Alan Alma Basamağı Tepkide Bulunma Basamağı
Değer Verme(kıymet biçme) Basamağı Örgütleme,(organize etme) Basamağı Kişilik Haline Getirme(Nitelenmişlik,kendine mal etme) Basamağı Bu alan, Krathwohl tarafından kodlanmıştır.

3 Duyuşsal Alan: Daha çok öğrencilerin psikolojik durumuyla ilgili hedefleri içerir. Bu boyutlar, kişinin yaşamı boyu geçire geldiği yaşantıların ürünüdür. ilgi, tutum, güdülenmişlik, kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

4 Duyuşsal alan davranışları, öğrencilerin belirli tercihler yapma, bir şeyden hoşlanma, bir durumu sahiplenme yada kaçınma eğilimleri olarak tanımlanır. Bu alanla ilgili amaçlar sevgi, nefret gibi duygularla ilgili davranışların oluşturduğu amaçlardır.

5 Duyuşsal alandaki hedef cümlelerin sonuna ‘isteklilik, farkındalık, açıklık, hoşgörürlük, adanmışlık’ gibi ifadelerden biri getirilmelidir.

6 Alma basamağında tepki yoktur. İşlemler zihinde gelişir.
1) ALMA Basamağı:Sadece çevredeki uyarıcıların farkında olduğumuz basamaktır. Alma basamağında tepki yoktur. İşlemler zihinde gelişir. Birey önce olgu yada nesnenin farkına varır. Sonra uyarıcıya açık olur. Daha sonrada algılama sürecinde her uyarıcıya değil, istediklerini seçmeye yönelir.

7 ör: Cerrahi dersinde kullanılan araç-gereçlerin farkında oluş.
Bu basamaktaki hedef cümlenin sonuna ‘farkında oluş, dönüklük, duyarlılık, dikkatli oluş, seçicilik’ gibi ifadeler getirilmelidir. ör: Cerrahi dersinde kullanılan araç-gereçlerin farkında oluş. ör: Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük. ör: Doğum bilgisi dersinde dikkatini konuya yöneltme

8 ör: Doğuma yardım dersinde soru sormaya ve cevap vermeye istekli olma
2) TEPKİDE BULUNMA B. Kişi uyarıcılarla ilgilenir, onları arar, isteklidir, hatta zevk duyar. Uyarıcılara bilinçli tepki verilir, Bu basamakta hedef cümlesinin sonuna ‘razı oluş, gönüllü oluş, zevk alış’ gibi ifadelerden biri getirilmelidir. ör: Doğuma yardım dersinde soru sormaya ve cevap vermeye istekli olma

9 3) DEĞER VERME B. Kişinin uyarıcıya nasıl bir tepki vereceği bu basamakta anlaşılır. Sınırlı bir kararlılıktan geniş ve tutarlı bir kararlılığa geçiş olabilir. Bireysellikten toplumsallığa geçiş vardır. Bir davranış, olay yada olguya değer verme, bir değeri diğerlerine tercih etme ve değere kendini adama şeklinde gerçekleşir.

10 ör: Demokrasinin önemini takdir etme
Bu düzeyde hedef cümlesinin sonuna ‘düşkünlük, süreklilik, adanmışlık, takdir ediş, kendine iş ediniş,’ gibi ifadeler getirilmelidir. ör: Demokrasinin önemini takdir etme ör: Ulusun bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için özveride bulunmaya adanmışlık

11 4) ÖRGÜTLEME B. Kişi kendine yeni değerler oluşturur. Eski değerler ile kendince benimsenenleri karşılaştırır ve bir sonuca varır. Farklı değerleri, tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütler. Bu basamaktaki hedef cümlesinin sonuna ‘kararlı oluş, kararlılık’ gibi ifadeler getirilmelidir. ör: Davranışlarının tutarlılığı konusunda kendini yargılamada kararlı oluş

12 5) KİŞİLİK HALİNE GETİRME B.
Bireyin bu basamaktaki davranışları onun kişiliğini yansıtır, yaşam görüşünü ortaya koyar. Belli değerleri kontrollü bir şekilde geneller. Bunları dünya görüşünün içinde birleştirir. Bireye özgü değerler kurallaşmış, bir karakter görünümü kazanmış ve uyulması zorunlu ilkeler haline gelmiştir.

13 ör: Güvenilir bir kişiliğe sahip oluş.
Bu düzeydeki hedef cümlelerin sonuna ‘alışkanlık haline getiriş, kişiliğe sahip oluş’ gibi ifadeler getirilmelidir. ör: Güvenilir bir kişiliğe sahip oluş. ör: Yasalara saygılı olmayı bir alışkanlık haline getiriş. ör: Tutarlı bir dünya görüşüne sahip oluş

14 Kaynaklar Affective Domain of the Taxonomy of Educational Objectives Krathwohl's Taxonomy of Affective Domain Öğretimde planlama ve değerlendirme Learning Domains or Bloom's Taxonomy

15 TEŞEKKÜRLER


"DUYUŞSAL TAKSONOMİ MUHAMMED KÜRŞAD BİRDANE VETERİNER FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları