Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Eylül 2013 Perşembe

2 ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU

3 I) ● 6 aylık, kız hasta Yakınması: ●Kilo alamama ●İşitme güçlüğü
Hikayesi: ●Doğduğu günden itibaren işitme problemi olduğu farkedilmiş. ●Son 1 aydır kilo alımında yetersizlik saptanmış.

4 Özgeçmiş: ●Miadında, 3340 gr, NSD ile doğmuş. ●Postnatal özellik yok
Özgeçmiş: ●Miadında, 3340 gr, NSD ile doğmuş. ●Postnatal özellik yok. ●Sürekli kullanılan ilaç yok Soygeçmiş: ●Anne-baba arasında akrabalık yok. ●Dede ve teyzede böbrek taşı, kuzeninde işitme kaybı (+) Fizik Muayene: ●Vücut tartısı : 4500 gr (<3.P) Boyu : 57 cm (3.P) Baş çevresi : 38.5 cm (<3.P) TA : 95/60 mmHg

5 Laboratuar: ●Glukoz: 85 mg/dl Kreatinin: 0
Laboratuar: ●Glukoz: 85 mg/dl Kreatinin: 0.38 mg/dl Na: 138 mEq/l K: 3 mEq/l (↓) Cl: 110 mEq/l (↑) Ca: 10.3 mg/dl ●Tam İdrar Tahlili: pH: 7, dansite: 1015, protein(-) eritrosit(-), glukoz(-), sedimentte özellik yok

6 II) ●12 yaş, erkek hasta Yakınması: ●Yan ağrısı Hikayesi:
●3 yaşından itibaren, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle tedavi görmüş. ●USG’de her iki böbrekte taş olduğu söylenmiş.

7 Özgeçmiş: ●Prenatal, natal, postnatal özellik yok
Özgeçmiş: ●Prenatal, natal, postnatal özellik yok. ●2 yıl önce sağ ESWL (+) Soygeçmiş: ●Anne-baba arasında akrabalık yok. ●Dedede böbrek taşı (+) Fizik Muayene: ●Vücut tartısı: 44.3 kg (50.P) Boyu: 134 cm (3.P) TA: 111/63 mmHg KVAH -/-

8 Laboratuar: ●Glukoz:110 mg/dl Kreatinin: 0
Laboratuar: ●Glukoz:110 mg/dl Kreatinin: 0.8 mg/dl Na: 139 mEq/l K: 3,1 mEq/l (↓) Cl: 114 mEq/l (↑) Ca: 9.3 mg/dl ● Tam İdrar Tahlili: pH:7, dansite: 1020, protein(-) eritrosit(-), glukoz(-), sedimentte özellik yok. ●Üriner USG: Bilateral nefrolitiasis, nefrokalsinozis

9 ???????

10 Laboratuar: Kan Gazı İdrar pH Anyon Açığı I) pH: 7
Laboratuar: Kan Gazı İdrar pH Anyon Açığı I) pH: HCO3:15 II) pH:

11 TANI DİSTAL (TİP1) RENAL TUBULER ASİDOZ

12 DİSTAL (Tip1) RTA: ●Distal tubulusta asit sekresyonu bozuktur
DİSTAL (Tip1) RTA: ●Distal tubulusta asit sekresyonu bozuktur. ●Normal anyon açığı ve hiperkloremik metabolik asidoz görülür. ●Sistemik asidoza rağmen, idrar pH’sı 5.5 altına düşürülemez.

13 ●Büyüme geriliği Kusma Poliüri Dehidratasyon Sensinöral işitme kaybı Hipopotasemi Hiperkalsiüri Hipositratüri Hemolitik anemi Nefrolitiasis Nefrokalsinozis Raşitizm Osteomalazi

14 Sjögren Sendromu Meduller sünger böbrek
●İdiyopatik ●Genetik ●Sekonder Sjögren Sendromu Meduller sünger böbrek Sistemik Lupus Eritematozus Fabry Hastalığı Primer biliyer siroz D vitamini intoksikasyonu Kronik aktif hepatit Wilson Hastalığı Ehlers Danlos Sendromu Kronik pyelonefrit Orak hücreli anemi Obstrüktif nefropati Hiperkalsiüri Lepra Tip1 Glikojen Depo Hastalığı Hiperokzalüri Karnitin palmitoil transferaz eksikliği Reflü nefropatisi Meduller kistik böbrek Herediter eliptositoz Nefronoftizi Nefrolitiasis Nefrokalsinozis Amfoterisin B Nefrotik Sendrom* NSAID Siroz* Lityum Kalp yetersizliği * İfosfamid

15

16 Thick Ascending Limb of the Loop of Henle (TALH)

17 Distal Tubulus (α-intercalated cell)

18

19 AE1 ( HCO3/Cl exchanger) mutasyonu:
GENETİK AE1 ( HCO3/Cl exchanger) mutasyonu: ●Otozomal dominant ●Otozomal resesif -17q Hemolitik anemi -SLC4A1 geni (Southeast Asia ovalocytosis) -Komplet/inkomplet dRTA Komplet dRTA -Hemolitik anemi (Herediter sferositozis) ●(AE1 eritrosit plazma membran yapısına girer.)

20 AE1 (HCO3/Cl exchanger)

21 ●Otozomal resesif geçişli
H-ATP ase mutasyonu B1 subunit mutasyonu A4 subunit mutasyonu 2p q33-34 ATP6V1B1 geni ATP6V0A4 geni İlerleyici sensinöral işitme kaybı Geç dönemde işitme kaybı ●Otozomal resesif geçişli

22 OD (AE1) OR(AE1) H-ATPase
Tip Komplet/inkomplet Komplet Komplet Başlangıç yaşı Genellikle geç Genellikle erken Erken Hastalık seyri Hafif Ciddi Ciddi Hemolitik anemi Nadir Sık Yok Hipopotasemi Hafif Ciddi Ciddi Poliüri Nadir Sık Sık Bikarbonat Hafif düşük Düşük Düşük Nefrokalsinozis Geç dönemde Erken dönemde Erken dönemde İdrar pH > > >6.5

23 Metabolik asidoz Artmış AG Normal AG Laktik asidoz İshal
Ketoasidoz Renal Tubular Asidoz Metanol Karbonik anhidraz inh Etilen glikol Toluen Aspirin D-laktik asidoz Proglutamik asit Böbrek yetersizliği ANYON AÇIĞI (AG) : Na – ( Cl + HCO3 ) N : 12 ± 4

24 İdrar Anyon Açığı(UAG)
Na + K > Cl dRTA Na + K < Cl Normal yanıt ●Dehidratasyon ( idrar Na <25 ) İdrarda artmış anyon atılımı (betahidroksibütirat, asetoasetat, hippurat, bikarbonat)

25 İdrar Osmolal Gap (UOG)
●Ölçülen ve hesaplanan idrar osmolalitesi arasındaki farktır. ●İdrar Osmolalitesi (mOsm/kg): [ 2 x (Na + K)] + Glukoz BUN UOG > 80 – 100 mOsm/kg İdrarda artmış anyon atılımı

26 ●Metabolik asidoz Normal serum AG Pozitif idrar AG UOG < mOsm/kg dRTA İdrar Na >25 İdrar pH >5.5 Üriner sistem enfeksiyonu (-) Dehidratasyon (-)

27 ●Tanıda - Amonyum klorür ( NH4Cl) yükleme testi - Kalsiyum Klorür (CaCl2) testi - IV furosemid testi - Sodyum sülfat infüzyon testi - IV arginin hidroklorür testi

28 ●Büyüme ve gelişmenin iyileştirilmesi
Tedavide ●Büyüme ve gelişmenin iyileştirilmesi ●Böbrek taşı ve nefrokalsinozis oluşumunun engellenmesi ●Sistemik asidoz ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi ●Alkali terapi ( Sodyum bikarbonat, Potasyum sitrat) (Tedaviye erken başlanması ile nefrokalsinozis gelişimi ve kronik böbrek yetersizliğine gidiş önlenebilir.)

29 I) ●Hastaya dRTA tanısıyla Kalinor tb (potasyum sitrat + potasyum bikarbonat) başlandı. ●Sistemik asidoz ve potasyum düşüklüğü 6 mEq/kg potasyum sitrat ile kontrol altına alındı. ●İşitme testinde sensinöral işitme kaybı mevcuttu. ●Üriner sistem USG’de, daha önce mevcut olan nefrokalsinoziste (Tip C) gerileme olduğu görüldü.

30

31 II) ●Hastaya dRTA tanısıyla Kalinor tb (potasyum sitrat + potasyum bikarbonat) başlandı. ●İşitme testinde patoloji saptanmadı. ●Asidoz ve elektrolit dengesizliği 3 mEq/kg potasyum sitrat ile düzeltildi. ●USG ‘de bilateral nefrolitiasis ve nefrokalsinozis tedaviye rağmen devam ediyor.

32 No mutation in the ATP6V1B1 and ATP6V0A4 genes.


"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları