Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ

2 Tüketici davranışı için temel model
kültür Sosyal Güdüler tutumlar Tüketicinin Satın alma davranışı İhtiyaçlar Öğrenme Aile Algılama İş Kişilik Ekonomik

3 EKB Tüketici davranışı modeli
Girdiler Bilgi işleme Karar prosesi Kar. Pr. değişkenleri Dış faktörler Prob. tanımlama İnançlar Kültürel Normlar Maruz kalma tutumlar araştırma Dikkat Grup etkisi niyetler Alt. Deg. Pazarlamacıların uyarıları ve diğerleri Kabul HAFIZA Değerlendirme kriteri Aile etkisi seçim. Hatırda tutma Hayat tarzı çıktılar Beklenmeyen durumlar Anlama Normatif İtaat,uyum Memnuniyet/memnuniyetsizlik

4 Engle-Kollatt-Blackwell Tüketici davranışı modeli
Odak karar verme prosesi üzerinedir Karar prosesi şunlardan etkilenir Girdiler Bilginin nasıl işlendiği Özel karar prosesi değişkenleri Dış etkiler

5 Howard-Sheth’in Tüketici davranışı modeli
Girdiler Algılama Yapıları Öğrenme yapıları Çıktılar güdüler Açık araştırma Dikkat güven Marka bağlılığı Uyaranların belirsizliği Marka bağlılığı Seçim kriteri Sosyal, sembolik ve direkt uyarıcı tutum dikkat tutum Dikkat Niyet Algısal eğilim memnuniyet Satınalma

6 Marketing Strategy andConsumer Behavior
Howard-Sheth Tüketici davranışı modeli Marketing Strategy andConsumer Behavior Üç satınalma tipi ile ilgilidir:Otomatik satınalma, Sınırlı sorun çözme sınırsız sorun çözme Dört genel faktör Girdiler Algısal yapılar Öğrenme yapıları Çıktılar (iç veya dış)

7 Bettman’ın Bilgi İşleme modeli
Motivasyon Algılama Encoding Amaç hiyerarşisi Hafıza araştırması Dikkat İşleme kapasitesi Dış araştırma Bilgi toplama ve değerlendirme Tarama ve engelleme mekanizması Karar prosesleri Engelleme yorumlama & Tepki Tüketim ve öğrenme

8 Bettman’ın Tüketici davranışı modeli
Bilgi işlemeye önem verme Tüketicilerin aktif çevre izleyicileri olduğunu önermesine dayanan iki eşsiz yapı tarayıcı/yarıda kesme-engelleme mekanizmaları

9 HCB Tüketici davranışı modeli
DIŞ ETKİLER Kültür Alt kültür Demografik özellikler Sosyal statü Referans gruplar Aile Pazarlama faaliyetleri Deneyimler ve kazanımlar DURUMLAR Problemin tanımlanması Bilgi araştırması Alternatif değerlendirme ve seçimi Satış yeri seçimi Ve satınalma Hemen sonra satınalma prosesleri KİŞİLİK KAVRAMI ve HAYAT TARZI İstekler İÇ ETKİLER Algılama Öğrenme Hafıza Güdüler Kişilik Duygular tutumlar İhtiyaçlar Deneyimler ve kazanımlar

10 Tüketicilerin marka tercihleri

11 Tüketiciler bir malın değişik markalarını değerlendirirken, bazı mal niteliklerini esas alırlar
Tüketici bir markayı o markanın yaptığı çağrışıma göre değerlendirir.

12 Bir tüketici her markayı seçim kriterine göre öncelik sırasına koyar.
Önce seçim kriterleri önem sırasına konur Her marka her marka mal özellikler bakımından karşılaştırılır, marka tüm nitelikler bakımından puanlandırılır. Ağırlıklarla puanlar çarpılarak her markanın toplam değeri hesaplanır


"TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları