Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Yönetiminde Yeni Aktörler: Sivil Toplum Kuruluşları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Yönetiminde Yeni Aktörler: Sivil Toplum Kuruluşları"— Sunum transkripti:

1 Kamu Yönetiminde Yeni Aktörler: Sivil Toplum Kuruluşları
Doç Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi

2 Siyaset ve Toplum Yönetimi İle İlgilenmeyen Aydınlar, Cahil Yöneticilere Mahkum Olurlar.

3 Vasat Bir İnsanın Elinden Geleni Yapmaya Çalışması, Zeki Bir İnsanın Tembelliğinden İyidir.

4 “İnanırsan yapabilirsin”
Sivil Toplum Örgütleri; Toplumsal ihtiyaçları fark ederek çözüm üretirler, Huzur ve refah adına toplumsal bilincin artırılması için çaba gösterirler.

5 Sivil Toplum Kuruluşları
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye… Siyasal Katılım Demokratik yönetişimin olmazsa olmaz şartı siyasal katılımdır. Belediyelerde siyasal katılım çok düşük, STK’ların temsil güçleriyle bu boşluğu doldurmaya en uygun adaydır. Sivil Toplum Kuruluşları Demokratik Yönetim

6 Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye…
Toplum Temsil gücü artan yerel yönetimler yetki ve kaynaklarını, STK’lar ile paylaşmada daha istekli ve cesur olacaklardır. Nitekim temsil gücünün artmasının yanında, yetki ve kaynakların paylaşılması yerel yönetimler yönetsel meşruiyetlerini sağlar. Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Mekanizması (Kamu Kurumları)

7 Sivil Toplum Kuruluşları
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye… Vatandaş Memmuniyeti Stratejik kamu yönetimi anlayışının temelinde vatandaş memnuniyeti vardır. Bu çerçevede kamu yönetimi ile vatandaş arasında etkin ve demokratik ilişkinin kurulabilmesini ancak STK’lar sağlayabilir. Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Yönetimi

8 Özetle: Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye Geçiş Ancak Etkin STK Eylemleriyle Mümkündür.

9 Sivil Toplum, Sürdürülebilir Gelişmenin Vazgeçilmez Ortağı…
STK’lar toplumda sosyal ve ekonomik olarak mahruh bırakılanların için çözüm üreten aktörlerdir. Toplumsal ihtiyaçların tespiti ve çözüm önerilerin geliştirilmesinde kamu yönetiminin karar alma ve uygulamada en önemli ortağı olmak durumundadır.

10 BM Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplum Kuruluşları…
BM Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin, uluslararası örgütlerin, kamu yönetimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak işbirliği ve gayretleri ile gerçekleştirilmesi mümkün görülmüştür. Açlığın ve yoksulluk sefaletinin ortadan kaldırılması. Evrensel ilköğretimin standardının sağlanması. Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin teşvik edilmesi. Çocuk ölüm oranlarının azaltılması. Anne sağlığının iyileştirilmesi. Sıtma, HIV/AIDS gibi küresel hastalıklarla mücadele edilmesi. Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması sağlanması. Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi.

11 Demokratik Yönetim/Gelişim Sivil Toplum Kuruluşları
Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir… Türkiye İMF verilerine göre GSYH (2013: yaklaşık 822 milyar dolar) bakımından dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu hemen hemen her vatandaşımız tarafından bilinir. Ancak kişi başına düşen milli gelir bakımından yine İMF (2014: yaklaşık 11 bin dolar) verileriyle dünyada 66. sırada olduğumuz, Ayrıca BM İnsani Gelişmişlik Endeksinde 76. sırada olduğumuz pek bilinmez. Demokratik Yönetim/Gelişim Sivil Toplum Kuruluşları insan

12 Egemenlik Kayıtsız Şartsız (Örgütlü) Milletindir…
Toplumsal refah ve barış için kritik öneme sahip uluslararası veriler hakkında bilinç ve farkındalık oluşturmak ancak STK’lar vasıtasıyla mümkündür. Bizim imkanlarımızla bizleri yönetenlerin performansı ancak gözetlenebilir. En yalın ifadeyle, örgütlenemeyen toplumlar yukarıda dile getirilen sıralamalarda hep gerilerde kalmaya mahkumdur.

13 Sonuç ve Değerlendirme…
Son 15 yıllık refromların temelinde sivil toplumun artan desteği vardır. Türkiye’de 1996 Habitat II bunun işaretcisi olmuştur. Uluslararası alanda ise 1992 Rio Konferansı etkili olmuştur. Bu konferansların ortak noktası güçlü bir STK katılımının olmasıdır.

14 Sonuç ve Değerlendirme…
Bu kapsamda STK’lar için Temel Stratejiler,: Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak, Daha yüksek yaşam kalitesi için örgütlü hareket etmenin önem ve gereğini sürekli gündemde tutmak, Sivil toplum adına kamu yönetiminin izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.

15 Teşekkürler İlginiz için Doç. Dr. Yüksel Demirkaya
Marmara Üniversitesi


"Kamu Yönetiminde Yeni Aktörler: Sivil Toplum Kuruluşları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları