Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunların hangisi doğrudur? A-) Pamuk - Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunların hangisi doğrudur? A-) Pamuk - Güneydoğu Anadolu Bölgesi."— Sunum transkripti:

1 Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunların hangisi doğrudur? A-) Pamuk - Güneydoğu Anadolu Bölgesi B-) Tütün - Ege Bölgesi C-) Mercimek - Akdeniz Bölgesi D-) Zeytin - Karadeniz Bölgesi

2 B-) Doğu Anadolu Bölgesi C-) Ege Bölgesi D-) Akdeniz Bölgesi
Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir? A-) Marmara Bölgesi B-) Doğu Anadolu Bölgesi C-) Ege Bölgesi D-) Akdeniz Bölgesi

3 Aşağıda Bazı Meslekler İle Yapıldığı Bölgeler Verilmiştir
Aşağıda Bazı Meslekler İle Yapıldığı Bölgeler Verilmiştir. Doğru Olanı Bulunuz. A-) Balıkçılık- Urfa B-) İpekböcekçiliği- Bursa C-) Taşkömürü- Rize D-) Çay -Zonguldak

4 Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A-) İnsan gücü, hammadde ve sermaye B-) İnsan gücü, iklim ve deniz C-) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin D-) Sermaye turizm ve tarım

5 1.İnsan gücü 2.Hammadde 3.Kapital Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir? A-) 1 B-) 1 ve 2 C-) 1,2 ve 3 D-) 1 ve 3

6 A-) ticaret B-) tarım C-) üretim D-) turizm
İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesine ne ad verilir? A-) ticaret B-) tarım C-) üretim D-) turizm

7 İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadenizde ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A-) İklim özellikleri B-) Ekonomik faaliyetler C-) Bitki örtüsü D-) Nüfus yoğunluğu

8 Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A-) insan gücü B-) tarla C-) hammadde D-) kapital

9 A-) Öğrencilik B-) Öğretmenlik C-) Marangozluk D-) Çiftçilik
İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları sürekli işe meslek denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir meslek olamaz? A-) Öğrencilik B-) Öğretmenlik C-) Marangozluk D-) Çiftçilik

10 A-) Konut sayısını B-) Nüfusu C-) Tarım alanları D-) Altyapı sorunları
Ülkemizde sanayi kuruluşların en yoğun olduğu , ticari faaliyetlerinin en fazla yapıldığı , eğitim imkanlarının en çok olduğu yer İstanbul’ dur. Bu durum İstanbul’da aşağıdakilerden hangisini artırmamıştır? A-) Konut sayısını B-) Nüfusu C-) Tarım alanları D-) Altyapı sorunları

11 Pamuk hangi bölgemizde yetiştirilmez?
A-) Akdeniz B-) Karadeniz C-) Ege D-) Güney doğu

12 Aşağıdaki mesleklerden hangisi deniz kıyısındaki yerlerde yaygındır?
A-) Madencilik B-) Marangozluk C-) Balıkçılık D-) Dokumacılık

13 Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?
A-) Para B-) Madenler C-) Ormanlar D-) Sular

14 A-) Baharda yağmurun bol olduğu B-) Kışların ılık olduğu
Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir? A-) Baharda yağmurun bol olduğu B-) Kışların ılık olduğu C-) Kışların kar yağışlı olduğu D-) Yazların kurak olduğu

15 A-) Tarım B-) Ticaret C-) Balıkçılık D-) Madencilik
Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların,aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir? A-) Tarım B-) Ticaret C-) Balıkçılık D-) Madencilik

16 A-) Çiftçi B-) Satıcı C-) Girişimci D-) Üretici
Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir? A-) Çiftçi B-) Satıcı C-) Girişimci D-) Üretici

17 1)Kayısı-Gaziantep 2)Dondurma-Kahramanmaraş 3)Mevlana-Konya 4)Baklava-Malatya Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi iller yer değiştirilirmelidir? A-) 1-2 B-) 1-4 C-) 1-3 D-) 2-4

18 Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet sayılamaz?
A-) Eğitim görmek B-) Tarım ürünü geliştirmek C-) Hayvancılıkları uğraşmak D-) Halı dokumak

19 Aşağıdakilerden hangisi üretim için gereken faktörlerden değildir?
A-) Doğal kaynaklar B-) Kapital C-) Kültür D-) İnsani kaynaklar

20 A-) Çiftçi B-) Dokumacı C-) Satıcı D-) Öğretmen
Aşağıdakilerden hangisi pamuğun elbise olarak üreticiye ulaşmasında görev yapan mesleklerden biri değildir? A-) Çiftçi B-) Dokumacı C-) Satıcı D-) Öğretmen

21 A-) Doğal kaynaklar B-) Kapital C-) İnsani kayaklar D-) Eğitim
Karadeniz Bölgesinde balıkçılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A-) Doğal kaynaklar B-) Kapital C-) İnsani kayaklar D-) Eğitim

22 B-) Bölgede yapılan ekonomik faliyetler.
Merve bir bölgedeki meslek dallarını araştırmaktadır.Buna göre bölge ile ilgili hangisini kesinlikle söyleyebilir? A-) Bölgenin nüfusu. B-) Bölgede yapılan ekonomik faliyetler. C-) Bölgenin yeryüzü şekilleri. D-) Bölgedeki iklim tipleri.

23


"Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunların hangisi doğrudur? A-) Pamuk - Güneydoğu Anadolu Bölgesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları