Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU DERS:İLT366 SUNUŞ TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN:OSMAN ÖZTÜRK KONU: EROZYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU DERS:İLT366 SUNUŞ TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN:OSMAN ÖZTÜRK KONU: EROZYON."— Sunum transkripti:

1 T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU DERS:İLT366 SUNUŞ TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN:OSMAN ÖZTÜRK KONU: EROZYON

2 Erozyon Erozyon (toprak aşınması), koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

3 Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon devam etmektedir
Türkiye’de akarsularla birlikte birim alandan taşınan toprak, ABD’nin 7, Avrupa’nın 17 ve Afrika’nın 22 katı daha fazla düzeydedir.

4 EROZYONUN NEDENLERİ Erozyonun nedenlerini temel olarak iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Bunlar; * Doğal yapıdan kaynaklanan nedenler, * Sosyal ve ekonomik nedenler olarak sıralanabilir.

5 Doğal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
a. İklim b. Topoğrafya c. Jeolojik yapı ve toprak yapısı d. Bitki örtüsü ve ölü örtü olarak sıralamak mümkündür.

6 Sosyal ve Ekonomik Nedenler
Doğal etkenlerin dışında; insanların alışkanlıkları ve uygulamaları da erozyona neden olmaktadır. a. Orman alanlarının tahrip edilmesi, b. Meralarda aşırı otlatma, c. Yanlış arazi kullanımı, d. Dağınık ve düzensiz kırsal yerleşme şeklinde sıralanabilir.

7 EROZYONUN SONUÇLARI İnsanların geçimini sağladıkları toprakların başka bir deyişle tarım alanlarının yok olmasına yol açar. Tarımsal verim ve üretim azalır. Bunun sonucunda kırsal kesimlerdeki geçim kaynakları yetersiz gelmeye başlar. Bu da kırsal kesimden kentlere göçe neden olur.

8 Çayır ve mera alanları daralır
Çayır ve mera alanları daralır. Bunun sonucunda hayvancılık verimi düşer ve hayvancılık geriler. Su, toprak ve bitkiler arasındaki doğal dengenin bozulmasına ve bazı türlerin yok olmasına neden olur.

9 Çığ, heyelan, kaya düşmesi gibi doğal afetlere zemin hazırlar.
Sürüklenen malzemeler, baraj göllerinin dolmasına ve barajların su tutma kapasiteleri ile ömürlerinin azalmasına yol açar.

10 Daha güzel bir Türkiye için gelin hep beraber savaşalım

11 DİNLEDİGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"T.C ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU DERS:İLT366 SUNUŞ TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN:OSMAN ÖZTÜRK KONU: EROZYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları