Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?

2 NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? HANGİ YOLLA GİDEBİLİRİZ? NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇERİZ?

3 STRATEJİK PLAN

4 Neredeyiz? Nereye ulaşmak İstiyoruz? Hangi yolla ve Nasıl ulaşırız? Başarımızı nasıl takip eder ve ölçeriz?

5 G,Z,F,T (SWOT)ANALİZİ NEDİR?

6 ; MEVCUT DURUMUN TESPİTİNDE SORULAN; NEREDEYİZ? SORUSUNU
YANITLAMAK İÇİN YAPILAN; KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDEN BİRİDİR.

7 NEDEN GEREKLİDİR?

8 GELECEĞE DÖNÜK ; AMAÇ HEDEF STRATEJİ GELİŞTİRMEK İÇİN

9 MEVCUT DURUMDA; SAHİP OLDUKLARIMIZIN(GÜÇLÜ YÖN) EKSİK YÖNLERİMİZİN (ZAYIF YÖN) KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLUMLU VE OLUMSUZ GELİŞMELERİN (FIRSATLAR VE TEHDİTLER) DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.

10 GZFT ANALİZİ ,KENDİMİZİ VE ÇEVREMİZİ DAHA İYİ DEĞERLENDİRMEMİZİ SAĞLAR

11 DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. Kuruluşun NEREDEYİZ? Sorusuna cevaptır. Bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

12 SWOT ANALİZİ Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, ÖRGÜTE İLİŞKİN durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir.

13 KİA:Kurum İçi Analiz olup, kuruluşun iç ortamından kaynaklanan kontrol edebildiği durumları inceleyerek,Güçlü ve Zayıf yönlerini değerlendirmesidir.

14

15 KİA’in Güçlü ve Zayıf Yönleri
Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Üstünlükleriniz nelerdir Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyi yaparsınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Gerçekçi olun Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

16 2. Kuruluş Dışı Analiz Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

17 KDA:ÇEVRE ANALİZİ KURULUŞUN KONTROLÜ DIŞINDAKİ KOŞULLARIN VE EĞİLİMLERİN İNCELENEREK,FIRSAT VE TEHDİTLERİN BELİRLENMESİDİR.FIRSATLAR AVANTAJ SAĞLARKEN,TEHDİTLER;OLUMSUZ ETKİLERİN ENGELLENMESİ GEREKEN UNSURLARDIR.

18

19 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

20 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

21 SWOT ANALİZİ ÖRNEK ÇALIŞMASI
İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planında yer alan GZFT (SWOT) analizini inceleyelim:

22 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 1. Köklü teşkilat yapısı ve örgütlenmenin bulunması
2. Müdürlüğümüzün dış paydaşlarla etkili iletişiminin olması. 3. Kurumdan hizmet alanlarla hizmet verenler arasında iletişimin kuvvetli olması. 4. İlimizde ulusal ve uluslar arası kaynaklı projeleri yakından takip eden ve geliştiren bir proje ve ARGE biriminin bulunması 5. İlimiz genelinde deneyimli ve lisans üstü eğitimi yapmış öğretmen ve personelin bulunması. 6. Mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi.

23 ZAYIF YÖNLERİMİZ 1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bölümleri ile İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğü Bölümleri ve okul/ kurumlar arası etkili iletişimin kurulamaması. 2. Çalışanların yönetime katılımının yetersiz olması ve çalışandan gelen yenilikçi, yaratıcı fikirlerin değerlendirilmemesi. 3. Personel arasında sürekli görev değişikliklerinin yapılması. 4. Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterince düzenlenememesi. 5. İlimiz bünyesinde birleştirilmiş sınıfların olması.

24 FIRSATLAR 1. Ürettiğimiz hizmetin geniş kitleler tarafından
kullanılabilir olması. 2. İlimizin öğretmenlerin görev yapmak istediği özelliklere sahip bir şehir olması. 3. Yerel yönetimlerin kurumumuzla işbirliğine açık olması. 4. Yerel medyanın eğitim çalışmalarını tanıtmaya yönelik desteğinin olması. 5. Sivil toplum örgütleri ile kamu ve özel kuruluşların eğitime destek vermesi.

25 TEHDİTLER 1. İlimizin yoğun göç alması ve nüfus
yoğunluğunun fazla olması. 2. İlimizin birinci derecede deprem kuşağında olması 3. İmar sorunu olan eğitim alanlarının fazla olması. 4. Hayırseverlerimizin bağışlar ile ilgili isteklerinde bürokrasi işlemlerinin uzun olması, hayırseverlerin şevkinin kırılması. 5. Gecekondulaşma nedeniyle kamu alanlarının azalması.

26 TOWS MATRİSİ Tows matrisi ile, zayıf yönlerin ve tehditlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacıyla, Millî Eğitim Müdürlüğümüzün güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yönleri olumlu şekilde etkilemesi açısından nasıl kullanılacağı belirlenmiştir.

27 TOWS MATRİSİ İÇ FAKTÖRLER-DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER
FIRSATLAR GF STRATEJİLERİ (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir ZF STRATEJİLERİ (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir TEHDİTLER GT STRATEJİLERİ (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir ZT STRATEJİLERİ (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir

28 Güçlü Yönlerle hangi Fırsatlardan Yararlanılacak?
GF STRATEJİLERİ Güçlü Yönler Güçlü Yönlerle hangi Fırsatlardan Yararlanılacak? Müdürlüğümüzün dış paydaşlarla etkili iletişiminin olması Sivil Toplum Örgütleri ile kamu ve özel kuruluşların eğitime destek vermesi. Yerel yönetimlerin kurumumuzla işbirliğine açık olması. İzmir genelinde deneyimli ve lisansüstü eğitim yapmış öğretmen ve personel bulunması İzmir‟de üniversite sayısının fazla olması Mesleki ve Teknik eğitime önem verilmesi İzmir’in bir sanayi ve turizm şehri olması.Yerel medyanın desteği. Eğitim kurumlarının çeşitliliği İlimizin, öğretmenlerin görev yapmak istediği özelliklere sahip bir şehir olması

29 GT STRATEJİLERİ TEHDİTLER TEHDİTLER HANGİ GÜÇLÜ YÖNLERLE AZALTILACAK?
İlimizin yoğun göç alması ve nüfus yoğunluğunun fazla olması İlimizde nitelikli ara eleman yetiştirmeye yönelik açılan mesleki eğitim kurslarının çeşitliliğinin çok olması İlimizin 1.derecede deprem kuşağında olması Müdürlüğümüzün dış paydaşlarla etkili iletişiminin olması

30 ZF STRATEJİLERİ ZAYIF YÖNLERİMİZ
ZAYIF YÖNLERİMİZ HANGİ FIRSATLARDAN YARARLANILARAK AZALTILACAK? Çalışanların yönetime katılımının yetersiz olması,çalışandan gelen yenilikçi fikirlerin değerlendirilmemesi Ürettiğimiz hizmetin geniş kitleler tarafından kullanılabilir olması İlimiz bünyesinde birleştirilmiş sınıfların olması İlimizin, öğretmenlerin görev yapmak istediği özelliklere sahip bir şehir olması

31 ZT STRATEJİLERİ ZAYIF YÖNLERİMİZ, TEHDİTLERİMİZ NASIL AZALTILACAK?
İlimizin yoğun göç alması Nüfus yoğunluğu nedeniyle kalabalıklaşan sınıf mevcutlarının düşürülmesi amacıyla yatırım bölümü tarafından yeni okul ve dersliklerinin yapımının planlanması İlimizin 1.derecede deprem kuşağında olması Sivil savunma birimi tarafından sık sık tatbikatların yapılması ve personelin hazırlıklı olmasının sağlanması

32 PEST ANALİZİ Örgütün Stratejik Planı yapılırken çevre değişkenlerinin de (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) dikkate alınması gereklidir. Bunun için PEST Analizi yapılabilir.

33 PEST ANALİZİ Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.

34 POLİTİK EĞİLİMLER Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik odaklanmalar yoğunlaştırılmaktadır. Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığında artış yaşanmaktadır. Toplum, eğitime ve öğretime erişilebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentilere sahiptir.

35 EKONOMİ EĞİLİMLERİ Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi politikaları oluşmaktadır. İş hayatında bilgi ve hizmet sektörüne doğru yöneliş bulunmaktadır. Vasıfsız işlerde düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerde artış yaşanmaktadır.

36 SOSYAL EĞİLİMLER Kız çocuklarının okullaştırılması için sivil toplum örgütleri ile etkili şekilde işbirliği yapılmaktadır. Kentlerin hızla genişlemesi ve tesisleşmesi nedeni ile yeni okullara ihtiyaç duyulmaktadır.

37 BİLGİ VE TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve bu gelişime paralel olarak oluşan yeniliklerin toplum tarafından benimsenmesi artmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle yeni öğrenme ve gelişim olanakları artmaktadır.

38 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
TEŞEKKÜR EDERİZ


"STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları