Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 4 Politika Sürecinde DEA Organize Edilmesi: Kurumsal Stratejiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 4 Politika Sürecinde DEA Organize Edilmesi: Kurumsal Stratejiler."— Sunum transkripti:

1 “Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 4 Politika Sürecinde DEA Organize Edilmesi: Kurumsal Stratejiler

2 DEA’nın etkin geliştirilmesi ve kullanılması için : Hem bakanlıklarda hem de merkezi birimde uygun kaynakların ayrılması, Rehberler ve eğitim, Üst-düzey destek ve bağlılık, DEA’yı politika oluşturulmasında ve düzenleyici çerçevede kurumsallaştıran süreçler, En iyi uygulamaları paylaşma mekanizmaları gerekmektedir Ana Konular

3 “Doğru” model yoktur – her ülkenin kendi koşulları ve ihtiyaçlarına göre bir DEA çerçevesi oluşturması gerekir. Ancak ülkelerin bazı ortak paydaları vardır: Kurumlar üzerinde DEA koordinasyonu, tanıtılması, incelenmesi ve desteklenmesi için bir merkezi birim Her bir bakanlık dahilinde benzer rolü üstlenecek bir “önder” Deneyimlerini paylaşmak için düzenli toplanan bir DEA ağı DEA’lar ve danışma için ortak rehber ve asgari standartlar Her bir bakanlıkta DEA’lar ile ilgili çalışacak eğitimli uygulayıcılar İyi Uygulama Çerçevesi

4 Bakanlıkların içinde DEA’lar üzerinde çalışmayı organize etmenin farklı yolları var. Birkaç örnek: Tüm DEA’ları hazırlamaktan sorumlu merkezi birim Ekip geniş deneyim ve beceriler geliştirir Bilgi ve deneyim diğer memurlara dağıtılmaz Bakanlıkta politika geliştirmekle sorumlu memurlar düzenleme üzerinde çalışırken DEA hazırlamaktan sorumlu olan merkezi ekibin destek ve danışmanlığı ile. Etki analizi ve danışma konusunda daha geniş çapta bilgi ve bilinç gelişir Daha fazla eğitim ve merkezi destek gerekir Bakanlıklarda DEA süreçleri

5 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda DEA Eğitim Çalışmaları Eğitim takvimi 2006 Eğiticilerin Eğitimi(Başbakanlık- üç kişi) Kasım 2007’de Bakanlık Personeline DEA Semineri/2 gün Eğitim Konuları Hukuki düzenleme AB’nde DEA Süreci Düzenleyici Etki Analizi Düzenleyici Etki Analizinin Hazırlanması

6 Eğitim Katılımcıları UNVANSAYI Genel Müdür Yardımcısı1 Müfettiş/Hukuk Müşaviri/Kontrolör/İç Denetçi 23 Başkan/Dire Başkanı10 Uzman/Uzman Yrd.21 Müdür/Şube Müdürü16 Mühendis12 Diğer7 TOPLAM90

7 Yönlendirme DEA ve Tasarı Taslağının hazırlanması için yol haritası yapılması/Planlama Danışma hangi aşamalarda/nasıl yapılacak Çalışmanın yöntemi Dokümanların ve verilerin toplanması İnceleme, değerlendirme ve rapor yazımı

8 Problemi Tanımla Hedefi Tespit Et Alternatifleri Belirle Etkileri Değerlendir Danışma Dokümanı Hazırla Yasal Danışmayı Yürüt DEA Raporunu Hazırla : informal danışma süreci : formal danışma süreci DEA Raporunu Hazırla Etkileri Tekrar Değerlendir Son Genel Danışma Uygulama ve Gözden geçirmeyi planla Alternatifleri karşılaştır Uygulama ve Gözden geçirmeyi planla Alternatifleri karşılaştır : Tam DEA uygulaması : Tarama DEA uygulaması ?±??±? ?±??±?: uygulanması tercihe bağlı DEA Uygulama Akış Şeması

9 STB’de DEA Hazırlamada Birimlerin Rolü Hukuk Müşavirliği DEA Eğitimi Yönlendirme/Danışma Kontrol/Denetim Hizmet Birimi (İç Ticaret Gen. Md.) DEA’yı ve Tasarıyı hazırlayan birim

10 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı STB tarafından hazırlanan DEA’lar

11 Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı(anket çalışması var) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik Dört Adet Kanun Tasarısı Taslakları Kooperatifler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı

12 DEA Hazırlamada Kısıtlar Zaman Gerekli bilgiye ve veriye ulaşamama Uzman personel yetersiz Kamuda etkin bir idari kapasite bulunmamakta Sivil Toplum Kuruluşları isteksiz ve yetersiz, eleştiri var, somut öneri yok


"“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 4 Politika Sürecinde DEA Organize Edilmesi: Kurumsal Stratejiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları