Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK OCAK İŞLETMELERİ RİSKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK OCAK İŞLETMELERİ RİSKLERİ"— Sunum transkripti:

1 AÇIK OCAK İŞLETMELERİ RİSKLERİ
Yüksekten düşme (binalar, yapı iskeleleri, merdivenler, iş makineleri, araçlar) Düşen cisimlerin çarpması sonucu yaralanma, Kazı sırasında yaralanma, Elektrik şokuna kapılma, Patlamalar / yangınlar, İş makinesinin sebep olduğu kazalar, Trafik kazaları, İş sahalarındaki ulaşım kazaları, Cisimlerin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi Uygun olmayan iş sahası zemini,

2 AÇIK OCAK İŞLETMELERİ RİSKLERİ
Çukur, derin bir zemine düşme, su havuzuna düşme ve suda boğulma Kömürün kendi kendine yanması ve zararlı gaz oluşumları Ağır yüklerin taşınması ve istiflenmesi, Hafriyat işleri, kazı aynasının ve döküm alanının heyelan yapması, Ağır malzeme kaldırılması sonucu kas ve iskelet rahatsızlıkları, Normal sınırlar dışındaki gürültü, titreşim ve ısı maruziyeti, Yıldırım düşmesi, akrep, böcek ve yılan sokması vb.

3 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Her türlü iş makineleri ve kamyonlar kendilerine tayin edilen çalışma sahaları ve yollar dışında bulunmamalıdır. Hiçbir iş makinesi (kamyonlar dahil) personel nakil vasıtası olarak kullanılmamalıdır. İş makineleri, kapasitelerinin üzerinde yükle çalıştırılmamalıdır.

4 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
İş makinelerinde geçiş üstünlüğü yüklü ve büyük olan iş makinesine aittir. İşletmede belirlenmiş olan işaretlere ve kurallara kesinlikle uyulmalıdır.

5 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı maddeler, personel, malzeme ve teçhizat yakınına konulmaz. Bu maddeler kendileri için ayrılmış emniyetli bir yere konur ve üzerlerine “ATEŞLE YAKLAŞMA” , “TEHLİKELİ MADDE” gibi yazılı ikaz levhaları asılır.

6 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Operatör ve şoförler, iş makinesini veya kamyonu çalıştırmadan önce aşağıdaki kontrolleri kesinlikle yapmalıdır: İş makinesinin çevresinde herhangi bir şahıs veya bir engel var mı? Enerji kablo hattı vb. Kayma, yuvarlanma veya çökme gibi tehlikeli bir durum var mı? Çalışılacak iş makinesinin arızası var mı?

7 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
İş makinesini terk edecek olan operatör ve şoförler aşağıdaki işleri yapmadan iş makinesinden ayrılmamalıdır: İş makinesi veya kamyon güvenli bir yere alınmalıdır. Kepçe ve bıçak yere veya sağlam bir mesnet üzerine indirilmelidir. Kontrol levyeleri stop durumuna getirilmelidir. Frenler sıkılmalıdır. Kontak anahtarı alınmalı ve kapılar kilitlenmelidir. Gerekli olan diğer iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

8 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Kazı işlerinde Güvenlik Önlemleri Operatörler, kamyona yükleme yapacağı zaman, kamyonun yanaşacağı yerin temiz, düzgün ve emniyetli olmasına dikkat etmelidir. Kamyonun geri manevrasını dikkatle takip etmelidir. Operatörler, kamyonları dengeli bir şekilde yüklemeli, kamyonun damper kapağından çıkamayacak büyüklükteki taş ve kayaları yüklememelidir.

9 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Yükleme yapılırken, kepçe şoför mahalli üzerinden geçirilmemelidir. Kepçe manevraları daima kasa gerisinden ve yanlarından yapılmalıdır. Kamyona yükleme yapılırken kova yavaş ve dikkatli bir şekilde boşaltılmalıdır. Sert ve hızlı boşaltma hareketinden kaçınmalıdır.

10 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Dekapaj veya kömür aynalarının kazılmasında, ayna tabanına girerek üst kısmın büyük bloklar halinde kırılmasına meydan verilecek şekilde çalışılmamalıdır. İş makinelerinin çalışma yerinde ayna yüksekliği makinenin boom yüksekliğinden daha fazla olmamalıdır.

11 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Delme, Patlatma İşlerinde Güvenlik Önlemleri Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, Bakanlığın izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.     Grizulu, kömür tozlu ocaklarla kükürt ocaklarında kullanılacak patlayıcı maddelerin, bu ocakların güvenliğinin gerektirdiği nitelikte olması gerekir.

12 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Depo kayıt defteri ve Ateşçi tüketim defteri düzenli olarak tutulmalı ve hesap kontrolü her gün yapılmalıdır. Dinamit, kapsül ve diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada taşınamaz ve bulundurulamaz. Ancak ayrı bölmelerde olmak koşuluyla ateşçi sandıklarında taşınabilir.

13 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Patlayıcı maddeleri “Ateşçi Yeterlilik Belgesine” sahip ve Teknik Nezaretçi tarafından görevlendirilen Ateşçiden başkasının alması ve ateşlemesi yasaktır. Patlayıcı maddeler kullanılacağı yere orijinal ambalajlarında taşınır.Patlayıcı yüklü araca “DİKKAT PATLAYICI MADDE” ibaresi yazılı levha konulur ve diğer araçlardan ayrılır.

14 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Delikler doldurulurken görevlilerden başka hiç kimse patlatma sahasına giremez. İş makineleri ateşlemeden önce tesir sahası dışına çıkarılır ve arkaları patlatma sahasına çevrilir. Parça savruntularının tehdit edebileceği mesafeler dışına çıkarılamayan makinelerin yanında ve içinde hiç kimse bulunamaz. Patlatma yapılırken enerji hattı ve tesisleri dikkate alınır ve gerekirse enerji kesilir. Ateşleme telleri, ancak patlatma işinde görevli yardımcılar ateşleme sahasından uzaklaştıktan sonra ateşçi tarafından bağlanır.

15 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Patlayıcıların ateşlenmesi, en yakın deliğe 100 m mesafeden az olmamak üzere tesir sahası dışında seçilen bir yerden yapılır. Ateşçi son bir defa daha ateşleme sahasını kontrol eder ve etraftaki nöbetçilerden tamam işaretini aldıktan sonra fasılalı olarak üç defa düdük çalıp ateşlemeyi yapar. Ateşlemeden sonra, saha ateşçiler tarafından kontrol edilip bütün deliklerin patladığına kanaat getirildikten sonra verilecek müsaade ile patlatma sahasına girilebilir. Patlamamış delik olduğu veya şüphe edildiği taktirde ilgililer haberdar edilir ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanamaz.

16 AÇIK OCAK İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK
Açık Ocak İşletmelerinde İşaretleşmeler Her türlü iş makinelerinin hareket ve manevralarında her türlü işaret ve kumandayı yalnızca o iş yerindeki manevracı veya harmancı olarak görevli olan şahıslar verir.


"AÇIK OCAK İŞLETMELERİ RİSKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları