Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ"— Sunum transkripti:

1 ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ

2 S.O.S !!! Çocuğunuz ergenliğin stresini yaşarken, onun benlik saygısının oluşmasına nasıl yardımcı olabiliriz:

3 İyi, olumlu düşünceler, çalışmalar vb. için kredi verin
İyi, olumlu düşünceler, çalışmalar vb. için kredi verin. Belki bir ayrıcalık, bir ödül verilebilir ya da ödül sözcüğü söylenebilir.

4 Duygularına saygı gösterin ve onu yargılamaktan kaçının
Duygularına saygı gösterin ve onu yargılamaktan kaçının. Şikayetlerini,endişelerini veya ilgilerini dinleyin ve onları anlamaya çalışın.

5 Çocuğunuza sorumluluklar verin ve başaracağına ilişkin ona güvenin.
Birlikte zaman harcayın.

6 Ona ilginizi gösterin. Ondan beklentinizde mantıklı olun.
Çocuğunuz, desteğinize gereksinim duyduğunda bunun için hazır olun. Ona ilginizi gösterin.

7 Profesyonellere danışın ve çocuğunuz intihara yönelik ya da kendine zarar verici düşüncelerini açıklarsa yardım isteyin.

8 Ergenlik döneminde kişilik gelişimi ile ilgili bilgilenmeyi dört bakış açısıyla gruplandırabiliriz:

9 Kişilik, ergenin etkin olarak belirli gelişim görevleriyle başa çıktıkça gelişir.
Bir alandaki (bilişsel,fiziksel,duygusal vb.) gelişimin diğer alanlardaki gelişimi etkilediği.

10 Gelişim sürecinde, ergenin değişen toplum ve çevreden de etkilendiği dikkate alınmalıdır.
Ergenlik, farklı kültürlerde farklı şekillerde yaşanır.

11 ERİNLİK DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

12 Erinlik çakışan bir dönemdir: Erinlik çocukluğun sonlarına doğru başlar ve ergenlik yıllarında devam eder. Çocuk cinsel olgunluk yaşına gelmeden birkaç yıl önce bir takım fiziksel ve davranışsal değişikler geçirmekte, ancak ergen sayılmamaktadır. Bu nedenle erinlik bir yandan çocukluk diğer yandan ergenlikle çakışan bir dönemdir.

13 Erinlik kısa bir dönemdir: 2 yıldan 4 yıla kadar uzayabilir
Erinlik kısa bir dönemdir: 2 yıldan 4 yıla kadar uzayabilir. Erkeklerde 4, kızlarda 3 yıla kadar sürmektedir.

14 Erinlik hızlı bir değişme dönemidir: Erinlik, gerek fiziksel gerekse psikolojik değişikliklerin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Bu hızlı değişme karmaşa , yetersizlik ve güvensizlik duygularına ve bir çok çocukta istenmeyen davranışlara yol açar.

15 Erinlik bir olumsuzluk evresidir: Olumsuzluk, bireyin karşıt bir tutum içine girmesini yada daha önce geliştirdiği bazı iyi niteliklerin olumsuzlaşmasını açıklar. Bu karşı tutum, özellikle erinliğin başlarında çok belirgin ve yoğundur.

16 Erinlik yaşı değişiktir: Erinlik yaşı çok küçük yaşlardan başlayarak yaşlarına kadar herhangi bir yaşta yer alabilir. Ancak erinlik yaşı ortalama olarak kızlarda 13, erkeklerde 14 yaş olarak saptanmıştır.

17 DUYGUSAL GELİŞİM

18 Ergenliğin başlarındaki büyümenin hızlı oluşu, ergenin hem duygularında, hem de davranış ve tutumlarında belirgin farklılıklar sergilemesine neden olur.

19 Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Duyguların Yoğunluğunda Artış Aşık Olma Mahcubiyet ve Çekingenlik Aşırı Hayal Kurma

20 Tedirgin ve Huzursuz Olma
Yalnız Kalma İsteği Çalışmaya Karşı İsteksizlik Çabuk Heyecanlanma

21 ERGENLİK DÖNEMİNDE EN SIK RASTLANILAN HEYECAN BİÇİMLERİ:

22 KORKU !!!

23 -Objelere karşı duyulan korkular
(yılan, köpek vb.). -Sosyal ilişkilerden duyulan korkular (kalabalıkta konuşma)

24 - Ergenin kendisiyle ilgili korkuları
(yoksulluk, ölüm, başarısızlık)

25 ENDİŞE

26 Daha ziyade hayali nedenlerden oluşur. (ne olacağım?)

27 DUYGUSAL KIRIKLIKLAR

28 Biyolojik yetersizlikler, yetersiz alışkanlık, yetenek ve beceriler.

29 Birbirine karşıt isteklerin çatışması.
Çevresel yetersizlikler ve tehlikeler (maddi, aile, kural, disiplin vb.) Birbirine karşıt isteklerin çatışması.

30 ÖFKE Alay edilme, yalanla aldatılma, yalancılıkla suçlanma.

31 RUHSAL ZORLANMALAR

32 Uygun ortam sağlanamadığında çocuklarımızda görülebilecek davranış bozuklukları:

33 Öğrencide sosyal geri çekilme.
Uyumsuz davranışlar, kaçma, çalma, suça yönelme vb.

34 (sigara, alkol, balli, tiner, uyuşturucu ) Davranış bozuklukları.
Madde bağımlılığı (sigara, alkol, balli, tiner, uyuşturucu ) Davranış bozuklukları. (stres, depresyon v.b.)

35 Çatışma (aile, okul, sokak )

36 ERGENİN AİLESİYLE İLİŞKİLERİ

37 Ergen için tehlikeli bir durum: Anne baba arasındaki anlaşmazlık.
Çok az anne baba, ergen çocuklarında geleceğin yetişkin haklarını görebilmektedir.

38 Anne babanın ergen çocukları hakkındaki yargıları katı, önyargılı ve haksız olmamalıdır.

39 Ergeni sistemli kötüleme; aşağılık kompleksine ya da düşsel karmaşalara neden olabilir.

40 Gençlerle Anne-Baba Arasında Ortaya Çıkan ve Kuşak Çatışmasına Yol Açan Durumlar:

41 Çalışma, eğlenme, gezme saati
Eve dönüş ve yemek saati Giyinme ve süslenme biçimi Çalışma, eğlenme, gezme saati

42 Sözlü ve sözsüz iletişim biçimi
Müzik dinlerken yada iş yaparken gürültü çıkarmak Arkadaş seçimi, arkadaş ilişkisi

43 Kız-erkek arkadaşlığı
Büyüklere karşı saygı Ekonomik olarak (para sorunu)

44 Özdeşleşme, özerklik, sorumluluk süreçlerinden kaynaklanan düşünceler
Geçerli değer yargıları

45 Gelenek, görenek, din anlayışı ve yorumu

46 Meslek seçimi

47 Başarılı ve saygın insanın tanımı

48 Müzik türü, dergi, günlük gazete, kitap seçimi

49 Toplumun, ülkenin, insanın geleceğine ilişkin görüşler
Dünya görüşü, yaşam felsefesi

50 İletişimin sağlıklı olması için yetişkinlerin yerine getirmesi gereken ödevler;

51 Yetişkin kuşak önce genci bir insan olarak kabul etmeli, ona sevgi ve saygı gösterdiğini belirtmelidir. Gençlik çağına özgü değişimler tanınarak gençlere buna göre yaklaşılmalıdır.

52 Gence davranışlarımızda tutarlı olmak gerekir.
Gencin yaşamı,giyinişi, süslenmesine ilişkin karar alırken durumu gençle tartışmak yerine onun düşünce ve önerilerine anlayış ve saygı göstermek gerekir.

53 Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarında gencin de düşünce ve önerilerini alıp onunla konuşunuz, tartışmayı çatışmaya dönüştürmekten uzak bir tavır sergileyiniz.

54 Konuşma ve tartışmalar sırasında gencin doğru düşündüğü, gerçeği bulup söylediği durumlarda ona hak verin, düşünce ve önerisini gerçekleştirmek için ona yardımcı olun.

55 Gençlerle yapılan konuşma ve tartışmaları onları korkutarak ve yıldırarak kesmeyin.

56 Gencin tutumu ve davranışlarına biçim ve yön verirken “benim gençliğimde” diye başlayan konuşma, öğüt ve davranışlardan kaçının.

57 Gence bol bol öğüt vermek ve tavsiyede bulunmak yerine örnek davranışlar yapın ve model davranışlar bulun gösterin.

58 Gelişim özellikleri

59 - Arkadaş grubuna bağlıdır, sevilir, sevilmeyi amaçlar.

60 - Kişilik ve cinsiyet farkları daha belirginleşir.

61 İlgisiz ve kayıtsızdır.

62 Duyguları hassaslaşmıştır.

63 - Gruplara bağlanma ve onlarla uyuşma
görülür.

64 - Ergende bir bağımsızlık duygusu ve isteği vardır.

65 Aynı zamanda anne-babasının da dolaylı olarak koruyuculuğunu bekler.

66 Ana babasının aşırı yakınlığını istemez.

67 ANNE-BABALARIN ERGENLERLE İLİİŞKİLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN BAŞLICA NOKTALAR:

68 Ergenlik çağında bulunan çocuk yada genç, kendi kişilik özelliklerine karşı çok duyarlıdır.
Ders dışı etkinliklere önem vermelidir.

69 Ergenlik çağındaki kimseler için, çok kural yerine, az kural ortaya konmalı ve yapılan yanılgıları da çok büyütmemelidir.

70 Bu çağdaki gençler, kendi haklarına ve “onur” duygularına karşı çok duyarlıdırlar.
Okuldaki sınavlarda, sınav sonuçlarına gereğinden fazla önem verilmemelidir.

71 Öncelikle çocuklarını tanımalı, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidirler.
Çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek üzere ortam hazırlamalı, yetenek ve kapasitesini aşırı zorlamamalıdır.

72 En önemli besinin sevgi ve sevecenlik olduğunu unutmamalı, ancak aşırıya kaçmamalıdırlar.
Yaşayarak öğrenmeye ağırlık verilmelidir. Çocukların kendi kendilerini yönetmelerini yaş küçüklüğü vb. nedenlerle engellememelidirler.

73 Anne ve babalar gelişimin normal yüzlerini, zorlu dönemlerini bilmeli, davranışlarını ona göre düzenlemelidirler. Çocuklar diğer çocuklarla ve kardeşleriyle kıyaslamamalıdırlar.

74 Çocuğa verilecek cezalar kişiliğine değil davranışına yönelik olmalıdır.
Anne ve babalar özellikle disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya, çocuğun yanında tartışmamaya çalışmalıdırlar.

75 Çocuğunuza hep çocuk gibi davranırsanız o da hep çocuk gibi kalır
Çocuğunuza hep çocuk gibi davranırsanız o da hep çocuk gibi kalır. Büyümenin ve gelişmenin hazzını ailece paylaşmaya çalışın E.E


"ERGENLİK VE ERGENLİK ÇAĞI PSİKOLOJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları