Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla"— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

3 Ferhat Geleç DKAB 2

4 Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri

5 Bu tarife göre, görevler iki nevidir:
Görev, yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir. Bu tarife göre, görevler iki nevidir:

6 Biri, dince zorunlu olan görevlerdir ki, bunları
yapmamak herhalde azabı ve sorumluluğu gerektirir. Namaz Oruç Zekat gibi…

7 Diğer nevi,tavsiye edilen ahlâkî bir takım görevlerdir,riayet
edilmesi bir kemaldir ve iyi haldir: Nafile kılınan namazlar Fakirlere verilen sadakalar İnsanlara kibar davranışlar gibi…

8 Görevler, sırf Allah için, insanın kendi şahsına ve ailesine karşı, cemiyete karşı yapılır.
Bu bakımdan görevler; İlâhî, Şahsî, Ailevî İçtimaî (toplumsal) , nevilerine ayrılır.

9 İlahi Görevler Her akıl sahibi ve baliğ kimse, Allah Tealâ Hazretlerini bilip ona kullukta bulunmakla yükümlüdür. Bir insan için bu kulluktan daha büyük bir nimet ve şeref olamaz.

10 Biz önce büyük yaratanımızın;
varlığını, birliğini, kudret ve azametini, kutsal emirlerini ve yasaklarını bilir ve doğrularız.

11 İnsanların kendi nefislerine karşı da birtakım görevleri vardır.
Şahsa Ait Görevler İnsanların kendi nefislerine karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Başlıcaları şunlardır:

12 Beden terbiyesi Sağlığı koruma Zararlı riyazetlerden kaçınma

13 Vücudu yıpratacak şeylerden sakınmak
İradeyi kuvvetlendirmek Aklı ve zihni ilim, irfan nurları ile aydınlatmak

14 İnsanın temiz, pâk ve güçlü bir bedene sahip olması gereklidir.
Beden terbiyesi İnsanın temiz, pâk ve güçlü bir bedene sahip olması gereklidir. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: "Kuvvetli olan mümin, zayıf olan bir müminden hayırlıdır"

15 Sağlığı koruma Sağlık büyük bir nimettir.
Sağlığa zararlı şeylerden kaçınmak ve gereğinde tedâviye önem vermek gerekir Bir hadis-i şerife göre: "Ölümden başka her hastalığın bir devası vardır" Yeter ki, ilâç bulunsun…

16 Zararlı riyazetlerden kaçınmak
Dinimizin emrettiği ibadet ve riyazetler,orta bir halde olup mutluluğa elverişlidir. Bunlara aykırı olarak yapılan riyazetler, hayatı ters yönden etkileyip gevşeklik getireceği için caiz olmaz. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: "Nefsin, senin bineğindir, artık ona yumuşak davran"

17 Vücudu yıpratacak şeylerden sakınmak
İslâm'da içki haramdır,intihar denilen cinayet haramdır. Bunları yapmak, Yüce Allah'ın insanlara ikram ettiği hayata suikast demektir. Böyle haram şeylerden kaçınmak şahısla ilgili bir görevdir. Aksi halde insan birçok pişmanlık ve azaplardan kurtulamaz.

18 İradeyi kuvvetlendirmek
İnsan, sağlam bir irade sahibi olmalıdır. Yararlı şeyleri öğrenip yapmalı, yararsız şeyleri de yapmamalıdır. İnsan bir inanca ve bir huya sahip olmalıdır.

19 Aklı ve zihni ilim, irfan nurları ile aydınlatmak
İlim ve marifet kazanmak pek önemli bir görevdir. İnsan mantıklıca yaşamalı ve daima gerçek arkasından koşmalıdır. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: "İnsanın dayanacağı şey aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur"

20 Ailevi Görevler Aile hayatı,toplumsal varlığın başlangıcıdır.
İslâm da aile teşkilâtı pek önemlidir. Aile fertleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir.

21 Aile fertlerinin karşılıklı görevleri vardır.Bunlar;
Erkeklerin başlıca görevleri Kadınların başlıca görevleri Çocukların ana-babalarına karşı başlıca görevleri Ana-babanın çocuklarına karşı görevleri Kardeşlerin başlıca görevleridir.

22 Erkeklerin başlıca görevleri
Zevcesi ile güzel geçinmek, korumak, geçim ihtiyaçlarını karşılamak gibi… Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: "Sizin hayırlılarınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır"

23 Kadınların başlıca görevleri
Kocasının dine uygun olan emirlerini tutmak, Onun namus ve şerefini korumak, Bulunduğu hale kanaat etmek, İsraftan kaçınmak, Mutlu bir şekilde yaşamanın yolu budur.

24 Çocukların ana-babalarına karşı başlıca görevleri
Onlara saygı gösterip itaat etmektir. Kendilerini yıllarca şefkatle kucaklarında beslemiş olan ana-babalarına karşı “öf” bile demeleri caiz değildir. Bir hadis-i şerifte buyurulmuştur: "Cennet anaların ayakları altındadır"

25 Ana-babanın çocuklarına karşı görevleri
Çocuklarını beslemek,terbiye etmek ve okutup bir kazanç yoluna koymaktır. Baba ile ana, çocuklarına eşit hareket etmelidir. Ana ile baba, çocuklarına yumuşak davranmalı, onlara karşı güzel bir fazilet örneği olmalıdır.

26 Kardeşlerin başlıca görevleri
Birbirini sevmek, birbirine yardım edip saygı ve merhamet göstermektir. Kardeşler arasında pek kuvvetli bir bağ vardır; bunu daima korumalıdır.

27 İçtimai Görevler İnsanlar; Yaradılış bakımından medenidirler.
Toplu halde yaşama ihtiyacı duyarlar. Birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır.

28 İnsanlar arasındaki görev ve sorumluluklar;
Cemiyet fertlerinin hayatını gözetmek Fertlerin hürriyetini gözetmek Fertlerin vicdanlarını gözetmek

29 Fertlerin ilmi görüşlerini gözetmek
Fertlerin namus ve şerefini gözetmek Fertlerin mülkiyet haklarını gözetmek

30 FERHAT GELEÇ Görev ve sorumluluklarımızın; farkında olup,
Hayata geçirilmesi dileğiyle……… FERHAT GELEÇ

31 KAYNAKÇA www.islamahlaki.com.tr
Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam İlmihali


"Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları