Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendine Karşı Sorumluluk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendine Karşı Sorumluluk"— Sunum transkripti:

1 Kendine Karşı Sorumluluk

2

3 Sorumluluk nedir? Sorumluluk denince çoğu insanın aklına ailesi çalıştığı kurum ve dostlarına karşı görevleri gelir. Ama kişinin kendine karşı görevi olan iyi yaşama sorumluluğundan pek söz edilmez.  Başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçektir ancak bunu kendimize karşı var olan sorumluluklarımızı görmezden gelmek için kullanmak da sorumsuzluktur. İnsanın kendine ve başkalarına karşı sorumlulukları iç içe geçmiştir birbirinden soyutlanamaz.

4 İnsan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır
İnsan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Bu sebeple kendimize karşı görevlerimiz iki kısma ayrılmaktadır: 1) Bedenimize karşı görevlerimiz. 2) Ruhumuza karşı görevlerimiz.

5 1- Bedenimize Karşı Sorumluluklarımız Dengeli Beslenmek: Yiyeceğimize, içeceğimize dikkat ederek dengeli beslenmeliyiz. Çünkü sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olabilmemiz buna bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: «Ey İnsanlar; Yeryüzündeki temiz ve helâl olan şeylerden yiyiniz.»

6 Sağlımızı Korumak: Vücudumuzu hastalıklardan korumak ve bunun için gerekli tedbirleri almak görevimiz olduğu gibi herhangi bir hastalığa yakalandığımız takdirde tedâvi olmak da görevimizdir.

7 Temizliğe Dikkat Etmek: Bedenimize karşı görevlerimizden biri de temizliktir. Müslümanın bedeni, elbisesi ve çevresi temiz olmalıdır. Temizliğin sağlığımızın korunmasında önemli rolü vardır.

8 2- Ruhumuza karşı görevlerimiz şunlardır:  - Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek,  - Doğru ve sağlam inançlar yerleştirmek,  - Doğru ve faydalı bilgilerle donatmak,  - Kötü düşünce ve çirkin huylardan arındırmak, - İyi düşünce ve güzel huylarla süslemek

9 Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:
1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında birbirimizi sevmek ve karşılıklı haklarımıza saygı göstermek gelmektedir. 2-Toplumsal görevlerimizden biri de iyilikte yardımlaşmak muhtaçlara yardım elini uzatmaktır. 3-İmkan ve olanaklar ihtiyaca göre en uygun bir şekilde kullanılmalı ahlakî ölçülere göre gereken yerlere gerektiği kadar harcanmalıdır. Bunların toplumun zararına kullanılması; harcamada lüks ve israftan kaçınılmalıdır.

10 4-Çalışmak üretmek ve kazanmak bireysel bir hak olduğu gibi aynı zamanda kendimize ailemize ve topluma karşı bir vazifedir Kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak yakınlarımıza ve topluma yük olmamak için çalışmak sosyal görevlerimiz arasındadır. 5-Toplumsal görevlerimizden bir diğeri de kamu mallarını korumak haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmamaktır. Bu haklar af sulh gibi bir yolla ıskat edilemez kaldırılamaz veya değiştirilemez. Toplumda bütün fertlerin bu hakları koruma kollama hak ve sorumluluğu vardır.

11 İnsan Hakları *Yaşama Hakkı *Sağlık Hakkı *Eğitim Hakkı *Mülk Edinme Hakkı *Seyahat Hakkı *Haberleşme Hakkı *Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı * Hak Arama Hakkı *Seçme ve Seçilme Hakkı *Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı *Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı

12 Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur. (Dostoyevski)

13 Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz
Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.  (Anonim)

14 Sorumluluktan kaçmak; insanın kendisine ihaneti olur.

15 Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.  (Oscar Wilde)

16 Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir
Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir.Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.  (Elie Wiesel)

17 «Sorumluluk, kapasite ve güçle elele yürür» (J G Holland)

18 "Herkesin işi haline gelmiş bir iş, aslında hiç kimsenin işi değildir" (İngiliz Atasözü)

19 “Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler” (John D Rockefeller)

20 "Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer" (William McFee)

21 “İnsan ırkının büyük çoğunluğu, tek başına eyleme geçme sorumluluğundan kaçma eğilimi göstermektedir" (Francis Galton)

22 Sorumluluk ATASÖZLERİ Davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde. (Sorumluluk sahibi gözüken kişi yerine bir başkasının sözünün geçtiği durumlarda kullanılan bir atasözüdür) Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun. (Eşi çok fazla kazanmasa bile sorumluluklarını yerine getirsin evi ile ilgilensin yeter) anlamında az kullanılan bir atasözüdür.

23 "Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur" (Frank Crane)

24

25 10/AB SINIFI KENDİNE KARŞI SORUMLULUK

26 Yunus Emre Atmaca Özgür Çatal Emre İlyas Görgülüoğlu Tufan Cenk Palakcı Ertan Turan Furkan Kombak


"Kendine Karşı Sorumluluk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları