Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR ?"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR ?
“Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim ortamında eğitilmesidir.”

2 ÖZEL EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ NELERDİR?
Kaynak oda eğitimi Sınıf içi yardım Özel eğitim danışmanlığı

3 1.Kaynak oda eğitimi Normal sınıfta eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrenciler, önemli derecede eksiklik gösterdikleri derslerde ya da ek çalışmaya gereksinim duydukları alanlarda normal sınıfın dışında bir kaynak odaya alınırlar. Bu odada kaynak öğretmen (özel eğitim uzmanı), öğrenciye bireysel yada küçük grup eğitimi sağlar.

4 Kaynak oda eğitimi özel eğitim öğretmeni tarafından verilmelidir
Kaynak oda eğitimi özel eğitim öğretmeni tarafından verilmelidir. Kaynak oda da öğrenciye verilen destek eğitimi normal sınıfında verilenle paralel olmalıdır.

5 Kaynak odada verilen eğitim öğrencinin sınıftaki eksiğini kapatmaya yönelik olmalıdır. Kaynak odada öğrencilerle, grup olarak çalışmak gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısı en fazla beş (5) öğrenci ile sınırlı olmalıdır.

6 Her bir kaynak oda öğretmeninin en fazla yirmi (20) öğrenci yükü olmalıdır.

7 Kaynak oda eğitiminin olumsuz yönleri
1 Öğrencinin belli bir süre için de olsa normal sınıfından ayrılması. Kaynak odada verilen eğitim ile normal sınıfta verilen eğitim arasında paralelliğin ortadan kalkması. Sınıf öğretmeninin, kaynak odayı, sorun olan öğrenciyi sınıftan uzaklaştırma yeri olarak görmesi. 2 3

8 2. Sınıf içi yardım Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.

9 3. Özel eğitim danışmanlığı
Özel eğitim danışmanlığı üç temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler aşağıda yer almaktadır. 1. Danışman 2. Danışan 3. Hakkında danışılan

10 Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir.

11 Özel eğitim danışmanlığında amaç; Danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır.

12 Özel eğitim danışmanlığının dayandığı temel varsayımlar
Normal sınıf öğretmeni, kendisine destek sağlandığında özel gereksinimli öğrencilere etkili bir eğitim sunabilir. Danışmanlık daha fazla öğrenciye hizmet götürülmesini sağlar. Danışmanlık öğrencilerin gereksiz yere psikometrik değerlendirmelerden geçirilme ve etiketlenme olasılığını azaltır. Danışmanlık farklı deneyimlere sahip kişiler arasındaki iletişimi artırır.

13 Danışmanlık Süreci Giriş Sorunun belirlenmesi
Çözüm önerilerinin geliştirilmesi Çözüm önerilerinin uygulanması Sonuçların değerlendirilmesi

14 Başarılı bir kaynaştırma için öğretmenlerle neler yapılabilir?
Düzenli toplantılar yapmak Öğretmenlere yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek Öğretmenlere gerek olduğunu hissettirmek Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi vermek Davranış ve sınıf yönetimi konusunda bilgi vermek

15 Başarılı bir kaynaştırma için normal öğrencilerle neler yapılabilir?
Normal sınıf öğrencileriyle toplantılar düzenlemek. Özel gereksinimi olan bireyler ve özellikleri konusunda bilgilendirmek. Kendilerini özel gereksinimli bireylerin yerine koyma çalışmaları yapma. Sınıfa konuk konuşmacı çağrılarak deneyimlerini anlatmasını sağlamak.

16 Başarılı bir kaynaştırma için ailelerle neler yapılabilir?
Düzenli toplantılar yapmak, Bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek, Her bir aşamada aileyi işe katmak, Çocuklardaki gelişmeleri ailelerle paylaşmak,


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ NEDİR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları