Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2005.  Çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir.  Çalışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2005.  Çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir.  Çalışma."— Sunum transkripti:

1 BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2005

2  Çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir.  Çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir.

3  Sağlık personelini, değişen ve gelişen hemşirelik hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.  Sağlık personelini, değişen ve gelişen hemşirelik hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.  İş verimliliğini artırmak.

4 1.İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim; 1.İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim;  Hizmet öncesi eğitim  İşi tanıtma ve uyum eğitimi  İş başında yetiştirme 2. Meslek kazandırma eğitimi; 2. Meslek kazandırma eğitimi;  Meslek becerileri kazandırma  Temel meslek eğitimi 3. Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim; 3. Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim;  Teknolojiye uyum eğitimi  Meslekte ilerleme ve geliştirme eğitimi

5 4. Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler; 4. Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler;  Yönetim bilim ve teknolojisi eğitimi  Ar-Ge, sorun çözme vb. konularda eğitim  Teknolojiyi izleme, değerlendirme ve uyarlama eğitimi  Toplam Kalite Yönetimi  Değişim Yönetimi  Kriz Yönetimi  Örgüt Geliştirme  Amaçlara Göre Yönetim  Zaman Yönetimi  Stres Yönetimi  Çatışma Yönetimi  Proje Yönetimi

6 EĞİTİMGEREKSİNİMLERİ;  AÇIK GEREKSİNİMLER  KAPALI GEREKSİNİMLER

7 AÇIK GEREKSİNİMLER Açıkça göze çarpan, giderilmediğinde hizmetin aksadığı gereksinimlerdir. Bunlar;  Personelin yeni bir göreve başlaması,  Görev değişikliği,  Hizmet veriminin azalması,  İş birikimi,  Sorumlulukların başkalarına yansıtılması gibi durumlardır.

8 KAPALI GEREKSİNİMLER Gözle görülemeyen gereksinimlerdir. Kapalı gereksinimler;  Araştırma,  Soruşturma,  Gözlemi gerektirir.

9 Soruşturmada;  Personele,  Amirlere,  Üçüncül kişilere (hasta, ailesi)  Ast personele sorular sorulabilir.

10 Araştırma,  Anketler uygulayarak,  Gözlem yapılarak personelin eğitim gereksinimi saptanabilir.

11 Sağlık hiz. gerektirdiği nitelikler - Sağlık personelinin sahip olduğu nitelikler = Sağlık personelinde eksik olan nitelikler =Eğitim gereksinimleri

12  Eğitimde gereksinim saptama süreklilik gerektirir.  Eğitim gereksinimi saptama, hizmet içi eğitim hemşiresi, hizmet içi eğitim hemşiresi, başhemşire, başhemşire, sorumlu hemşireler sorumlu hemşireler tarafından yapılabilir. tarafından yapılabilir.

13  HEMŞİRE, EBE, SAĞLIK MEMURU.

14 Kurumun iş akışına göre başhemşire ve hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından düzenlenir.

15  Eğitim salonunda,  Kliniklerde.

16  Hizmet içi hemşireleri,  Başhemşireler,  Hemşire, ebe ve sağlık memurları,  Diğer meslek üyeleri,  Konuyla ilgili uzman kişiler.

17 İyi bir planın hazırlanabilmesi için,  Eğitimin gereksinimlerinin saptanması,  Eğitimin önceliklerinin saptanması,  Eğitimcinin belirlenmesi,  Eğitim alacak personelin saptanması gerekmektedir. gerekmektedir.

18  Değerlendirme, eğitim sonunda istenen davranış değişikliklerine ne kadar ulaşıldığını gösterir.

19 Eğitim esnasında değerlendirme; ÖN TEST: Kişilerin konu hakkındaki başlangıçtaki bilgi düzeyi ölçülür. SON TEST: Eğitim sonunda kişilerin bilgi düzeyi ölçülür.

20 Eğitim Sonunda Değerlendirme; Eğitim değerlendirme Formu hazırlanarak eğitime katılanlara doldurtulur.

21

22 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılında başlamıştır. 1994 yılında ise, Bakanlığımıza bağlı tüm yataklı tedavi kurumlarında hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim programlarının kurumsallaşma çalışmaları başlamıştır.

23 Bu çalışmaların temel amacı; 1- Ulusal Sağlık Reformu hedef ilke ve stratejileri doğrultusunda bakımın kalitesini artırmak. 2-Bilgi ve beceri ile hizmet verme konumuna getirilen hemşirelerde memnuniyeti artırmak, dolayısıyla hasta memnuniyetini arttırmak. 3-Hemşirelerin verdikleri hizmette bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklanan sorunları gidererek hizmetin güvenilirliğini artırmak.

24 SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İL KOORDİNATÖRÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM HEMŞİRESİ

25 Hizmet içi eğitim il koordinatörü  İl düzeyinde çalışan hizmet içi eğitim hemşirelerinin koordinasyonunu sağlar,  Hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesinde karşılaşılan güçlüklerin çözümünde gerekli desteği sağlar,  Hizmet içi eğitim programlarının yürütülüp yürütülmediğini denetler,  Bakanlıkla bağlantıyı sağlar.

26 1983 tarih ve 499 sayılı Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin başhemşirenin görevlerini tanımlayan 129. maddesi gereği, Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması, Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması, Hizmet içi eğitim hemşiresine destek olmaları, Hizmet içi eğitim hemşiresine destek olmaları, Personelin hizmet içi eğitim programlarına katılımlarının sağlamaları gerekmektedir.

27  Hizmet içi eğitim hemşiresine eğitim hizmetleri dışında zorunlu olmadıkça ek bir görev ve nöbet hizmeti verilmemesinin sağlanması,  Hizmet içi eğitim hemşirelerinin kurum içinde rahat çalışabilecekleri bir oda ile gerekli araç-gereç ve eğitim materyalinin temininde gerekli kolaylığın sağlanması,  Kurum olanakları çerçevesinde ödül sisteminin geliştirilmesinin sağlanması, Form IV’ün düzenli ve eksiksiz olarak doldurularak üç ayda bir gönderilmesini sağlanması üç ayda bir gönderilmesini sağlanmasıgerekmektedir.

28  Hizmet içi eğitim programlarını planlayacak, yürütecek ve değerlendirecek yeterlilikte olmalı,  En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,  Kurumda uzun süre çalışacak olması.

29  Hemşire, ebe ve sağlık memurlarının gelişimini sağlamak için amaç ve hedefler geliştirerek hizmete uyum ve hizmet içi eğitim programları hazırlar,  Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere başhemşirelerle sürekli iletişim içerisinde olur,

30  Programa alınacak konular, öğretim ortamı, kullanılacak eğitim materyali,eğitim yöntemi, eğitime alınması gereken kişi sayısı, uygun zaman, ve yer gibi konuları gözden geçirir,  Eğitim materyali geliştirir, geliştirilmiş materyali değerlendirir,  Hastane içi ya da dışından konuyla ilgili uygun konuşmacı sağlar,  Programın tüm vardiyaları ve herhangi bir nedenle katılamayanları kapsayacak şekilde tekrarını sağlar,

31  Kurumdaki hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere hastane dışındaki olanaklardan yaralanmasını sağlar,  Eğitim programları ve katılan personel hakkında sürekli ve doğru kayıt tutar,  Hizmet İçi Eğitim İzleme Formlarını düzenler ve zamanında Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

32 HİZMET İÇİ EĞİTİM FORMLARI

33

34

35

36

37

38

39

40

41 HİZMETİÇİ EĞİTİM FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR   1– Formların zamanında gönderilmemesi,   2-Formların eksik doldurularak gönderilmesi,   3-Eğitim sayılarının düşük olması,   4-Formlarda hedef belirleme ve hedeflerin davranışsal tanımının yanlış yapılması.

42 HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR   Personel sayısının yetersizliği,   Uygun eğitim salonunun olmaması,   Eğitimlerde kullanılacak araç-gereç eksikliği,   Eğitimler için gerekli kaynak yetersizliği,   Eğitim hemşiresinin ikinci bir görevde çalışması,   Eğitim hemşiresinin tüm eğitim yükünü üzerine alması,   Ödül sisteminin olmaması.

43


"BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2005.  Çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir.  Çalışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları