Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZDE –KODLAR (pseudo-code)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZDE –KODLAR (pseudo-code)"— Sunum transkripti:

1 SÖZDE –KODLAR (pseudo-code)

2 İÇERİK Sözde-kod nedir? Herhangi bir şarta bağlı aktiviteler
Koşul sürdükçe devam eden eylemler Anlamlı bir isme bir değer vermek Satırları farklı marjinlerden başlatmak Yordamlar

3 Sözde-Kod Algoritma adımlarının programlama diline benzeyen bir şekilde ancak günlük dil ile anlatılmasıdır. Yapılacak eylemler günlük hayatta kullanılan sözcüklerle ifade edilir.

4 Sözde kodlar; yapısı itibariyle kullanılacak olan programlama dilinin esnetilmiş halidir. Programlama dilindeki gibi katı kuralları ve kalıpları yoktur. Program yazılmadan önce algoritma oluşturulurken kullanılan dile bağlı olarak sözde kodlar tasarlanır. Örnek olarak;

5 Cevap evet ise medikoya git.
Akış Diyagramı: Gribi Yenme Algoritması Sözde kod: Nane suyu iç. 3 saat bekle. Hala hasta mısın? Cevap evet ise medikoya git. Cevap hayır ise algoritmayı sonlandır. Başla Nane suyu iç 3 saat bekle Hala hasta E Medikoya git H Bitiş

6 HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI AKTİVİTELER
Herhangi bir şartın gerçekleşmesinden sonra oluşacak eylemler de kullanılan sözde kod yapısıdır. Örnek olarak; Yeşil ışık yanarsa karşıya geç, aksi takdirde geçme. Bu önermenin sözde kod ile ifade edilmesi şu şekildedir;

7 Eğer (yeşil ışık yanar) ise (karşıya geç)
Değilse (geçme) Bu yapıdaki benzer cümleler için sözde kod genellemesi; Eğer (koşul) ise (eylem) Değilse (eylem) şeklindedir.

8 Tüm programlama dilleri İngilizceyi esas aldıkları için sözde kodlar da İngilizce kelimelerden oluşmaktadır. İf (koşul) then (eylem) Else (eylem) Burada; EĞER yerine IF, İSE yerine THEN, DEĞİLSE yerine de ELSE kelimeleri kullanılmıştır.

9 KOŞUL SÜRDÜKÇE DEVAM EDEN AKTİVİTELER
İstenilen koşulun sağlandığı sürece devam eden eylemleri kapsamaktadır. Bu eylemler koşul kontrolüne göre ikiye ayrılmaktadır. 1. “Hava güzel olduğu sürece yürüyüş yap”. sürece (hava güzel) yap (yürüyüş) Genelleştirilmesi; sürece (koşul) yap (eylem)

10 İngilizcesi; While (koşul) do (eylem) Sürece yerine while, yap yerine do Kelimeleri kullanılmıştır. 2. “Anlayıncaya kadar oku”. Sözde kod yazılımı şu şekildedir; Tekrarla (oku) ta ki (anla) Genelleştirilmiş hali; Repeat (eylem) until (koşul)

11 ANLAMLI BİR İSME BİR DEĞER VERMEK
Çoğu zaman bazı sayısal değerlere ya da formüllere anlamlı ve açıklayıcı bir isim vermek gerekir. Örneğin; Bir malzemenin fiyatı, maliyet, kar ve vergi toplamlarıyla hesaplanır. Sözde kod oluşumu şu şekildedir; “assign” (toplam) “value” (maliyet+kar+vergi)

12 SATIRLARI FARKLI MARJİNLERDEN BAŞLATMAK
Bir programın kolay anlaşılabilmesi için karışık Algoritmalardaki komutlar farklı marjinlerle yazılırlar Örneğin; Eğer yağmur yağıyorsa bahçeyi sulama. Ama Yağmıyorsa o zaman git çeşmeyi aç. Su akmıyorsa; önce Git vanayı aç, sonra bahçeyi sula. Yukarıdaki önermenin sözde kod kısmı şu şekilde olacaktır.

13 If (yağmur) Then (bahçeyi sulama) Else [çeşmeyi aç; If (su akıyor) Then (bahçeyi sula) Else (vanayı aç; bahçeyi sula)] şeklinde olacaktır.

14 YORDAMLAR (Procedures)
Yordamlar genel olarak karmaşık program yapı arının daha küçük program parçalarına bölüne rek, bu parçalara etiket ve isim verilmesi denmek tedir. Bu şekilde program küçük parçalara bölünmesi Programın işleyişi açısından hiyerarşik bir yapı oluşturmasına Sebep olmaktadır. Yordamların özel bir ifade biçimi bulunmaktadır. Procudures yordam ismi Örnek olarak;

15 Procedure merhaba Ekrana “bir sayı giriniz:” yaz Assign say value (girilen sayı) While say>0 do (ekrana “merhaba” yaz ve assign say value say-1) Şimdi yukarıdaki yordamımızı sözde kod içersinde kullanalım: ……………………….. İf (basla) then (merhaba) Else (devam et) İf(bitir) then (gülegüle) Buradaki parantez içindeki her kelime bir yordam ismidir


"SÖZDE –KODLAR (pseudo-code)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları