Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL de Değişken Tanımlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL de Değişken Tanımlama"— Sunum transkripti:

1 SQL de Değişken Tanımlama

2 Değişken Tanımlama Değişken en basit tanımı ile bir verinin saklanmasında kullanılan hafıza alanıdır. Değişkene atanan her yeni değer eskini siler. SQL Server'da değişkenler DECLARE ifadesi kullanılarak oluşturulurlar.

3 Değişken İsimlendirme Kuralları
Nesne veya değişkene bir isimlendirme yaparken aşağıdaki kurallara dikkat etmelisiniz: Harf veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır. Türkçe karakterler ve boşluk isimlendirmede kullanılmamalıdır. Değişken ismi SQL’de özel anlamı olan sembollerle #, ##, $) başlamamalıdır. T-SQL komutları değişken ismi olarak verilmemelidir (SELECT, UPDATE vb). SQL ifadeleri prensip olarak büyük harfle yazılır. Nesne isimleri kısa ve anlamlı olmalıdır. Nesne isimlendirilirken işlerin kolaylaştırılması açısından tekil isim tercih edilmelidir (TabloOgrenciler yerine tblOgrenci gibi). NULL terimi, daha önce hiçbir şey girilmemiş (değersiz) anlamındadır. Klavyedeki SPACE (ASCII 32) tuşu ile NULL aynı değerleri içermez. NULL boş veya bilinmeyen değerler için kullanılır.

4 Değişken Tanımlama DECLARE @değişken_adı veri_türü
ifadesi ile bir değişken tanımlıyoruz. int varchar(15) varchar(25) Sayi1 isimli int tipinde bir değişken tanımlamış olduk. Tek satırda birden fazla değişkende tanımlayabiliriz. float Tek satırda n1,n2 ve ort isimlerinde değişken tanımlamış olduk. Değişken mutlaka değişken adının önüne konmalıdır.

5 Değişkenlere Değer Atama
Set yada select ifadelerini kullanarak değişkenlere değer ataması yapılır. Set ifadesiyle değişkene değer ataması aşağıdaki gibi yapılır. Select ifadesiyle değişkene değer ataması aşağıdaki gibi yapılır.

6 Yukarıda değikenlerine bir değer ataması yapalım ve bu iki değerin ortalamasını değikenine aktaralım: set Hem set hem de select ifadelerini kullanarak değişkenlere değer ataması yaptık.

7 Değişken Değerlerinin Ekranda Gösterilmesi
Değişkenlerin aldığı değerleri ekranda görüntülemek için select yada print komutları kullanılır. Değişkenlerin değerini, hata mesajlarını vs. mesaj olarak görmek isteriz. Bu tür durumlarda, print komutu kullanılır. Select ifadesi ile sorgu çıktısı olarak ekranda görüntülenir. Bu iki komutun daha iyi anlaşılması için aşağıda iki komutun ekran çıktılarını bakınız. as ortalama

8 Çıktı Sonuç (Results) ekranı select ifadesi ile ekrana gelir. Mesaj (Message) ekranı print ile ekrana gelir. as komutunu kullanarak alanlara isim verebiliriz.

9 Örnek Tablo(ogrenci)

10 Örnek Kadir demir isimli öğrencimizin notları değişkenlerine aktaralım float from ogrenci where ogr_ad='kadir' and ogr_soyad='demir' set as ortalama

11 Değişken kullanarak yeni bir kayıt ekleme
varchar(25) int insert into ogrenci (ogr_ad,ogr_soyad,ogr_not1,ogr_not2,ogr_not3) values select * from ogrenci

12 Örnek değişkenleri kullanarak adı "mu" ile başlayan kayıtları bulalım:
varchar(15) select * from ogrenci where ogr_ad

13 Örnek Kayıtlı öğrenci sayısını bulalım:
int from ogrenci print 'öğrenci sayısı='

14 SQL Denetim Deyimleri

15 SQL Denetim Deyimleri Birden fazla komutu aynı anda işletebilmek için SQL’de bloklar kullanılmaktadır. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi akış kontrollerinde ve döngü yapılarında kullanılan komutlar birden fazla ise mutlaka BEGIN..END bloğunda yazılmalıdır.

16 IF..ELSE Yapısı Bir deyimin işletilmesini belli bir koşula bağlar.
Kullanımı if(mantıksal ifade) begin // şartın doğru olması durumunda yapılacak işlemler end else //else yerine else if (şart) şeklinde kontrol cümleleri artırılabilir. begin //diğer dumunda yapılacak işlemler end

17 Örnek: Öğrenci notları tablosu
Öğrencilerin not ortalamalarına göre ortalaması 85’in üzerinde olanların durumu için “PEKİYİ”, 85’ten küçük olanlar için ise “İYİ” yazdıran T-SQL kod satırlarıdır.

18 IF..ELSE yapısının kullanılması ve sonucu

19 CASE Yapısı Case yapısı, birçok durum için dallanmaya müsait bir yapıdır. Kullanımı CASE değer WHEN değer THEN işlem ELSE işlem END

20 Örnek Kütüphanedeki kitapların mevcut olup olmadığını gösteren basit bir T-SQL kodlarıdır. Tablonun aşağıdaki gibi olduğunu varsayınız.

21 Kitapların kütüphanede olup olmadığı KitapDurumu sütununda belirtilecektir.
Case yapısının kullanımı Case yapısı kullanılarak kitap durumları KitapDurumu sütununa yazdırılmıştır.

22 Döngüler

23 While Döngüsü Tekrar gerektiren işlemlerde istenilen şart gerçekleşinceye kadar işlem yapmaya olanak sağlar. While ile bir işlemi istenilen kadar tekrarlatabilirsiniz. Genel yapısı şu şekildedir: WHILE şart BEGIN Tekrarlanması gereken kodlar END

24 Örnek while döngüsü ile toplama işlemi yapalım;
int while begin set set end

25 BREAK Komutu İstenilen şart sağlandığında WHILE döngüsünden çıkmak için BREAK komutu kullanılır. Programın çalışması WHILE’ın END’inin altındaki satırdan çalışmaya devam eder.

26 Örnek Sayacın 3 olması durumunda WHILE döngüsünden çıkıp toplamı ve sayacın değerini yazdıran T-SQL kodlarıdır.

27 CONTINUE Komutu Programın çalışmasını WHILE yapısının başına göndermek için kullanılan bir komuttur.

28 Örnek Sayaç değişkenin 3 değeri hariç diğer değerleri ve toplamı yazdıran T-SQL kodlarıdır.

29 Genel Uygulama Soru 1. Veri tabanınızda “Sinif” adında bir tablo oluşturunuz. Tablonun sütun adları ve veri türleri; Ogr_No int, Ad VARCHAR(15), Soyad VARCHAR(20), Cinsiyet VARCHAR(1), Yas int

30 Soru-2 Tabloya beş adet kayıt girişi yapınız.

31 Soru 3 Cinsiyeti erkek olmayan öğrencileri seçiniz.

32 Soru-4 Yaşı 17’den büyük kız öğrencileri seçiniz.

33 Soru-5 Yaşı 17’den küçük olanları, ad ve soyadlarıyla beraber seçiniz

34 Soru-6 Yaşı 16’dan büyük olanları, öğrenci numaraları ve cinsiyetleriyle beraber seçiniz.

35 Uygulama 2 Aşağıdaki SQL kodlarını analiz ederek uygulayınız.
int int IF BEGIN PRINT 'Birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür' END ELSE PRINT 'İkinci sayı birinci sayıdan büyüktür'

36 int SET PRINT 'İki sayının toplamı 5 ten büyük' ELSE PRINT 'İki sayının toplamı 5 ten küçük' CASE END PRINT 'CASE işlemi sonucu :'

37 int int WHILE BEGIN SET SET END PRINT 'Mod işlemi toplamları sonucu=' SELECT 'Mod işlemi toplamları sonucu='+ şeklinde de yazılabilir. CONVERT() fonksiyonu veriyi bir formattan başka bir formata çevirmek için kullanılır. Böylece “int” türdeki değişkeninin içeriği karaktersel veri türüne çevrilmiştir.


"SQL de Değişken Tanımlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları