Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR"— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR
ŞİRKETLER MUHASEBESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR ©

2 Şirketlerin ortaya çıkış nedenleri ;
ŞİRKET NEDİR? İnsanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri yapmak üzere sermaye ve emeklerini birleştirerek ortaya çıkardıkları iktisadi birimlere “ŞİRKET” adı verilir. Şirketlerin ortaya çıkış nedenleri ; sermaye ve işbölümü sağlamak, -sorumluluğu sınırlandırmak ve riski dağıtmaktır. ©

3 ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bir işletmenin şirket olabilmesi için genel olarak sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir; 1- Şirket kuran kişilerin sayısı birden çok olmalıdır. 2- Ortak bir amaç olmalıdır. 3- Bu ortak amaca ulaşmak için ortaklar aralarında bir sözleşme yapmalıdır. 4- yine bu amaca ulaşmak için sermaye olarak; para, mal veya emek konmalıdır. ©

4 ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI
1- Borçlar Kanunu hükümlerine göre; - Adi Şirket 2- Ticaret Kanunu hükümlerine göre; - Ticaret Şirketleri a) Şahıs Şirketleri - Kollektif Şirket - Komandit Şirket b) Sermaye Şirketleri - Anonim Şirket - Limited Şirket - Sermayesi Paylara Bölünmüş Kmdt Şirket ©

5 ADİ ŞİRKET Kuruluşu şekle bağlı olmayan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan şirketlerin ayırt edici niteliklerini taşımayan şirkettir. İki veya daha fazla gerçek kişi tarafından kurulur. Tüzel kişilikleri yoktur ve bir ticaret unvanı seçmek zorunda değildir. Şirket sözleşmesi yazılı veya sözlü olabilir. ©

6 Ticaret Şirketlerinin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
1- Ticaret şirketleri kurulurken şirket sözleşmesinin yazılı olması şarttır. 2- Ticaret şirketlerinin tüzel kişilikleri vardır. Yani ticaret şirketi onu oluşturan kişilerden ayrı bir varlığa sahiptir. 3- Ticaret şirketleri bir ticaret unvanı almak zorundadırlar. 4- Ticaret şirketleri iflasa tabidirler. 5- Ticaret şirketleri Ticaret Siciline Kayıt olmak zorundadırlar. 6- Ticaret şirketleri ticari defter tutmalıdırlar. ©

7 ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Birbirine güvenen, birbirlerini yakından tanıyan kişiler; bir ticari işletme kurmaya karar verdiklerinde, genellikle şahıs şirketi kurarlar. Böyle bir şirket, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber, gücünü ve ticari itibarını, kurucusu olan kişilerden sağlar. Şirketin sermayesi yanında, kurucuların kişisel servetleri ve itibarları üçüncü kişiler nezdinde büyük önem taşır. Özellikle ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluklarının sınırsız ve zincirleme oluşu, bu önemi daha da artırır. Şahıs şirketleri kollektif ve komandit olmak üzere iki sınıfa ayrılır. ©

8 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Büyük sermaye gerektiren işlere girişilmek istendiğinde, hem kişilerin sorumluluklarını sınırlandırmak hem de başka kişilerin işe girmelerini sağlayarak daha büyük sermaye toplamak gerekebilir. İşte bu durumlarda sermaye şirketlerini kurma yoluna gidilir. Sermaye şirketlerinde ortaklar, şahıs şirketlerindeki ortakların aksine ikinci plandadır. Şirket, gücünü ve itibarını kendi sermayesinden sağlar. Ortakların koydukları sermaye esastır. Ortakların kişisel servetleri ve itibarlarının şirketle ilgisi yoktur. Yani sermaye şirketinde bir ortak, koyduğu sermaye payı kadar role ve sorumluluğa sahiptir. Alacaklılarına karşı şirket; kendi mal varlığıyla sorumludur. Bu tür şirketlerin kurulmak istenmesinin bir başka nedeni de, insan ömrüne bağlı olmadan, kurulan işletmenin uzun yıllar devam etmesini sağlamaktır. ©

9 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Tek kişi işletmelerinde olduğu gibi şirket biçimindeki işletmelerde de ticari işlemler yapılır. Dönem içindeki kayıtlar bir farklılık göstermez. Hatta dönem sonundaki envanter kayıtları dahi aynıdır. Başka bir deyişle, şimdiye kadar Genel Muhasebe derslerinde öğrenilen günlük işlemlerin ve envanter işlemlerinin kayıtları, şirket şeklindeki işletmelerde de benzerdir. Şirketlerde; şirketin kuruluş işlemleri, sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler, faaliyet sonuçları ( kar zararın dağıtımı ), şirketlerin birleşmesi, hukuki yapının değişmesi, tasfiye gibi olaylar ayrı ayrı özellikler gösterdiğinden bunların muhasebe kayıtları “ Şirketler Muhasebesi “ adı altında incelenmektedir. Esasında, şirketler muhasebesi, yukarıda sayılan farklı işlemler yanında diğer günlük işlemlerin de birlikte kaydını ve izlenmesini öngörür. ©


"BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları