Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALAN SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALAN SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1 ALAN SEÇİMİ

2 Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.
NOT DÜZENİ NASILDIR? Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Beşli Not Düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir. PUAN NOT DERECE 0 – 24 ETKİSİZ 25 – 44 1 GEÇMEZ 45 – 54 2 GEÇER 55 – 69 3 ORTA 70 – 84 4 İYİ 85 – 100 5 PEKİYİ ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR? Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir. YAZILI SINAVLAR Haftalık Ders Saati Sınav Sayısı Haftalık ders saati üç ve daha çok En az 3 Haftalık ders saati bir ve iki saat En az 2 ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEMİŞSE Sınava girmeyen öğrenci özrünü, özürün başlangıcından itibaren 7 gün içinde bildirmek, bitimini izleyen 7 gün içinde de belgelendirerek okul idaresine vermek zorundadır. Bunu yerine getirmeyen öğrencinin sınav notu sıfırdır.

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN
KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER”, ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “ETKİSİZ” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA” OLMASI GEREKİR. Dönem Notu : 4 Dönem Notu : 1 Ortalama : 3 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 2 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 3 a BAŞARILI

4 YALNIZ BİR DÖNEM NOTU ALDIĞI DERSTE DÖNEM NOTUNUN EN AZ GEÇER OLMASI GEREKİR.
HİÇ DÖNEM NOTU YOKSA, O DERSİN YIL SONU NOTU YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTTUR. BİRİNCİ DÖNEM NOTU BULUNMASI HALİNDE İSE BİRİNCİ DÖNEM NOTU İLE YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİ ZAYIF DERSLERİNDEN VEYA ORTALAMASINI YÜKSELTMEK İÇİN “ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA”, SORUMLU OLDUĞU DERSLER VARSA BUNLARDAN DA “SORUMLULUK SINAVINA” GİREBİLİR. BU DERSLERLE İLGİLİ NOT ORTALAMASI İSE, KARNESİNDEKİ YIL SONU NOTU İLE SINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. Matematik dersinin yıl sonu notu : 1 Ortalama yükseltme sınavı notu : 3 Matematik dersinin en son belirlenmiş yıl sonu notu : 2 ‘dir.

5 Okulda yapılan ortak sınavlarda öğrencinin aldığı not, o dersin başarı ortalaması hesaplanırken dikkate alınır. İl, ilçe ve eğitim bölgesi kapsamında yapılan ortak sınavlarda alınan not, o dersin başarı ortalaması hesaplanırken dikkate alınmaz.

6 BİR DERSİN AĞIRLIĞI O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Matematik dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5’tir. BİR DERSİN AĞIRLIKLI NOTU O dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 5 Yıl sonu notu : 4 Matematik ağırlıklı not : 20

7 GENEL LİSELERDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR?
DOĞRUDAN SINIF GEÇME DERS YILI SONUNDA BÜTÜN DERSLERDEN BAŞARILI OLANLAR İLE YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI TUTAN ÖĞRENCİLER DE SINIFLARINI DOĞRUDAN GEÇEBİLİRLER. Genel liselerde yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olan öğrencilerde başarısız derslerine bakılmaksızın (Dil ve Anlatım Dersi hariç) ortalama ile sınıflarını geçebilirler. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Din Kültürü : 1 (Başarısız) Fizik : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 2.59 Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olduğundan öğrenci ortalamayla sınıfını geçmiş olur.

8 DİL VE ANLATIM DERSİDİR.
YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA BAŞARILI SAYILAMAYACAK DERS DİL VE ANLATIM DERSİDİR. ÖRNEK: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir: Dil ve Anlatım : 1(Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.60 Bu öğrencinin yıl sonu ortalaması 2.50 nin üstünde olmasına rağmen Dil ve Anlatım dersi baraj dersi olduğundan sınıfını doğrudan değil, sorumlu olarak geçer.

9 ÖRNEK: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir: Dil ve Anlatım : 1(Başarısız) Türk Edebiyatı : 1(Başarısız) Tarih : 1(Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması: 2.60 Bu öğrencinin yıl sonu ortalaması 2.60 olduğundan Türk Edebiyatı ve Tarih dersinden başarılı sayılarak bir üst sınıfa geçer. Ancak, Dil ve Anlatım dersi baraj dersi olduğundan ortalamayla geçemez. Bu dersten sorumlu olarak Lise 2. sınıfa devam eder.

10 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların belli oranda puan avantajları bulunmaktadır. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

11 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır.

12 ALAN SEÇİMİNİ NE ZAMAN YAPACAĞIZ?
Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır.

13 ALANIMIZI BELİRLERKEN NELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ?
1) 9.Sınıf notları 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4) Okul müdür yardımcısı, sınıf ve rehber öğretmenin görüşleri

14 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ SINIFTA BAŞARILI YADA BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN YAPILAN SINAVDIR. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN HER ÖĞRENCİ DERS YILI SONUNDA İSTEDİĞİ EN FAZLA DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREBİLİR. BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLER BU DERSLERDEN GEÇER NOT ALDIKLARINDA BAŞARILI OLMUŞ SAYILIRLAR. SINAVA GİRİLEN DERSİN EN SON BAŞARI ORTALAMASI, KARNE NOTU İLE SINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖRNEK : Matematik dersinin yıl sonu notu : 0 Sınavda alınan not : 2 olursa Matematik dersinin en son ortalaması : 1 olacaktır. BU ÖĞRENCİ MATEMATİK DERSİNDEN BAŞARILI SAYILIR ANCAK, ANILAN DERSİN ORTALAMASI 1 OLARAK DİKKATE ALINARAK ÖĞRENCİNİN YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI HESAPLANIR.

15 TÜM DERSLERDEN BAŞARILI OLUP SINIFLARINI GEÇEN ÖĞRENCİLER DE,
YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTMEK İÇİN SEÇECEKLERİ DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREREK YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ YÖNELMEK İSTEDİKLERİ ALANLA İLGİLİ DERSLERİN ORTALAMALARINI TUTTURAMAMIŞLARSA ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREREK ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. GEREK ALAN DERSLERİNDEN GEREKSE DİĞER DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI OLUP, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI DA SINIF GEÇMEK İÇİN TUTMAYAN ÖĞRENCİLER, BU DERSLERİN DIŞINDAKİ (BAŞARILI OLDUĞU) DERSLERDEN SINAVA GİREREK ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI YENİ DERS YILININ BAŞLAMASINDAN 1 HAFTA ÖNCE BİTECEK ŞEKİLDE YAPILIR.

16 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
1) Başarısız Ders Sayısı 3 ise; Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden başarısız olduğu ders sayısı en fazla 3, alt sınıflardaki sorumlu olduğu derslerde dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Kimya: 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.37 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük ve başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.

17 2) Başarısız Ders Sayısı 3’den Fazla ise;
Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı 5’den fazla olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa geçemez. ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Lise 1 Matematik (sorumlu) Lise 1 Kimya (sorumlu) Lise 2 Türk Edebiyatı 1 (başarısız) Lise 2 Psikoloji 1 (başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 2.55 Bu öğrencinin Lise 1. sınıftaki sorumlu olduğu dersi dahil olmak üzere başarısız olduğu ders sayısı 5 den az olduğu için ve ortalaması da 2,50’den yüksek olduğundan başarılı sayılır. Yani sınıfını geçer.

18 SORUMLULUĞUN KALKMASI
SORUMLULUK SINAVI SORUMLULUK SINAVLARI, YENİ DERS YILININ BAŞLAMASINDAN 1 HAFTA ÖNCE BİTECEK ŞEKİLDE YAPILIR. SON SINIF ÖĞRENCİLERİ AYRICA 2. DÖNEMİN İLK HAFTASINDA DA SORUMLULUK SINAVLARINA ALINIRLAR. SORUMLULUĞUN KALKMASI BİR DERSİN SORUMLULUĞU ANCAK O DERSİN SORUMLULUK SINAVINDAN GEÇER NOT (EN AZ 2) ALMAKLA KALKAR. O DERSİN YIL SONU NOTU DA KARNE NOTUYLA SORUMLULUK SINAVINDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

19 SINIF TEKRARI Aşağıdaki durumlarda olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparlar. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar (Özürsüz 20, özürlü ve özürsüz 45 günü aşanlar) SINIF TEKRARI YAPARLAR. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince 1 defa yapılır.Ancak hazırlık sınıfında ki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

20 ÖĞRENCİ ALAN DEĞİŞTİREBİLİYOR MU?
ÖĞRENCİ LİSE 3. SINIFTA ALAN DEĞİŞTİREBİLİR. ANCAK; LİSE 4. SINIFTA ALAN DEĞİŞTİREMEZ. ALAN DEĞİŞTİREN ÖĞRENCİ; YENİ ALANINA AİT LİSE 2 DE GÖRÜLEN ALAN DERSLERİ İLE LİSE 2’DE GÖRDÜĞÜ HALDE HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI 1 DERS SAATİNDEN FAZLA OLAN ALAN DERSLERİNDEN DE SORUMLU TUTULUR. ÖRNEK : LİSE 2. SINIFTA FEN ALANINDA OLUP, LİSE 3 SINIFTA TÜRKÇE – MATEMATİK ALANINA GEÇEN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İNCELEYELİM. LİSE 2. SINIF FEN BİLİMLERİ ALANI ALAN DERSLERİ VE DERS SAATLERİ LİSE 2. SINIF TÜRKÇE – MATEMATİK MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ DİL VE ANLATIM - 2 TÜRK EDEBİYATI- 3 (Zorunlu Dersler) MATEMATİK GEOMETRİ DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYAT COĞRAFYA ÖĞRENCİ LİSE 3. SINIFA COĞRAFYA İLE DİL VE ANLATIM DERSİNDEN (2 SAAT FARK OLDUĞU İÇİN) SORUMLU OLARAK GEÇER.

21 LİSE 2. SINIFTA TÜRKÇE MATEMATİK ALANINDA OKUYUP, LİSE 3 SINIFTA
ÖRNEK : LİSE 2. SINIFTA TÜRKÇE MATEMATİK ALANINDA OKUYUP, LİSE 3 SINIFTA SOSYAL BİLİMLER ALANINA GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İNCELEYELİM. LİSE 2. SINIF TÜRKÇE MATEMATİK ALANI ALAN DERSLERİ VE DERS SAATLERİ LİSE 2. SINIF SOSYAL BİLİMLER ALANI ALAN DERSLERİ VE DERS SAATLERİ DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI - 4 MATEMATİK GEOMETRİ COĞRAFYA DİL VE ANLATIM - 4 TÜRK EDEBİYATI - 4 TARİH COĞRAFYA PSİKOLOJİ ÖĞRENCİ LİSE 3. SINIFA TARİH VE PSİKOLOJİ DERSLERİNDEN SORUMLU OLARAK GEÇER.

22 ÖĞRENCİNİN YENİ ALANINDA OKUTULMAYAN, ÖNCEKİ ALANINA AİT SORUMLU
OLDUĞU ALAN DERSLERİNDEN SORUMLULUĞU KALKAR. ÖRNEK: Lise 2. sınıfta Fen Bilimleri alanında okuyup, Kimya, Fizik, Biyoloji alan derslerinden sorumlu geçen bir öğrenci Lise 3. sınıfta Türkçe Matematik alanını seçtiğinde bu derslerle ilgili sorumluluğu kalkar. ÖĞRENCİNİN SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU VARSA ALAN DEĞİŞİMİYLE BU SORUMLULUK KALKMAZ, AYNEN DEVAM EDER.

23 LİSE 10. SINIFTA SEÇİLECEK ALAN VE ALANA KAYNAKLIK EDEN
9. SINIF DERSLERİ HANGİLERİDİR? ALANLAR KAYNAK DERSLERİ Fen Bilimleri Fizik Kimya Biyoloji Matematik Türkçe – Matematik Alanı Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Sosyal Bilimler Alanı Tarih Coğrafya Yabancı Dil

24 ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN O ALANI SEÇEBİLİRLER. ÖRNEK : Türkçe-Matematik alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. DERSLER 1.Dönem 2. Dönem Yıl Sonu Haftalık Yıl Sonu Notu Notu Notu Ders Saati Ağırlık Notu Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Matematik ____ ____ 9 18 Ağırlıklı Ortalama = = 2,00 18 9 Bu öğrencinin yıl sonu ortalamalarına baktığımızda alana kaynaklık eden derslerden başarısızlığı bulunmadığından ağırlıklı ortalamasına bakılmaksızın (2.50 olma şartı aranmaz) Türkçe - Matematik alanını seçebilir.

25 Ağırlıklı Ortalaması = = 2.67 24 9
ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİNİN, ALAN SEÇİMİNDE, BU DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASININ 2.50 OLMASI KOŞULU ARANIR. ÖRNEK : Türkçe - Matematik alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. DERSLER 1.Dönem 2. Dönem Yıl Sonu Haftalık Yıl Sonu Notu Notu Ortalaması Ders Saati Ağırlık Notu Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Matematik ____ ____ 9 24 Ağırlıklı Ortalaması = = 2.67 24 9 Bu öğrencinin alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50 ‘nin üzerinde olmasaydı Matematik dersindeki başarısızlığından dolayı Türkçe -Matematik alanını seçemezdi. Ağırlıklı ortalaması 2.50 ‘nin üzerinde olduğundan Türkçe - Matematik alanını seçebiliyor.

26 ŞARTLARI BİRDEN FAZLA ALANI TUTAN ÖĞRENCİLER İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLİR.
HİÇBİR ALANA YÖNELME ŞARTI TAŞIMAYAN ÖĞRENCİLER, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN YÜKSEK OLAN ALANA YÖNLENDİRİLİR. ÖRNEK : Öğrencinin alanlarla ilgili ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fen Bilimleri alanı = 2,48 Türkçe – Matematik alanı = 2,39 Sosyal Bilimler alanı = 2,24 Yabancı Dil alanı = 2,15 Bu durumdaki öğrenci en yüksek ağırlıklı ortalamasının olduğu Fen Bilimleri Alanına yönlendirilir.

27 DERSLERİMİZİ NASIL SEÇECEĞİZ?
Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları ile öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan ve seçmeli dersler okul idaresince ilan edilir. Veli,sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen işbirliği ile ders kesiminden yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Dersler seçildikten sonra öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

28 L1 + L2 + L3 + L4 yıl sonu ortalamaları
OBP VE AOBP’NİN HESAPLANMASI Adayların önce OBP ‘leri sonra, Okulun ÖSS puan ortalamaları dikkate alınarak AOBP’leri hesaplanır. OBP ‘NİN HESABI Öğrencinin diploma notundan hesap edilir. Diploma notu = L1 + L2 + L3 + L4 yıl sonu ortalamaları 4 (Hazırlık sınıfı ortalamaya dahil edilmez). Öğrencinin diploma notu = Okul başarı ortalaması OBP = 75 puan Öğrencinin diploma notu > Okul başarı ortalaması OBP > 75 puan (75 – 100 puan arası) En düşük OBP = 50 En yüksek OBP = 100 Öğrencinin diploma notu < Okul başarı ortalaması OBP < 75 puan (50 – 75 puan arası)

29 OBP’NİN AOBP’YE DÖNÜŞÜMÜ
ÖĞRENCİNİN OBP OKULUN ÖSS ORTALAMASI 50 60 70 80 90 100 210 63 77 85 93 220 69 75 81 87 94 230 76 95 240 89 96 250 97 260 98 270 99

30 AOBP’NİN, ADAYIN YÖSS PUANINA VE BAŞARI SIRASINA ETKİSİ
SÖZEL PUAN ÖSS-SÖZ AOBP (SÖZ) Y ÖSS SÖZ BAŞARI SIRASI 98.843 95.148 10.715 12.742 SAYISAL PUAN ÖSS-SAY AOBP (SAY) Y ÖSS SAY BAŞARI SIRASI 97.648 92.418 25.092 30.183 EŞİT AĞIRLIK PUAN ÖSS-EA AOBP (EA) Y ÖSS EA BAŞARI SIRASI 93.045 87.125 46.808 59.454

31 MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER
BİREYİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ ZEKASI ÖZEL YETENEKLERİ İLGİLERİ KİŞİLİK YAPISI BENLİK KAVRAMI (DEĞERLERİ, AMAÇLARI) ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI OKUL BAŞARISI BİREYİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ CİNSİYETİ BOYU, AĞIRLIĞI SAĞLIĞI, DUYU ORGANLARININ İŞLERLİĞİ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ BEDENİ GÜCÜ

32 MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER
AİLEYE AİT ÖZELLİKLER AİLENİN EKONOMİK SEVİYESİ AİLENİN KÜLTÜREL SEVİYESİ ANNE – BABANIN ÇOCUĞUNDAN BEKLENTİSİ DIŞ ÇEVREYE AİT ÖZELLİKLER AKRAN GRUPLARININ ETKİSİ ÇEVREDEKİ TEMEL MESLEKİ FAALİYETLER ÜLKENİN GENEL EKONOMİK DURUMU TEKNOLOJİK GELİŞMELER MESLEKLERE AİT ÖZELLİKLER MESLEĞİN İTİBARI MESLEĞİN KAZANCI MESLEĞE OLAN TALEP

33 MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER
YETENEKLER İLGİLER SÖZEL YETENEK SAYISAL YETENEK ŞEKİL – MEKAN İLİŞKİLERİ YETENEĞİ DİĞER (GÜZEL SANATLAR, MÜZİK GB.) TEMEL BİLİM SOSYAL BİLİM CANLI VARLIK MEKANİK İKNA TİCARET İŞ AYRINTISI EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR MÜZİK SOSYAL YARDIM MESLEKİ DEĞERLER YETENEĞİ KULLANMA YARATICILIK YARIŞMA İŞ BİRLİĞİ DEĞİŞİKLİK DÜZENLİ YAŞAM LİDERLİK KAZANÇ ÜN SAHİBİ OLMA

34 MESLEKLER HAKKINDAKİ TEMEL BİLGİLER
MESLEĞİN ÜNVANI VE NİTELİĞİ ÇALIŞMA ORTAMI MESLEĞE HAZIRLANMA MESLEĞİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI MESLEĞE GİRMEK İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER İŞE GİRİŞ KOŞULLARI MESLEĞE OLAN TALEP MESLEKTE İLERLEME MESLEĞİN GETİRDİĞİ KAZANÇ MESLEK KURULUŞLARI EMEKLİ OLMA KOŞULLARI


"ALAN SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları