Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ"— Sunum transkripti:

1 NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 Asit Baz

2 ! H2S04 2 H+ + S04-2 HCI H+ + CI- HN03 H+ + N03- H3P04 3 H+ + P04-3
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR ! Asitler suda çözündüklerinde ortama H+ katyonu vermektedir. H2S H+ + S04-2 HCI H+ + CI- HN H+ + N03- H3P H+ + P04-3 C02 + H H+ + C03-2 S02 + H H+ + S03-2

3 ! NaOH Na+ + OH- KOH K+ + OH- Ca(OH)2 Ca2+ + 2 OH-
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR ! Bazlar suda çözündüklerinde ortama OH- anyonu vermektedir. NaOH Na+ + OH- KOH K+ + OH- Ca(OH)2 Ca OH- Na2C03 + H20 2Na+ + C H- NH3 + H20 NH4+ + OH-

4 FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR
pH kâğıdı da aynen turnusol kâğıdı gibi bir belirteçtir. Ancak pH kâğıdının özelliği farklı pH değerlerinde, farklı renklere dönüşebilmesidir.

5 ! FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse pH, sadece bir çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunun anlaşılmasında değil; bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunu ifade etmede de kullanılan bir kavramdır.

6 FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR
Maddenin İsmi pH Değeri Mide suyu 1,0 Sitrik asit (limon suyu) 2,2 Asetik asit (sirke) 2,9 Karbonik asit (gazoz) 3,8 Domates suyu 4,2 Kahve 5,0 İdrar 6,0 Yağmur suyu 6,2 Süt 6,5 Saf su 7,0 Tükürük 7,2 Amonyak 11,1 Sabunlu su 12,3

7 NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ Asit ve baz bir araya geldiğinde renk değişimi meydana gelir. Bildiğiniz gibi renk değişimi, kimyasal tepkimelerin bir göstergesidir. Dolayısıyla asit çözeltileri ile baz çözeltileri birbiriyle tepkimeye girer. Asitin hidrojen iyonuyla bazın hidroksit iyonunun birleşerek su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denilmektedir. Nötralleşme tepkimeleri kimyasal tepkime olduğuna göre kimyasal denklemler ile ifade edilebilirler. Asit + Baz → Tuz + Su

8 Nötralleşme tepkimelerine örnekler;
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR Nötralleşme tepkimelerine örnekler; 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O Asit Baz Tuz Su HNO3 + KOH → KNO3 + H2O Asit Baz Tuz Su H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + H2O Asit Baz Tuz Su

9 Nötralleşme tepkimesinin gerçekleştiğini
FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR Nötralleşme tepkimesinin gerçekleştiğini gözlemleyebilmek için “fenol ftalein belirteci” kullanılabilir.

10 FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT ve BAZLAR
! Asitlerle bazların tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denir. Tam nötralleşme sağlandığında ortamın pH si 7 olur.


"NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları