Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar: Grup no:10 Kamile Kul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar: Grup no:10 Kamile Kul"— Sunum transkripti:

1 ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar: Grup no:10 Kamile Kul
İsmail Hakkı Deniz Ali Rıza Çırakoğlu Yıldız Çavdar Nurcan Şahin

2 ASİTLER VE BAZLAR Asit ve baz tanımı
Asit ve bazların genel özellikleri Asit ve bazların kuvvetliliği Suyun iyonlaşması

3 Asit ve baz tanımları 1. Suda çözündüklerinde H+iyonu
veren maddeler asit , OH- iyonu veren maddeler bazdır.(Arrhenius tanımı) 2. H+ iyonu veren madde asit olduğu gibi OH- iyonu alabilen maddeler de asittir.OH- iyonu veren madde baz olduğu gibi H+iyonu alan madde de baz olabilir.(Lowry-Bronsted tanımı)

4 Asit ve bazların genel özellikleri
Asitler;tatları ekşi ve turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Suda iyonlaşabilirler Sudaki çöz. elektriği iletir Bazlar;Tatları acı ve turnusol kağıdını maviye çevirirler Suda iyonlaşabilir Ele kayganlık hissi verir

5 Asit ve Bazların Kuvvetliliği
Kuvvetli asit veya baz suda %100 yani tamamen iyonlaşabilen ve elektrik akımını çok ileten asit ve bazdır. Zayıf asit veya baz suda kısmen iyonlaşan ve elektrik akımını az ileten asit ve bazdır.

6 Kuvvetli asit ve bazlara örnekler
Kuvvetli Asitler HCI HI HBr HNO3 H 2SO4 Kuvvetli Bazlar NaOH KOH Mg(OH)2 Ca(OH) 2

7 ASİTLER Bir protonlu asit İki protonlu asit Üç protonlu asit
HF , HCI , HBr HI , HNO2 , HNO3 , HCI4 H2S , H 2SO 3 H 2SO4 H 3PO4 , H3PO3

8 Zayıf asit ve bazların ayrışması
Zayıf elektrolitler ,sulu çözeltilerinde tümüyle ayrışmayan zayıf asitler ve zayıf bazlardır. Örnek: CH3COOH + H2O>>>> CH3COO- + H+

9 Çok protonlu asitler Ayrışma ile birden fazla proton veren yani birden fazla H içeren asitlere çok protonlu asitler denir.

10 Örnekler Sülfürik asit (H2SO4)
Endüstride kullanılan en önemli asit ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. SO2 gazı kullanılarak Kontak Metodu denilen bir metotla üretilir. Endüstride bir çok alanda kullanılan bu asit, özellikle gübre üretimde, amonyum sülfat üretiminde, patlayıcı yapımında, boya sanayiinde, petro kimya sanayiinde kullanılmaktadır. 

11 Hidrojen sülfür (H2S) Renksiz bir gazdır. Kokmuş yumurtayı andıran bir kokusu vardır. Çok zehirlidir. Uzun zaman solunduğunda insanı öldürebilir. Havada seyreltik olarak bulunduğunda yorgunluk ve baş ağrısı yapar

12 Fosforik asit (H3PO4) Saf fosforik asit, renksiz kristaller hâlinde bir katıdır. Fosforik asit, en çok, fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır. 

13 Sorular 0,1 M asetik asit çözeltisinin pH sı 2,88 olarak ölçülüyor.Asidik asidin Ka’sı ve yüzde iyonlaşmasını ne kadardır?

14 Soru 2) 0.4M asitik asit çözeltisindeki bütün iyonların derişimini ve asidin iyonlaşma derecesini bulunuz.

15 Duvar yazıları İlahi Azrail sen adamı öldürürsün
Enflasyonu yok etme formülü:Öldürüp kaza süsü verelim Paranı değil $eni $eviyorum. Birinin bana "Seni seviyorum." demesinden çok KORKUYORUM! Kadın hakkı diye bi şey yoktur çünkü "hakkı"erkek ismidir. Hakkımı istiyorum  (Hakkı'nın karısı ) Borç alabilmen için önce ona ihtiyacın olmadığını kanıtlaman gerekir. Kibar ol; Karını dövmeden önce ceketini düzelt!

16 NÖTRALLEŞME Asitler, bazlar ile reaksiyona girdiği zaman su ve iyonik bir bileşik meydana getirir. Bu iyonik bileşiğe “TUZ” denir.

17 Nötrlük Eğer eş miktarda hidronyum ve hidroksit iyonları reaksiyona girerse, oluşan çözelti asidik yada bazik özellik göstermez. Bu tür özelliğe “NÖTRLÜK” denir. Ancak ortamda asit yada bazın aşırısı varsa, nötrleşme sonrası ortam asidik yada bazik özellik gösterir.

18 Grafikte zayıf bir asit olan CH3COOH ile kuvvetli bir baz olan NaOH’ın titrasyonu verilmiştir.
Nötrleşme anında pH=7’dir.

19 Eşit değerlikli asit ve bazların tam nötrleşme reaksiyonlarında eşit molleri tüketilir.
HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O 1 mol mol

20 Değerlikleri farklı asit ve bazların reaksiyonlarında, değerlikleri eşit kılacak mol oranında asit ve baz tüketilir. 2H3PO4+3Ca(OH)2  Ca3(PO4)2+6H2O 2 mol mol

21 HİDROLİZ Bir tuzun iyonlarından birinin, su molekülleri ile hidronyum veya hidroksit iyonları oluşturmak üzere etkileşmesine “HİDROLİZ” denir.

22 Kuvvetli asit ile kuvvetli baz nötr tuz oluşturur.
HCl + NaOH  NaCl + H2O Zayıf asit ile kuvvetli baz bazik tuz oluşturur. CH3COOH + NaOH  CH3COONa+H2O Kuvvetli asit ile zayıf baz asidik tuz oluşturur. HCl + NH3  NH4Cl


"ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar: Grup no:10 Kamile Kul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları