Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYANIN TEMEL KANUNLARI"— Sunum transkripti:

1 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
YAGMUR ÖVET

2 Dalton Atom Teorisi Ve Katlı Oranlar Kanunu
1.Elementler, atom adı verilen küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. 2.Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynı, diğer elementlerin atomlarından farklıdır. KATLI ORANLAR KANUNU Katlı oranlar yasası, aralarında birden fazla bileşik oluşturan elementler arasında, birinin sabit miktarıyla, birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı orana denir. John Dalton tarafından bulunmuştur

3 Kütlenin Korunumu Kanunu
Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi, reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bu ilkeye kütlenin korunumu kanunu denir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

4 AVAGADRO HİPOTEZİ VE BİLEŞEN HACİM ORANLARI
BİLŞEN HACİM ORANLARI Amedeo Avogadro'nun 1811'de bulduğu bir gaz yasasıdır. Bu yasa, eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer. Aynı sıcaklık ve basınç şartlarında bir kimyasal reaksiyona giren ve reaksiyonda meydana gelen gazların hacimleri arasında basit bir oran vardır Buna Gay-Lussac hacim oranları kanunu.

5 John Dalton'un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir
DALTON ATOM MODELİ

6

7 BİRLEŞEN HACİM ORANLARI
Gay-Lussac 1808 yılında, birbiriyle gaz halinde reaksiyona girerek yine gaz halinde bileşikler veren reaksiyonları ve buradaki hacim değişikliklerini incelemiştir. BİRLEŞEN HACİM ORANLARI

8 Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir oran vardır.Bu orana SABİT ORANLAR KANUNU denir SABİT ORANLAR KANUNU

9

10

11

12 KATLI ORANLAR KANUNU İki element birden fazla bileşik oluşturmak için bir araya geldiğinde bir elementin belirli bir kütlesiyle birleşen diğer elementin kütleleri arasında basit bir oran vardır.


"KİMYANIN TEMEL KANUNLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları