Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GSM ve BAZ İSTASYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GSM ve BAZ İSTASYONLARI"— Sunum transkripti:

1 GSM ve BAZ İSTASYONLARI
Hazırlayan:Alper DÜLGER

2 GSM nedir? • Global System for Mobile Communication’ın kısaltmasıdır. Türkçesi, “Mobil İletişim İçin Küresel Sistem" anlamına gelen cep telefonu iletişim protokolüdür. • Geliştirilmesinde Avrupa ülkelerinin öncü olduğu bir sistemdir.

3 GSM nedir? • Data ve ses transferi digital olarak yapılır. • Kapsama alanları hücrelere bölünerek planlanır.

4 GSM’in Ortaya Çıkışı   'li yılların başlarında, Avrupa ülkelerinde birbirinden farklı ve uyumsuz sistemler bulunmaktaydı.Avrupa Birliği fikrinin yaygınlaşmasıyla kullanışlı bir sistemin standartlaştırılması gerekliliği doğdu.Bu doğrultuda GSM çalışma grubu kurularak, Batı Avrupa için ortak bir mobil sistem ortaya konulmasına ön ayak olundu.

5 GSM’in Ortaya Çıkışı Bu grup Groupe Speciale Mobile adını aldı ve bu sisteme de GSM dendi. 1990'lı yılların başında GSM, Doğu Avrupa ve Avustralya'ya yayıldı. Ardından ABD ve Güney Amerika'da GSM sistemini kullanmaya başladı. Geçen yıllarla GSM sisteminin belirmesiyle ulusal iletişim tekelleri dağılmaya başladı. Japonya ise bu sisteme katılmayarak GSM ile uyumlu olmayan kendi mobil sistemlerini kurdu.

6 Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Cep telefonları, sesli arama, SMS, e-posta, MMS, web, TV ve program indirme gibi hizmetler için (RF) alanlarını kullanır. Bunun için en yakın baz istasyonuna bir RF sinyali gönderilir. Baz istasyonu, bu sinyali dijital telefon santraline yönlendirir. Sinyal buradan ana telefon şebekesine aktarılır. Ana şebeke, yine bir baz istasyonu aracılığıyla sinyali alıcı telefona bağlar. 

7 Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Bir baz istasyonu kendisine bağlı hücreler içinde olan cep telefonları ile bağlantı kurar.

8 Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birim. Radyo sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir (yani iki antenden oluşur).

9 Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Cep telefonları, en iyi sinyali veren baz istasyonu ile bağlantıya geçer. Bu baz istasyonu genellikle en yakın baz istasyonudur. Kişi, baz istasyonundan uzaklaştıkça sinyal zayıflar ve telefon otomatik olarak kendi RF alan şiddeti ayarlarına döner. Böylece, baz istasyonuyla kurulan bağlantının kesilmemesi için gerekli minimum seviye korunmuş olur.

10 Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Baz istasyonunun kapsadığı alana hücre denir. Hücreler kendi içlerinde genellikle üç sektöre bölünmüştür. Bu sektörler komşu hücrenin sektörleriyle örtüşerek kesintisiz/aralıksız bir şebeke meydana getirirler. Seyahat halindeyken sinyal sürekli olarak bir baz istasyonundan diğerine geçer ve normalde kişinin bulunduğu yere en yakın baz istasyonundan daha ileriye gitmesine gerek kalmaz.

11 Hücre Nedir? Baz İstasyonu HÜCRE Kapsam Alanı HÜCRE

12 Hareket Halinde İletişim

13 Hücrenin boyutu ve şekli, onu çevreleyen alanla doğrudan ilişkilidir
Hücrenin boyutu ve şekli, onu çevreleyen alanla doğrudan ilişkilidir. Örneğin, binalar, ağaçlar ve tepeler sinyalleri bloke edebilir. Hücrelerin genişliği düz ve açık alanlarda daha büyüktür ve bu genişlik bazı yerlerde beş kilometre yarıçapa kadar çıkabilir. Kentlerde ise hücreler iki kilometrelik bir yarıçapı kapsar. Binaların yoğun olduğu yerlerde hücreler en dar kapsama alanına sahiptir. Buralarda mikro-hücre baz istasyonları kullanılarak kapsama alanları genişletilmeye çalışılır.

14 Hücre Çeşitleri

15 • Her baz istasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama sayısı sınırlıdır. Telefon konuşmalarının yoğun olduğu alanlarda baz istasyonuna başka antenler eklenir veya bölgede ek baz istasyonları konumlandırılır. Böylece gelen ve giden arama sayısı arttırılmış olur.  • Bütün bunlar şu anlama gelmektedir: kapsama alanının devamlılığı garanti altına almak için çok sayıda baz istasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

16 Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına Etkileri
Cep telefonları baz istasyonlarının insan sağlığına etkileri kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir konudur. Gündemde olan ve halen güncelliğini koruyan baz istasyonlarının etkileri konusunun toplum arasında büyük bir rahatsızlık yarattığı görülmektedir. Baz istasyonlarının yaymış olduğu elektromanyetik ışınlarının yoğun olması durumunda insan sağlığının ciddi boyutlarda zarar göreceği konusunda ciddi bilimsel veriler ve belgeler vardır.

17 Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına Etkileri
Baz istasyonları tarafından yayınlanan mikrodalgaların dokulara iki temel etkisi bulunmaktadır.Birincisi termal etki adı verilen etkidir ve bu dalgalar dokuları ısıtır.İkinci olarak ise bu dalgalar hücrelerin yapısını bozucu etki gösterirler.

18 Baz İstasyonları Şehir Dışına Taşınabilir Mi?
Baz istasyonu ve mobil telefon arasındaki uzaklık arttıkça,iletişimin sağlanabilmesi için hem kulenin hem de mobil telefonların çıkış güçlerinin arttırılması gerekir.İletişimin hücresel yapı kullanılmadan şehir dışına kurulan bir kule ile sağlanacağı bir yapıda,kuleye yakın mesafelerde ve kuleye uzak olan mobil telefonlarda çok yüksek elektromanyetik alan seviyeleri oluşur.

19 Kaynakça • • • •

20 Bilgiler • Alper Dülger • •


"GSM ve BAZ İSTASYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları