Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİ

2 MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİ
BİRİM SORUMLUSU: İbrahim KOÇUBOĞA İletişim:

3 MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLER
Muvafakat Verme İşlemleri Ünvanlı Geçiş Sınavlı Geçiş Mazeretli Geçiş Mazeretsiz Geçiş Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Geçiş Açıktan Atama Sonucu ile Geçiş Aynı Ünvanlı Geçiş a. Naklen b. Görevlendirme

4 Tebligat Yazıları Ayrılış Tescil İşlemleri Tekit Yazıları Talepten Vazgeçme ve Görevine Devam Etme Yazıları Muhtelif Yazılar

5 Muvafakat evrakında dikkat edilmesi gerekenler;
Kurumumuz personeli olup olmadığı, Aday memur olup olmadığı : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. Maddesinde ‘Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.’ hükmü bulunmaktadır. Sözleşmeli statüde olup olmadığı, 6495 sayılı Kanuna göre 4/B sözleşmeli çalışıyor iken kadroya geçip geçmediği : 2 Ağustos 2013 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9.Maddesinin 24.Fıkrası C Bendinde ‘… Bu Madde Kapsamında Memur Kadrolarına Atananların 5 Yıl Süreyle Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakli yapılamaz’ hükmü bulunmaktadır. Devlet Hizmet Yükümlüsü olup olmadığı hususlarına dikkat edilir.

6 1. Muvafakat Verme İşlemleri
Ünvanlı Geçiş Kişi öncelikle geçmek istediği kuruma başvurur, Bu kurum kişiyi hangi unvana atamak istediğine dair bizden muvafakat talebinde bulunur, Talep yazısı birimimize geldiğinde kişinin durumuna bakılır, tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da disiplin şubesinden istenir, üst unvan olduğu için sicil özeti ve üst yazısı ( tabip dışı sağlık unvanlarında arz fişi ile birlikte ) imzaya sunulur, İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.

7 Sınavlı Geçiş Personel öncelikle kazandığı kuruma başvurur,
Bu kurum kişiyi kazandığı branşa veya unvana atamak üzere bizden muvafakat talebinde bulunur, Talep yazısı birimimize geldiğinde kişinin durumuna bakılır, tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da disiplin şubesinden istenir, üst unvan olduğu için sicil özeti ve üst yazısı ile ( tabip dışı sağlık unvanlarında arz fişi ile birlikte ) imzaya sunulur, İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.

8 Mazeretsiz Geçiş Bakanlığımızda asistan olarak görevli iken asistanlığının kalan kısmını başka kurumlarda yapmak isteyen tabiplerin kurumlardan gelen talep üzerine çalıştığı hastane izninin olup olmadığına bakılarak hastane izni bulunanların, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince, sicil özetleri düzenlenerek muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir . Hastane izni olmayanların görev yaptığı hastanelerden hastane izni yazı ile istenir.

9 Mazeretli Geçiş Bakanlığımızda asistan olarak görevli iken bir mazerete dayalı olarak ( eş durumu, eğitici yokluğu v.s) asistanlığının kalan kısmını başka kurumlarda yapmak isteyen tabiplerin, Tıpta Uzmanlık Kurulunca değerlendirilerek durumu uygun bulunanların üniversite talepleri geldiğinde ,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince sicil özetleri düzenlenerek muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

10 Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası İle Geçiş
Kurumumuz hastanelerinde görev yapmakta iken kura sonucu üniversiteye yerleştirilen uzman tabiplerin ilgili kurumdan muvafakat talepleri beklenilmeksizin kura şubesinden gelen listeye istinaden sicil özetleri düzenlenerek muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

11 Açıktan Atama Sonucu İle Geçiş
Kurumumuzda çalışmakta iken istifaen veya müstafi sayılarak görevinden ayrılmış olan personelin daha sonra başka kurumlara açıktan atanmasına esas olmak üzere atanacağı kurumdan talep edilmesi durumunda (gerekli hallerde tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı disiplin şubesinden istenir.) sicil özeti düzenlenerek bir üst yazıyla ilgili kuruma gönderilir. Barolar Birliği talebi üzerine sicil özeti ve üst yazısı gönderilir.

12 Aynı Ünvanlı Geçiş Naklen
Kişi öncelikle geçmek istediği kuruma başvurur, Bu kurum kişiyi naklen atamak istediğine dair bizden muvafakat talebinde bulunur, Muvafakat talep evrakının birimimize gelmesini takiben kişinin durumuna bakılıp arz evrakı makama sunulur, Arzdan durumu uygun bulunması halinde kişinin geçeceği kuruma muvafakatın olumlu olduğuna, atama yapılması halinde bize bilgi verilmesine dair üst yazı yazılır ve ekinde sicil özeti düzenlenerek gönderilir (tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da disiplin şubesinden istenir), Arzdan durumu uygun bulunmaması halinde ilgili kuruma üst yazı ile bildirilir. Not: Asistanlıktan feragat talebinde de aynı işlemler uygulanır.

13 b. Görevlendirme Kişi öncelikle görevlendirilmek istediği kuruma başvurur, Bu kurum kişiyi görevlendirmek istediğine dair bizden geçici görevlendirme talebinde bulunur, Geçici görevlendirme talep evrakının birimimize gelmesini takiben kişinin durumuna bakılıp arz evrakı makama sunulur, Arzdan durumu uygun bulunması halinde ilgili kuruma geçici görevlendirme talebinin olumlu olduğu yazı ile bildirilir, Arzdan durumu uygun bulunmaması halinde ilgili kuruma yazı ile bildirilir. Not : 1. TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa özel kanunlarına istinaden yapılacak görevlendirmeler de imza yetkileri yönergesi gereğince Genel Sekreterlik tarafından yapılmakta olup üst yazı ilgili kuruma gönderilir. 2. Hac ve Umre görevlendirme talepleri, Diyanet İşleri Başkanlığından Kurumumuza liste halinde geldiğinde kontrol edilir, Kurumumuz personeli olanlar görevlendirilmelerinin sağlanması için bağlı bulundukları Genel Sekreterliklere imza yetkileri yönergesi gereğince bir üst yazı ile gönderilir.

14 2. Tebligat Yazıları Kişinin gideceği kurumdan atandığına dair yazı ve/veya atama onayı/kararı birimimize geldiğinde, kişinin çalıştığı kurumun bulunduğu ildeki Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bu durumun ilgiliye tebliğ edilmesi, görevinden ayrılışının sağlanabilmesi ve ayrılış tarihinin kurumumuza bildirilmesini içeren tebligat yazısı yazılıp imzaya sunulur. İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.

15 3. Ayrılış Tescil İşlemleri
Tebligat yazımızda ayrılışını istediğimiz kişinin ayrılış tarihi çalıştığı kurumun bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından kurumumuza bildirildiğinde birimimizdeki evrağı ile birleştirilir. Tebellüğ belgesinde ki ayrılış tarihi ÇKYS den kontrol edilerek evraklar dosya devri için ilgili masaya teslim edilir.

16 4. Tekit Yazıları Başka kurumlara muvafakat verdiğimiz halde, ataması yapılmadığı takdirde karşı kuruma tekit yazısı yazılır. Genel Sekreterliklere tebligat yapıldığı halde, ayrılış tarihi bildirilmezse tekit yazısı yazılır.

17 5. Talepten Vazgeçme ve Görevine Devam Yazıları
-Muvafakat isteyen personelin bu talebinden vazgeçtiğini dilekçe ile bildirilmesi durumunda, verilen muvafakat ile gönderilen belgelerin ilgili kurumdan iadesi istenir. -Muvafakat talep eden kurumun bu talebinden vazgeçtiğini Kurumumuza bildirmesi üzerine tebligat yapılan Genel Sekreterliğe görevine devam yazısı yazılır.

18 6. Muhtelif Yazılar -Yanlış gelen evrakların ilgili kuruma iadesi, -Vakıf Üniversitesine muvafakat verilmeyeceğinin bildirilmesi, -Muvafakat istedikten sonra istifa edenlerin muvafakatla gidemeyeceklerinin bildirilmesi, -Genel Sekreterliğe 1001 sayılı genelge gereği yetkinin onlarda olduğunun bildirilmesi, -Mazeretinden dolayı geç ayrılış yapılacağının kuruma bildirilmesi, -Makama bilgi notu hazırlanıp verilmesi, -Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığına dava konusu işlem ile ilgili talep edilen bilgi-belge evraklarının gönderilmesi, -Tereddüte düşülen konularda Hukuk Müşavirliği görüşünün alınması.


"MUVAFAKAT İŞLEMLERİ BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları