Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Tedavi Yardımları Şefliği) hacettepe.edu.tr 15 Ocak 2009 15 Ocak 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Tedavi Yardımları Şefliği) hacettepe.edu.tr 15 Ocak 2009 15 Ocak 2009."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Tedavi Yardımları Şefliği) imidb @ hacettepe.edu.tr 15 Ocak 2009 15 Ocak 2009

2 31/12/2008 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2009-1)

3 23/10/2008 tarihinde yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre, sağlık kurumlarına başvuran çalışan ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı kesilmezken; 23/10/2008 tarihinde yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre, sağlık kurumlarına başvuran çalışan ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı kesilmezken; 31/12/2008 tarihinde yayınlanan 2009-1 Sayılı tebliğe göre; 31/12/2008 tarihinde yayınlanan 2009-1 Sayılı tebliğe göre; İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 TL, Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL, Üniversite hastanelerinde 6 TL, Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 TL, olarak uygulanır. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.

4 TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI 31.12.2008 tarihli tebliğe göre a) Gözlük cam ve çerçeveleri, b) Ağız protezleri c) Vücut dışı kullanılan protezler, ortezler ve tıbbi malzemeler için %20 oranında katılım payı alınacaktır.

5 23/10/2008 Yılı Tedavi Uygulama Tebliğine göre, sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmazken; 31/12/2008 tarihli tebliğe göre; a) Hekim ve diş hekimi muayenelerinde, b) Protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında, c) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde, bu Tebliğ esaslarına göre katılım payı alınır. şeklinde değiştirilmiştir.

6 Hacettepe Üniversitesi (a) personeli, Ortopedi Polikliniğinde muayene olması sonucunda, derece ayarlı dizlik kullanması uygun görülmüştür. Personelin medikal firmadan temin edeceği fatura ve diğer belgelerle tahakkuk birimine müracaatı sonucunda; Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği EK-5’de yer alan Derece ayarlı dizliğin liste fiyatı olan 167,40 lira ödenmesi gerekirken yeni tebliğe göre % 20 oranında yasal kesinti yapılarak 133,92 lira olarak Ödeme Emri Belgesine bağlanacak yasal kesintisi (damga vergisi) yapıldıktan sonra kalan miktar (a) personelimize ödenecektir. Hacettepe Üniversitesi (a) personeli, Ortopedi Polikliniğinde muayene olması sonucunda, derece ayarlı dizlik kullanması uygun görülmüştür. Personelin medikal firmadan temin edeceği fatura ve diğer belgelerle tahakkuk birimine müracaatı sonucunda; Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği EK-5’de yer alan Derece ayarlı dizliğin liste fiyatı olan 167,40 lira ödenmesi gerekirken yeni tebliğe göre % 20 oranında yasal kesinti yapılarak 133,92 lira olarak Ödeme Emri Belgesine bağlanacak yasal kesintisi (damga vergisi) yapıldıktan sonra kalan miktar (a) personelimize ödenecektir. 31/12/2008 tarihinde yayımlanan Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yayınlanan tebliğe göre örneklendirecek olursak ;

7 Gözlük cam ve çerçeveleri, ağız protezleri ve (yatan hastalarda ve ameliyatta kullanılan tıbbi malzemeler hariç) tüm tıbbi malzeme bedelleri verilen örnekteki gibi % 20 kesinti yapılarak ödenecektir.

8 YARDIMCI ÜREME YÖNTEMİ KATILIM PAYLARI Yardımcı üreme yöntemleri için; Yardımcı üreme yöntemleri için; a) Birinci denemede %30, b) İkinci denemede % 25, oranında katılım payı alınacaktır. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

9 Sağlık kurumlarından alınan faturalarda (Birinci Basamak Sağlık Kurumları ve Acil Müdahaleler hariç) yer alan muayene bilgileri esas alınarak Muayene Katılım Payı Kesinti Listesi düzenlenerek Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

10 MUAYENE KATILIM PAYI KESİNTİ LİSTESİ Harcama Birimi Kodu :38.04.02.04Ay1 Harcama Birimi Adı : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yıl2009 TL SIRA NO MEMURUN/ASKERİ PERSONEL TEDAVİ OLAN KATILIM PAYI TCKNOADISOYADI 1 686868686Kadir ASLIYOK 1 6 AÇIKLAMA: Tevdavi Olan Kendisi için 1, eş için 2, çocukları için 3,anne için 4,baba için 5 ve diğerleri için 6 rakamı girilecektir. Düzenleyen Adı Soyad Unvan İmza AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, Eşi için 2, Çocukları için 3, Anne için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.

11 KARŞILAŞACAĞIMIZ GÜÇLÜKLER VE ÖNERİLER 1)Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmesi gereken Muayene Katılım Payı Kesinti Listesinin oluşturulmasında, Memurun Adı, Soyadı ve TCKNO’su gerekli iken tedavi faturalarında bulunması zorunlu olan Personelin değil bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Eşi,Çocuğu,Annesi veya babasına ait TCKNO’lardır. ÖNERİ : Personel dairesinden elektronik ortamda temin edilebilecek Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait listenin alınması gerekmektedir. 2)Özellikle Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden Başkanlığımıza gönderilen faturalar, geçen yıl göz önünde bulundurulduğunda 2009 yılında da bu miktarın yaklaşık 70 bin adetin üzerinde olacağı düşünüldüğünde, Katılım Payı Kesinti Listelerinin oluşturulmasındaki karşılaşılacak zorluk ve ödemedeki sürecin uzaması. ÖNERİ : Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde oluşturulan faturalara ait Muayene Katılım Payı Listelerinin oluşturularak gönderilmesi halinde ödemede yaşanacak zaman kaybı asgariye inecektir.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Tedavi Yardımları Şefliği) hacettepe.edu.tr 15 Ocak 2009 15 Ocak 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları