Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR"— Sunum transkripti:

1 PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

2 Anksiyete; kişinin içinde veya dışında gelişen sıkıntılı duruma karşı oluşan emosyonel (psikolojik, ruhsal) ve somatik (bedensel) nitelikli psikonörolojik bozukluktur.

3 Anksiyete; Sıkıntı, korku, kaygı, endişe,
telaş, ruhsal gerginlik, kuruntu, uykusuzluk, çaresizlik ve yetersizlik duyguları gibi psikolojik belirtileri vardır. Ayrıca terleme, çarpıntı, tremor, iştahsızlık, taşikardi gibi somatik belirtileri vardır.

4 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar;
anksiyolitik, Trankilizan veya minör trankilizanlar olarak adlandırılır

5 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar;
Anksiyolitik ilaçlar, sedatif ve hipnotik ilaçlardan tam olarak ayrılamaz. Anksiyolitik ilaçlardan çoğu farklı derecelerde sedasyon yapar.

6 Sedatif etkilerine karşı tolerans gelişebilir.
4-6 hafta sureyle kullanıldıklarında bağımlılık gelişebilir. Birden kesilirse tekrar anksiyete görülebilir. uyuklama, sedasyon, menstrüasyon bozukluğu ve geçici bilinç bozukluğu gibi yan etkileri vardır

7 Antipsikotik (Nöroleptik) İlaçlar
antişizofrenik, majör trankilizanlar olarak da adlandırılır. şizofreni, mani veya deliryum gibi,psikozların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.

8 şizofreni; halüsinasyon, düşünme bozukluğu,
anormal davranışlar ve konuşma bozukluğu ile seyreden özel tip psikozdur.

9 Antipsikotik ilaçlar, Aşırı bir sedasyon yapmadan;
Hareketlerde yavaşlama, Çevreye ilgisizlik ve heyecansızlık oluştururlar. Bu duruma nöroleptik sendrom denir. şizofreniyi tamamen iyileştiremez ve hastadaki düşünce bozukluğunu ortadan kaldıramaz. Hastanın bulunduğu ortama uyum sağlamasına yardımcı olur

10 Antipsikotik ilaçlar beyinde ve periferde dopamin reseptörlerini veya beyinde serotonin reseptörlerini bloke eder. Bu ilaçların çoğu kolinerjik, adrenerjik ve histamin reseptörlerini de bloke eder.

11 Antipsikotik İlaçların Etkileri
Antipsikotik Etkileri: Deluzyonlar., ( kuruntu, hayal, endişe ) halusinasyonları, ajitasyonu ve hastanın spontan fiziksel hareketlerini azaltarak sakinleştirir. Ekstrapiramidal Etkileri (Parkinson benzeri belirtiler): Parkinson benzeri belirtiler, uzun süren tedavi sonrası ortaya çıkar. Bu etkilerin ortaya çıkmasında dopamin reseptörlerinin bloke edilmesi rol oynar.

12 Antikolinerjik Etkileri: Bulanık görme, ağız kuruluğu, konfüzyon, sedasyon, kabızlık ve idrar retansiyonu, antikolinerjik etkilerindendir. Diğer Etkileri: Vücut ısısını düzenleyen merkezleri etkileyerek ısı değişikliklerine yol açar. Ayrıca α adrenerjik reseptörlerin bloke olması sonucu ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ortaya çıkar.

13 Antipsikotik ilaçların kullanım alanları
şizofreni ve bazı psikotik hastalıklar, Psikotik reaksiyonlar, Anksiyete, Preanestezik medikasyon, Bulantı, kusma, Vertigo, Alkol vb.bağımlılarda ortaya çıkan yoksunluk sendromlarının tedavisi,

14 Fenotiyazinler Fenotiyazinler, genellikle psikotik tedavide ( paranoid durumlar, şizofreni, kronik alkolizmle gelişen psikozlar) kullanılan ilaçlardır. Psikotik hastada halüsinasyonların, delüzyonların tedavisinde yarar sağlar.

15 Fenotiyazinler S.S.S.deki dopaminerjik etkinliği azaltırlar.
Panik,korku ,düzensiz davranışlar ve saldırganlık gibi davranışları azaltırlar. Antiemetik etkileri vardır.Apomorfin antagonizma? Sedatif etki;Fiziksel hareketler…………? Psişik durumu düzeltir. Barbitürat,narkotikler,alkol+Fenotiyazin?????????

16 Fenotiyazinler YAN ETKİLERİ: Parkinson belirtileri????????????????
Sarılık???????????????? Uyuşukluk,uyuklama,ortostatik hipotansiyon Seksüel fonksiyonların bozulması, Jinekomasti

17 Klorpromazin (Largactyl):
Sedatif etkisi vardır, uzun sureli kullanımda sedasyona tolerans gelişebilir. Genellik konfüzyonlu hastalarda sedatif olarak kullanılır. İnatçı hıçkırıkların tedavisinde kullanılır. Antihistaminik, antikolinerjik ve antiemetik etkileri de vardır.

18 Klozapin kardiyovasküler, kemik iliği depresyonu gibi yan etkileri vardır. klasik tedaviye cevap vermeyen ağır şizofrenik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçtır.

19 Bütirofenonlar Bütirofenonlar, fenotiyazinlere cevap vermeyen hastalarda kullanılır.

20 Tiyoksantenler ve türevleri
antipsikotik olarak kullanılır.

21 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar
Depresyon, mani gibi duygulanım bozukluğuna bağlı gelişen hastalıkların tedavisinde kullanılırlar.

22 Depresyon; ilgi duyamama, çaresizlik, umutsuzluk,
yetersizlik, zihinsel konsantrasyon bozukluğu, bellekte zayıflama ve ağlamaya meyil, uykusuzluk, ölüm korkusu veya ölme isteği gibi, belirtilerin görüldüğü psikolojik hastalıklardandır.

23 REAKTİF DEPRESYON İnsanların çevresindeki olaylara aşırı üzülmesi,
Hayal kırıklıkları, Ruhsal gerginlikler ve Bazı sosyal olaylara bağlı olarak gelişirler. Yani belli bir nedene bağlı depresyon gelişir. Neden ortadan kalkınca depresyon da kalkar. İLAÇ????????????????

24 ENDOJEN DEPRESYON Yaşamdan zevk alamama Kendini suçlama Uykusuzluk
İştahsızlık Yorgunluk Ümitsizlik İntihara eğilim

25 ENDOJEN DEPRESYON Belirli bir neden var mı????????
Nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Beyinde serotonin ve noradrenalin Seviyesi azalmış. Ne yapabiliriz???????????

26 Mani Mani ise bunların tersi aşırı istek, neşe,
konuşma hızında artış, sürekli fikir değişikliği, aşırı güven ve uyku gereksiniminde azalma fakat dinç olma gibi belirtilerin olduğu kısaca öfori görüntüsünün hakim olduğu hastalıktır.

27 Bipolar hastalık Depresyon ve mani nöbetleri birbirini izler.

28 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar
Antidepresan ve antimanik ilaçlar, bu tür affektif (duygulanım, durum) hastalıkların tedavisinde yarar sağlar. Antidepresan ilaçlar; doğrudan veya dolaylı olarak beyinde, norepinefrin, dopamin ve serotoninin etkilerini artırır.

29 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar
Depresyonun serotonin, norepinefrin gibi monoaminlerin eksikliğine bağlı, maninin ise nörotransmitterlerin aşırı sentezlenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

30 Trisiklik Antidepresanlar
sinir uçlarından salınan adrenalin ve noradrenalinin salındıktan sonra, geri alınmasını engeller.

31 Trisiklik Antidepresanlar
Trisiklin antidepresanların endikasyonlar. Endojen depresyon tedavisinde, Bazı panik bozukluklarda, İmipramin enurezis nokturnanın tedavisinde, Depresyona eşlik eden kronik ağrı ve fobik anksiyete tedavisinde kullanılır.

32 Trisiklik Antidepresanlar
Doz aşımında zehirlenme ortaya çıkmışsa aşağıdaki uygulamalar yapılır: Akut zehirlenmede; bilinç, solunum, dolaşım değerlendirilir, Aktif kömür verilir, mide lavajı yapılır, Fizostigmin uygulanır, Aritmiler kontrol edilir, Hastanın genel durumu düzelene kadar kontrol altında tutulur.

33 Non Trisiklik Antidepresanlar
seçici olarak serotonin geri alımını inhibe eder. Selektif serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri de denir. Trisiklik antidepresanlara göre yan etkileri azdır. Etkileri, 2–3 haftada balar.

34 Non Trisiklik antidepresanların endikasyonları
Depresyon, Fluoksetin; obsesif – kompulsif bozukluklar, blumia nevroza, anoreksia nevroza ve panik bozukluklarda kullanılır.

35 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri
Mono Amin Oksidaz enzimi, sinir dokuda ve kalın bağırsak, karaciğer gibi dokularda bulunan mitokondrial enzimdir. adrenalin, noradrenalin, serotonin, tiramin ve dopamin gibi aminleri metabolize eder

36 Mono Amin Oksidaz (MAO) inhibitorleri
MAO inhibitörü ilaçlar, MAO enzimini inhibe ederek aminlerin yıkımını azaltır. Beyinde aminlerin düzeyinin artması, depresyonda yarar sağlar.

37 MAO İnhibitorlerinin endikasyonlar.
Depresyon tedavisinde, Uyku bozukluğu tedavisinde narkoleptik olarak, Trisiklik antidepresanlara yanıt vermeyenlerde, Fobik durumların tedavisinde, Ruhsal dalganımlar, iştah bozukluğu ve isteksizlikle karekterize atipik depresyonda kullanılır.

38 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri
Bu ilaçlar peynir,bira ve şarap gibi maddelerle birlikte alınmamalıdır.?????????????????????????

39 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri
MAO enzimi tiramini metabolize eden(parçalayan) bir enzimdir. Tiramin ise sempatomimetik madde salınımına neden olan bir maddedir. Peynir,bira ve şarap gibi maddelerde yüksek miktarda tiramin vardır. İlaçlarımız MAO enzimini inhibe edince; Bu besinlerdeki tiramin parçalanamaz ve birikir;

40 Mono Amin Oksidaz (MAO) İnhibitorleri
Böylece sinir uçlarından bol miktarda sempatomimetik madde salgılanmasına neden olunur. Bu maddeler de hipertansif kirize neden olurlar.

41 Kontrendikasyonları:
Gebelikte kullanılmaz.

42 Lityum Karbonat Lityum tuzlarındandır, manik depresif ve manik atakların tedavisinde kullanılır. Nöron metabolizmasını etkiler. Sedatif ve narkotik etkileri yoktur.

43 Lityum Karbonatın yan etkileri
Ataksi, tremor, Konfüzyon, Konvülzyon,


"PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları