#include #include int main() { int i; char c[100]; gets(c); for(i=0;c[i]!='\0';i++) { printf("%c",tolower(c[i])); } printf("\n"); printf("%c",toupper(c[i])); getch(); return 0;"> #include #include int main() { int i; char c[100]; gets(c); for(i=0;c[i]!='\0';i++) { printf("%c",tolower(c[i])); } printf("\n"); printf("%c",toupper(c[i])); getch(); return 0;">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru1: Dışardan "%s" format belirteci kullanılarak girilecek 20 elemanlı bir dizinin elemanlarının kaç tanesinin rakam, kaç tanesinin harf ve kaç tanesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru1: Dışardan "%s" format belirteci kullanılarak girilecek 20 elemanlı bir dizinin elemanlarının kaç tanesinin rakam, kaç tanesinin harf ve kaç tanesinin."— Sunum transkripti:

1 Soru1: Dışardan "%s" format belirteci kullanılarak girilecek 20 elemanlı bir dizinin elemanlarının kaç tanesinin rakam, kaç tanesinin harf ve kaç tanesinin özel karakter olduğunu bulan bir program yazınız. #include <stdio.h> #include <ctype.h> #include <conio.h> #define B 20 int main() { int i,d=0,s=0,o=0; char c[B]; scanf("%s",c); for(i=0;c[i]!='\0';i++) { d=isdigit(c[i])? d+1:d; s=isalpha(c[i])? s+1:s; o=isalnum(c[i])?o:o+1; } printf("Rakam:%d\nHarf:%d\nOzel Karakter:%d",d,s,o); getch(); return 0;

2 Soru2: " Enter " e basılıncaya kadar s[100] karakter dizisine metin girişi yaptıran bir program yazınız. Metni ekrana sadece küçük harfler ve sadece büyük harfler kullanarak yazdırınız. #include <stdio.h> #include <ctype.h> #include <conio.h> int main() { int i; char c[100]; gets(c); for(i=0;c[i]!='\0';i++) { printf("%c",tolower(c[i])); } printf("\n"); printf("%c",toupper(c[i])); getch(); return 0;

3 Soru3: Sırası ile tamsayıları temsil eden 4 stringi ve ondalıklı sayıları temsil eden 4 stringi klavyeden alan bir program yazınız. Programınız bu stringleri çevirdikten sonra toplayarak, toplamı ve ortalamalarını ekrana yazdırsın. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> int main() { int i; double sum=0; char c[20]; for(i=1;i<9;i++) { scanf("%s",c); sum=(i<5)? sum+atoi(c):sum+atof(c); } printf("Toplam:%f\nOrtalama:%f",sum,sum/8); getch(); return 0;

4 Soru4: Girilen metini tersten yazan bir program yazınız.
#include <stdio.h> #include <conio.h> void ters( const char * const ); int main() { char sentence[ 80 ]; printf( "Metin giriniz:\n" ); gets( sentence ); printf( "\nGirdiginiz metinin tersi:\n" ); ters( sentence ); getch(); return 0; } void ters( const char * const sPtr ) if ( sPtr[ 0 ] == '\0' ) return; else { ters( &sPtr[ 1 ] ); putchar( sPtr[ 0 ] );

5 char *a[] = { "the", "a", "one", "some", "any" };
Soru5: char *a[] = { "the", "a", "one", "some", "any" }; char *n[] = { "boy", "girl", "dog", "town", "car" }; char *v[] = { "drove", "jumped", "ran", "walked", "skipped" }; char *p [] = { "to", "from", "over", "under", "on" }; a->n->v->p->a->n sırasıyla bu dizilerden rasgele bir kelime seçerek alt alta 20 adet cümle oluşturan bir program yazınız. strcat( s, v[ rand() % 5 ] ); strcat( s, " " ); strcat( s, p[ rand() % 5 ] ); strcat( s, a[ rand() % 5 ] ); strcat( s, n[ rand() % 5 ] ); putchar( toupper( s[ 0 ] ) ); printf( "%s.\n", &s[ 1 ] ); s[ 0 ] = '\0'; } getch(); return 0; #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <string.h> #include <ctype.h> #include <conio.h> int main() { srand(time(NULL)); char *a[] = { "the", "a", "one", "some", "any" }; char *n[] = { "boy", "girl", "dog", "town", "car" }; char *v[] = { "drove", "jumped", "ran", "walked", "skipped" }; char *p[] = { "to", "from", "over", "under", "on" }; char s[ 100 ] = ""; int i; for ( i = 1; i <= 20; i++ ) strcat( s, a[ rand() % 5 ] ); strcat( s, " " ); strcat( s, n[ rand() % 5 ] );

6 Soru5: Verilen 5 adet ismi alfabetik sırayla yazan programı yazınız.
#include <stdio.h> #include <conio.h> #include <string.h> int main() {int i,j; char a[5][20]={"yazgan","baris","osman","cafer","zeynep"}; for(i=0;i<5;i++)puts(a[i]); char yedek[20]; printf("\n"); for(i=0;i<4;i++) for(j=i+1;j<5;j++) { if(strcmp(a[i],a[j])>0){ strcpy(yedek,a[i]); strcpy(a[i],a[j]); strcpy(a[j],yedek);} } getch(); return 0;


"Soru1: Dışardan "%s" format belirteci kullanılarak girilecek 20 elemanlı bir dizinin elemanlarının kaç tanesinin rakam, kaç tanesinin harf ve kaç tanesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları