Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selçuk Üniversitesi’nin Bilişime Gönül Veren Gençleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selçuk Üniversitesi’nin Bilişime Gönül Veren Gençleri"— Sunum transkripti:

1 Selçuk Üniversitesi’nin Bilişime Gönül Veren Gençleri

2 ASCII Karakter Tablosu
ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eder, ekranda çıkmaz. Basılan karakterler ise ekranda görünür, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir.

3 tablosu tanımlanmıştır.
İlk ASCII tablosu 7 bitlik değerlerden oluşuyordu ve bu yüzden ancak 128 karakter değeri barındırabiliyordu. Kodlar daha sonra 8 bite çıkartılarak 256 karakter destekleyen Genişletilmiş (Extended)  ASCII  tablosu tanımlanmıştır.

4

5 CHAR KULLANIMI char a[]; scanf("%s",a);//Bünyesine cümle alabilir.
char a; scanf("%c",&a);//1 adet değişkeni bünyesine alabilmektedir.. char a[]; scanf("%s",a);//Bünyesine cümle alabilir. char b = ’.’; //burada . karakterini atadık char f = ’a’ //bu da küçük değerini aldı char w = ’A’//burada da büyük a değerini aldı Not: büyük harfler ve küçük harfler birbirinden farklıdır.

6 DİZİLER 1000 adet adı,soyadı ve notu bilgisini saklamak için;
Adı1… Adet, Soyad1… Adet Notu1… Adet Toplam 3000 adet değişkenin kullanılması gereklidir. Bir sınıfta okuyan 20 adet öğrencinin adı,soyadını ve her öğrencinin 10 farklı dersten aldıkları 3 farklı not bilgisini aynı anda bilgisayar hafızasında tutmak için; Adı 20,Soyadı 20,Notlar 20x10x3=600 Toplam =640 adet değişken kullanmamız gerekir.

7 AMAÇ Dizideki amaç daha az değişken kullanmak ve yazdığımız değerleri RAM de sıralı bir şekilde konumlandırmaktır!!!

8 DİZİ TANIMLAMA <Veri Türü> <Dizi_İsmi> [Eleman Sayısı] int ders_notu [10] ;  NOT: elemanın indisi 0,  5. elemanın indisinin 4 olduğuna dikkat edin.

9 int a[6]={11,22,33,44,55,66}; int a[-6]={11,22,33,44,55,66}; YANLIŞ int a[1.1]={11,22,33,44}; YANLIŞ char s[]={'a','b','c'} string sAdi[]={"Umut","Necla","Hüseyin"};

10

11 Dizilere Başlangıç Değeri Verme
Bir diziye başlangıç değerleri aşağıdaki gibi kısa formda atanabilir:  float kutle[4]= { 8.471, 3.683, 9.107, 4.739};  int maliyet[3] = { 25, 72, 94 }; Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür.  int a[] = { 100, 200, 300, 400 };  float v[] = { 9.8, 11.0, 7.5, 0.0, 12.5};

12 CHAR DİZİLER char il [6]="ankara";
<Veri Türü> <Dizi_İsmi> [ElemanSayısı]="string" char il [6]="ankara"; char ilce [10] ={’i’,’s’,’k’,’e’,’n’,’d’,’e’,’r’,’u’,’n’}; DOĞRU char ilce [10] ={"iskenderun"}; DOĞRU char ilce[]={"iskenderun"}; DOĞRU

13 Örnek 1. ASCII tablodaki 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılarının karşılığı olan değerlerle bu sayıları ekrana yazdırınız.

14

15 Örnek 2. Dizi[5]={1,2,3,4,5} Dizisinin elemanlarını ekrana yazdıran program kodunu yazınız.

16

17 Dizisinin elemanlarını ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
dizi[7]={'b','i','l','i','s','i','m'} Dizisinin elemanlarını ekrana yazdıran program kodunu yazınız.

18

19 Kullanıcıdan alınan n tane sayıyı diziye atıp ekrana yazan program.
Soru 1. Kullanıcıdan alınan n tane sayıyı diziye atıp ekrana yazan program.

20

21 Çalışma Sorusu Girilen kelimenin harf sayısı kadar ekrana girilen kelimeyi yazdıran program kodunu yazınız.

22 Çalışma Sorusu Girilen kelime içinde aranılan harfi ve kaç adet olduğunu bulan program kodunu yazınız.

23 Çalışma Sorusu 10 elemanlı integer bir diziye klavyeden alınan değerler eklendikten sonra aritmetik ortalaması bulunup ; ortalamadan büyük olan sayıları ekranda gösteren programı yazınız.

24 Çalışma Sorusu Klavyeden alınan karakterin ne olduğunu belirleyen(harf,sayı, karakter) program kodunu yazınız.

25 Girilen kelimenin ünlü ünsüz harflerini ekrana yazdıran program kodu:
Çalışma Sorusu Girilen kelimenin ünlü ünsüz harflerini ekrana yazdıran program kodu: ÖRNEK bilisim ÜNLÜ:i ÜNSÜZ: b,l,s,m

26 Selçuk Üniversitesi’nin Bilişime Gönül Veren Gençleri


"Selçuk Üniversitesi’nin Bilişime Gönül Veren Gençleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları