Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru1 : Bir borcun faizi, basit olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru1 : Bir borcun faizi, basit olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:"— Sunum transkripti:

1 Soru1 : Bir borcun faizi, basit olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:
faiz=anapara*oran*gunler/365 Bu formülde oran, yıllık faiz yüzdesi olarak kabul edildiğinden 365’(günlere) bölümü içermektedir. Kullanıcıdan birkaç kez anapara,oran ve gunler’i alarak her borçlanma için faiz’i yukarıdaki formülü kullanarak hesaplayan bir program yazınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { double faiz; double anapara; double oran; int gunler; printf("Anaparayi girin (cikis icin -1): "); scanf("%lf",&anapara); while(anapara != -1) printf("Faiz oranini girin: "); scanf("%lf",&oran); printf("Kac gunluk faiz: "); scanf("%d",&gunler); faiz=(anapara*oran*gunler)/365; printf("Faiz ucreti %.2f$ dir.\n\n",faiz); printf("Anaparayi girin (cikis icin -1): "); scanf("%lf",&anapara); } getch(); return 0;

2 Soru2 : Bir tamsayı alan ve bu tam sayının basamaklarının kaç tanesinin 7 olduğunu bulan bir program yazınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int number; int digit; int sevens = 0; printf( "Bir tamsayi giriniz: " ); scanf( "%d", &number ); while(number!= 0) digit=number%10; number=number/10; if ( digit == 7 ) ++sevens; } printf( "%d tane yedi icerir.\n", sevens ); getch(); return 0;

3 Soru3 :Şirketlerin kriz sırasında para toplaması oldukça zordur
Soru3 :Şirketlerin kriz sırasında para toplaması oldukça zordur. Bu yüzden bu şirketler kredi limitlerini düşürerek hesapların çok büyük değerlerde olmasını engellerler. Bu durumda bir şirket, müşterilerinin kredi limitlerini yarıya indirmiştir. Eğer bir müşterinin 2000$lık kredi limiti varsa artık 1000$ olmuştur ya da 5000$lık kredi limiti varsa artık 2500$ olmuştur. Bu şirketin 10 müşterisinin kredi durumunu inceleyen bir program yazınız. Her müşteriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Müşterinin hesap numarası Müşterinin önceki kredi limiti Müşterinin şu andaki bakiyesi Programınız her müşterinin yeni kredi limiti hesaplayıp ekrana yazdırmalı ve hangi müşterilerin yeni kredi limitlerini aştıklarına karar verip ekrana yazdırmalı. İstendiği takdirde bir müşteri yeni kredi limiti hesaplanmadan geçilebilmeli.

4 #include <stdio.h>
#include <conio.h> int main() { int hesapno; int i; int kontrol=0; double limit; double bakiye; double yeniLimit; for ( i = 1; i <= 10; i++ ) { printf( "\nMusterinin hesap numarisini giriniz:" ); printf("\n(Eger musteriyi atlamak isterseniz" " lutfen -1 giriniz)"); scanf( "%d", &hesapno); if(hesapno==-1) continue; printf( "\nMusterinin limit ve bakiye bilgisini" " giriniz:" ); scanf( "%lf%lf", &limit,&bakiye); yeniLimit = limit / 2.0; printf( "%d nolu hesap icin yeni kredi limitiniz" " %.2f'dir\n", hesapno, yeniLimit ); if ( bakiye > yeniLimit ) { printf( "Bu hesap icin yeni kredi limit asilmistir.\n" ); } getch(); return 0;

5 Soru4 : Bir pazarlama şirketi 5 çeşit ürün satmaktadır
Soru4 : Bir pazarlama şirketi 5 çeşit ürün satmaktadır. Bu ürünlerin perakende fiyatları aşağıdadır. Ürün numarası Bir günde yapılan satış miktarı Özellikleri kullanıcıdan alan ve switch yapısını kullanarak bütün ürünlerin toplam perakende fiyatını hesaplayan ve ekrana yazdıran bir program yazınız. Ürün No Perakende fiyatı($) 1 2.98 2 4.50 3 9.98 4 4.49 5 6.87

6 #include <stdio.h>
#include <conio.h> int main( void ) { int product; int quantity; double total = 0.0; printf( "Lutfen urun no giriniz.( Bitirmek için -1):"); scanf( "%d", &product ); while ( product != -1 ) { printf( "Lutfen urun miktar giriniz:"); scanf( "%d", &quantity ); switch ( product ) { case 1: total += quantity * 2.98; break; case 2: total += quantity * 4.50; case 3: total += quantity * 9.98; case 4: total += quantity * 4.49; break; case 5: total +=quantity * 6.87; default: printf( "Hatali urun kodu: %d\n", product ); } printf( "Lutfen urun no giriniz.( Bitirmek için -1):"); scanf( "%d", &product ); printf( "Toplam prakende fiyat: %.2f\n", total ); getch(); return 0;

7 Soru5 : (Pisagor teoremi) Bir dik üçgenin kenarları ‘iki kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.’ bağıntısını sağlamalıdır. Kenarlarında hiçbirinin değeri 500’den büyük olmayan tüm dik üçgenleri bulunuz. for yapısını kullanınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main(){ int a,b,c,k=0; for(a=1;a<=50;a++) for(b=1;b<=50;b++) for(c=1;c<=50;c++) if((a*a+b*b)==c*c){ printf("%d %d %d\n",a,b,c); k++; } printf("Toplam sayisi = %d\n",k); getch(); return 0;

8 c) !((x <= 8) && (y > 4)) d) !((i > 4) || (j <=6))
Soru6 :(De Morgan kanunu) && || ve ! mantık operatörlerini inceledik. De Morgan kanunu ile bazı mantık operatörlerini daha uygun şekilde ifade edebiliriz. Bu kanuna göre !(kosul1 && kosul2), (!kosul1 || !kosul2) ye eşittir. Tabi ki !(kosul1 || kosul2) de (!kosul1 && !kosul2)'ye eşittir. Bu kanunu kullanarak aşağıdaki mantıksal deyimleri yazınız ve bu eşitlikleri bellirli değerler için doğrulayınız bir program yazınız. a) !(x < 5) && !(y <= 7) b) !(a == b) || !(g != 5) c) !((x <= 8) && (y > 4)) d) !((i > 4) || (j <=6)) /* a */ if ( ( !( x < 5 ) && !( y >= 7 ) ) == ( !( ( x < 5 ) || ( y >= 7 )) ) ) { printf( "!( x < 5 ) && !( y >= 7 ) essit" " !( ( x < 5 ) || ( y >= 7 ) )\n" ); } else { printf( "!( x < 5 ) && !( y >= 7 ) essit degil" /* b */ if ( ( !( a == b ) || !( g != 5 ) ) == ( !( ( a == b ) && ( g != 5 )) ) ) { printf( "!( a == b ) || !( g != 5 ) essit" " !( ( a == b ) && ( g != 5 ) )\n" ); printf( "!( a == b ) || !( g != 5 ) essit degil" #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { int x = 10; int y = 1; int a = 3; int b = 3; int g = 5; int Y = 1; int i = 2; int j = 9;

9 /* c */ if ( !( ( x <= 8 ) && ( Y > 4 ) ) == ( !( x <= 8 ) || !( Y > 4 )) ) { printf( "!( ( x <= 8 ) && ( Y > 4 ) ) essit" " ( !( x <= 8 ) || !( Y > 4 ) )\n" ); } else { printf( "!( ( x <= 8 ) && ( Y > 4 ) ) essit degil" /* d */ if ( !( ( i > 4 ) || ( j <= 6 ) ) == ( !( i > 4 ) && !( j <= 6 )) ) { printf( "!( ( i > 4 ) || ( j <= 6 ) ) essit" " ( !( i > 4 ) && !( j <= 6 ) )\n" ); printf( "!( ( i > 4 ) || ( j <= 6 ) ) essit degil" getch(); return 0;


"Soru1 : Bir borcun faizi, basit olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları