Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2009 - 2010 KAYIT ORGANİZASYONU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2009 - 2010 KAYIT ORGANİZASYONU."— Sunum transkripti:

1 KAYIT ORGANİZASYONU

2 2009 ÖSYS, 2009 DGS ve 2009 Özel Yetenek Sınavları sonucunda Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri 31 Ağustos - 07 Eylül 2009 tarihleri arasında Fen-Edebiyat Fakültesi A1 ve A2 Blok Zemin ve 1.katlarda bulunan sınıflarda yapılacaktır.

3 KİMLER KAYIT OLAMAZ ? Kayıt tarihlerinde askere alınacağını belgeleyenler bu belge ile birlikte Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve ÖSYM kazandı belgesinin internetten alınan çıktısını kayıt hakkının saklı tutulmasını isteyen bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verecektir. 2 veya 3 yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup 4 yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (2 veya 3 yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıtları yapılabilir.), 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, Askerlik çağına gelmiş olan adaylardan kayıt sırasında,”bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı” nı belgelendiremeyenler

4 Yerleştirilen öğrenci listeleri ÖSYM resimli kazandı listeleri,
KAYIT GÖREVLİLERİNE KAYIT MERKEZİNDE İMZA KARŞILIĞINDATESLİM EDİLECEK BELGELER Yerleştirilen öğrenci listeleri ÖSYM resimli kazandı listeleri, Kayıtlar esnasında tutulması gereken tutanaklar, Öğrenci Kayıt dosyası, Üniversitemiz amblemli poşet (aşağıdaki belgeler içine konarak öğrenciye teslim edilecektir.) 2009/2010 Eğitim Öğretim Rehberi, MERMED Broşürü, Nutuk (Cd), ÜYG Dersi broşürü. .

5 ÖĞRENCİNİN GETİRECEĞİ GEREKLİ BELGELER
1-Öğrenci Kayıt Belgesi (internet çıktısı) 2- Öğrenci Kayıt Bilgi Formu (internet çıktısı) 3-Banka Dekontu Ön kayıt yaptırmadan gelen ve ilk üç maddede deki belgeleri getirmeyen öğrenciler ön kayıt işlemlerini yapmaları için internet merkezlerine yönlendirilmelidir. 4- Lise Diploması 5- Askerlik Durum Belgesi 6- Fotoğraf 7- Öğrenci Kimlik Kartı banka dekontu 8- Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Y.O'na yerleşen öğrenciler için Tam Teşekküllü Kamu Hastanelerinden alınacak Sağlık Raporu 9- Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu'na yerleşen öğrenciler için DTMYO’ dan getirecekleri olur yazısı ve Liman Bölge Başkanlığının belirttiği bir hastaneden alınan Gemi Adamı Olabilir Belgesi.

6 ÖĞRENCİ KAYIT DOSYASI Dosyalar öğrenci bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Dosyanın içinde Kayıt Belgelerinin konulması gereken Kayıt Zarfı takılıdır. Bu Zarfın Üzerine Öğrencinin Adı Soyadı ve Öğrenci numarası Kayıt Görevlilerince yazılacak ve öğrencinin imzası alınacaktır. Zarfın içine konulması gereken belgeler incelenerek zarfın içine konulacak ve karşısındaki kutucuklar işaretlenecektir.

7 ÖĞRENCİ KAYIT BİLGİ FORMU
Kayıt esnasında öğrenciden alınacak ve kontrol edilecek imza eksikse tamamlattırılacaktır. Kayıt işlemleri bittikten sonra kayıt görevlisince imza edilerek öğrenci dosyasındaki kayıt zarfına konulacaktır.

8 ÖĞRENCİ KAYIT BELGESİ Ön kayıt sonrası öğrencinin sistemden alacağı belgedir. Belge, kayıt esnasında öğrenciden alınacak, kayıt işlemleri bittikten sonra kayıt görevlisince paraf edilecek ve Kayıt Yetkililerince onaylanarak öğrenciye verilecektir.

9 Öğrenci Kayıt Zarfı Öğrencinin getirdiği kayıt evrakları, kontrol edildikten sonra Zarfın içine sıralı bir şekilde konulacaktır. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Y.O'na yerleşen öğrenciler için Tam Teşekküllü Kamu Hastanelerinden alınacak Sağlık Raporu ile Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu'na yerleşen öğrenciler için DTMYO’ dan getirecekleri olur yazısı ve Liman Bölge Başkanlığının belirttiği bir hastaneden alınan Gemi Adamı Olabilir Belgeleri de zarfa konulmalıdır.

10 Banka Dekontu Öğrenciden bir örneği alınarak incelenecek ve öğrenciye ait olduğu görülerek öğrenci dosyasındaki kayıt zarfına konulacaktır Dekont üzerindeki bilgiler (Öğrenci No, hesap no ve miktar) mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt Zarfına konulacaktır. Katkı payı kredisi için başvuranlar da katkı payını yatırmak zorundadır. Bunlara kredi çıktığında daha sonra iade edilecektir.

11 DİPLOMA Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, Kayıp nedeniyle Diploma Yerine Geçer Belge Olmaması durumunda, adayın kaydı yapılmaz. Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin fotokopisi noterden onaylı olsa dahi kabul edilmez.

12 Diplomanın arkası mutlaka kontrol edilmelidir.

13 Daha önce Lisans düzeyinde bir Programdan mezunsa ve yine Bir lisans programına kayıt yaptıracaksa ;
Erkeklerde askerlik yapmış olma koşulu ile, İkinci bir lisans için katkı payını %100 fazla yatırma koşulu aranmalıdır.

14 DGS ile kayıt yaptıranlardan Ön Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi alınacaktır.

15 ASKERLİK DURUM BELGESİ
Askerlik Durum Belgesi 1987 ve daha önce doğan erkek adaylardan istenecektir. Olmadığı taktirde kaydı yapılmaz Askerlik Durum Belgesi öğrenciden alınarak öğrenci dosyasındaki kayıt zarfına konulacaktır.

16 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ - DİPLOMASINI KAYIP ETTİĞİNE DAİR BELGE

17 4 Adet Fotoğraf Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 4 adet 4,5cm x 6cm boyutunda ve Fotoğrafların arkasında Ad-Soyadı Öğrenci Numarası yazılı olmalıdır.

18 SAĞLIK RAPORU Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri için tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınan Sağlık Raporu.Deniz Ticaret Yüksek Okulu için gemi adamı olabilir belgesi.

19 EKSİK EVRAK DİLEKÇESİ Diploma, Askerlik Durum Belgesi ve Katkı Payı Dekontu, Öğrenci Kayıt Belgesi,Öğrenci Kayıt Bilgi Formu ve Öğrenci Kimlik Kartı dekontu dışında eksik belgeleri varsa. Eksik evrak dilekçe formu alınarak kaydı yapılacaktır. Bu dilekçe formları her bölüm için ayrı bir zarfta toplanacaktır. Bu durum öğrenci listesindeki ilgili öğrencinin bulunduğu satırdaki AÇIKLAMA hanesine “Eksik Evrak” ibaresi işlenecektir.

20 Eksik Evrak Dilekçe Formu
İlgili bölümün zarfına konulacaktır.

21 ÖĞRENCİ LİSTESİ Kayıt için gelen öğrencinin ismi ve numarası mutlaka bu listede kontrol edilmelidir. Kayıt işlemi biten ve Öğrenci kimliği teslim edilen öğrencinin bu listedeki Açıklama hanesine imzası alınmalıdır. .

22 Kayıt işlemi ve dikkat edilecek konular
Kayıt işlemini sadece öğrencinin kendisi veya noterden vekalet verdiği bir başkası yapabilir. Öğrencinin yüzüne bakılarak, ÖSYS‘ nin resimli listedeki resmi ile karşılaştırılacaktır. Kayıt yerindeki dosyada yazılı Öğrenci Numarası ve Adı Soyadı ilgili bölümün listesinden kontrol edilecektir. Diploma, Askerlik Durum Belgesi ve Katkı Payı Dekontu,Öğrenci Kayıt Belgesi, Öğrenci Kayıt Bilgi Formu ve Öğrenci Kimlik Kartı dekontu eksik ise tamamlamaları istenecektir. Tamamlanmadan kayıt yapılmayacaktır. Bunların dışında eksik belgesi varsa, Eksik Evrak Dilekçe Formu doldurtulacaktır ve bu dilekçe ilgili bölümün kayıt zarfına konulacaktır. Bütün belgeleri kontrol edilecek ve uygunsa kayıt işlemi yapılacaktır. Kaydı yapılan öğrencinin listedeki AÇIKLAMA hanesine onay işareti konularak öğrencinin imzası alınacak ve Öğrenci Kimlik Kartı ile Öğrenci Kayıt Belgesi verilerek Kayıt Belgesini Onay Masasında onaylatması söylenecektir. Bu belge onaydan sonra öğrencide kalacaktır. İmzalı olarak öğrenciden alınan Öğrenci Kayıt Bilgi Formu kontrol edilerek kayıt görevlisince de imzalanarak kayıt zarfına konulacaktır. Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan bölümlerin öğrencileri de dahil kayıt ve onay işlemi biten tüm öğrenciler kayıt olduğu Fakülte/Yüksekokuluna giderek danışmanı gözetiminde ders kaydını yapacaktır.

23 KAYIT TUTANAĞI. Gün sonunda kayıt dosyaları numara sırasına göre sıralanıp sayılarak bölüm zarflarıyla birlikte yanda gördüğünüz teslim tutanağı doldurulacak ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumlularına teslim edilecektir.

24 KAYIT GÖREVLİLERİNİN GÖREV YERİ VE TARİHLERİ
Kayıt görevlilerinin görev yeri ve tarihlerini gösterir liste Üniversitemizin Web sayfasında Öğrenci İşleri başlığı altında yer almaktadır. Kayıtlarımızın aksamadan yürütülmesi için görevlilerin belirlenen yer ve tarihte görev yerlerinde olmaları önemlidir. Kayıtta görev verilen tüm personelimize katkıları için teşekkür ederiz.


"2009 - 2010 KAYIT ORGANİZASYONU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları