Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIFATLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIFATLAR."— Sunum transkripti:

1 SIFATLAR

2 SIFATLAR İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat(ön ad)
denir. ÖRNEK: Ben sarı masada yemek yedim. Sarı kelimesi bir sıfat örneğidir.

3 Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir. ÖRNEK: Bir ev gördüm . Bir sayı sıfatına örnektir.

4 SAYI SIFATI ÖRNEK: Yedinci öğrenci gelsin. Üç elma ver.
İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlara sayı sıfatı denir. ÖRNEK: Yedinci öğrenci gelsin. Üç elma ver. Sayı sıfat çeşiti 5’tir.

5

6 ASIL SAYI SIFATI İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlara asıl sayı sıfatı denir. ÖRNEK: Üç kilo elma aldım. Beş slayt yaptım.

7 Ben yarışmayı üçüncü bitirdim. Hava +34° olduğu için çok sıcak.
SIRA SAYI SIFATLARI İsimlerin sıralarını, derecelerini belirten sıfatlara sıra sayı sıfatı denir. ÖRNEK: Ben yarışmayı üçüncü bitirdim. Hava +34° olduğu için çok sıcak.

8 KESİR SAYI SIFATLARI İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlara kesir sayı sıfatı denir.  ÖRNEK: Ekmeğin dörtte birini ben yedim.

9 ÜLEŞTİRME SIFATLARI İsimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlara üleştirme sıfatları denir "-(ş)er” ekiyle yazılır. ÖRNEK: Beşer elma yedik.

10 TOPLULUK SAYI SIFATLARI
Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılan sıfatlara topluluk sayı sıfatı denir. Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir. ÖRNEK: Üçüz bebek gördüm.

11 BELGİSİZ SIFATLAR İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil, yaklaşık, aşağı yukarı, belli belirsiz bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi bir, kimi...

12 ÖRNEK: Her soru aynı değildir. Herkes gelebilir. Not: Asıl sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz sıfat olan “bir” karıştırılabilir. “bir” kelimesi “tek” kelimesinin karşılığı ise asıl sayı sıfatıdır. Değilse belgisiz sıfattır.

13 SORU SIFATLARI İsimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan, cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelere soru sıfatı denir. ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü...

14 Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Bazı durumlarda da yapmaz.
ÖRNEK: Hangi kitabı aldın? Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Bazı durumlarda da yapmaz. ÖRNEK: Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.

15 Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır.
NİTELEME SIFATLARI İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlara niteleme sıfatı denir. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. ÖRNEK: Yarın gideceğiz.

16 Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler.
BELİRTME SIFATLARI İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler.

17 ÖRNEK: Bu adam ,dediğim adam.

18 bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle...
İŞARET SIFATLARI İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlara işaret sıfatı denir. bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle... ÖRNEK: Kitabı şu genç almıştı.

19 HAZIRLAYAN: HAVVANUR MERT KONU: SIFATLAR


"SIFATLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları