Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Operatörler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Operatörler."— Sunum transkripti:

1 Operatörler

2 İçerik Operatörler Aritmetiksel Operatörler İşleçler ve Türleri
İşlem Öncelikleri Birleşim Özelliği Birleşim ve Atama Özelliği Arttırma ve Azaltma Operatörleri Var Değişken Türü

3 C#’ta Operatörler Operatörler, matematiksel yada mantıksal hesapların yapılması, değişik çalışma deyimlerinin hazırlanması için vardır. C# operatörler konusunda en güçlü dillerden biridir. Tüm istekleri karşılayabilecek kadar operatöre sahiptir.

4 Aritmetiksel Operatörler

5 + işareti: Bir veya birden fazla ifade toplanabilir.

6 - işareti: Çıkarma işlemi için kullanılır.

7 * işareti : Çarpma işlemi yapmakta kullanılır.

8 / işareti: Bölme işlemi yaparken kullanırız.

9 % işareti:  İki sayının bölümünden kalanı bulmak için kullanılır. (Mod Alma)

10  ++ işareti: Bir bir artırma işlemi için x+=1 (veya x=x+1) yerine x++ işlemi kullanılabilir.

11 – – işareti:   Birer birer eksiltme işlemi için kullanılır.

12 İşleçler ve Türleri Matematiksel İşleçler:
Matematiksel işlemler yapabilmek için kullanılabilir. Kullanımı şu şekildedir: +, -, *, / işleçleri, dört işlem içindir (toplama, çıkarma, çarpma, bölme). % işleci, modül işlemi uygular ve birinci değeri ikinci değere böldüğünüzde elde edilen kalanı verir.

13 2. Karşılaştırma İşleçleri: Karşılaştırma işleçleri iki değeri karşılaştırırken kullanılır. Bu işleçler sonuç olarak bool türünde olan true veya false değerlerini verirler. < (küçüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse true sonucu verir. > (büyüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse true sonucu verir. <= (küçük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir. >= (büyük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir.

14 3. Koşulsal İşleçler : Bu işleçler koşul ifadelerinde birden fazla koşul değerlendirileceği zaman kullanılır (Koşul ifadeleri daha sonra anlatılacaktır.). && (Koşulsal ve) işleci, iki koşulun da aynı anda doğru olduğu durumlarda true sonucunu verir. || (Koşulsal veya) işleci, iki koşuldan birinin doğru olduğu (Diğeri doğru ya da yanlış olabilir.) durumlarda true sonucunu verir.

15 4. Eşitlik ve Atama İşleçleri: Bu işleçler önemlidir çünkü kullanımında en çok hata yapılan işleçler bunlardır. == (eşitlik) işleci, iki operanda birbirine eşitse türe sonucu verir. != (eşit değil) işleci, iki operanda birbirine eşit değilse türe sonucu verir. = (atama) işleci, sağdaki operandın değerini soldakine atar. Burada yapılan hata şudur: Eşitlik işlecinin kullanılması gereken yerde atama işlecinin kullanılmasıdır.

16 Operatörlerin İşlem Öncelikleri
Operatörlerin işlem öncelikleri vardır ve bu çok önemlidir eğer ki işlem önceliğine dikkat edilmezse sonuçlar yanlış çıkar. Örneğin: toplam=3+10 *2; // Sonuç olarak 23 çıkacaktır. Çünkü ilk önce çarpma işlemi gerçekleşti. Ardından toplama işlemi gerçekleşmiş oldu. toplam=(3+10)*2; // Sonuç olarak 26 çıkacaktır. Çünkü ilk önce parantez içi gerçekleşti. Ardından da çarpma işlemi gerçekleşmiş oldu.

17 x=(3+(8+2)*5)*2; // Burada ilk olarak en içteki parantezde yer alan 8+2 hesaplanır. İkinci olarak işlem öncelik sırasına göre 5 ile çarpılır yani (10)*5 olur. Üçüncü olarak parantezin içindeki 3 eklenir yani 3+50 olur. En son olarak toplanan sonuç parantez dışındaki 2 ile çarpılır. Sonuç olarak 106 yazılacaktır. Parantez içleri bitmeden parantezin dışındaki hiç bir işlem gerçekleşmez.

18 Birleşim Özelliği Aynı önceliğe sahip farklı işleçler içeren bir ifade olduğunda birleşim önemli hale gelir. Birleşim işlecin uygulanan işleneninin (sol ya da sağ) yönüdür.  4/2*6= ? Her iki işlecin de önceliği aynıdır fakat iki farklı sonuç elde edebileceğinizden hangi işlemin önce yapılacağı önemlidir. İlk önce bölme işlemini yaparsanız, (4/2) sonucu * işlecinin solundaki işleneni meydana getirir ve tüm ifadenin sonucu (4/2)*6, yani 12 olur. İlk önce çarpım işlemini yaparsanız, (2*6) çarpımının sonucu, / işlecinin sağındaki işleneni meydana getirir ve tüm ifadenin sonucu 4/(2*6), yani 4/12 olur. Bu durumda, işleçlerin birleşimi, ifadenin nasıl gerçekleştirileceğini belirler. * ve / işleçlerinin her ikisi de sola birleşim özelliği taşır, yani işlenenler soldan sağa doğru işlem görür. Bu örnekte, ilk olarak 4/2 işlemi yapılır, daha sonra 6 ile çarpılır ve 12 sonucunu verir.

19 Atama İşleci  İki işlenen alır; sağ tarafındaki işlenen değerlendirilir ve daha sonra sol taraftaki işlenende depolanır. Atama işlecinin değeri, sol işlenene atanmış olan değerdir. Örneğin:

20 "Var " Değişken Türü Programda kullanacağımız bütün değişkenleri programın başında tanımlamak ve cinsini (sayı mi, yazı mi.. gibi) belirtmek zorundayız. Her programlama dilinde buna gerek olmayabilir ama Pascal'da bu is mecburidir. Değişkenlerimizi Var deyiminde sonra tanımlamamız gerekir. Var deyimi bir komut olmadığından sonuna noktalı virgül konulmaz. Genel kullanım şekli:

21 Sena Köksal 11/C-183


"Operatörler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları