Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ"— Sunum transkripti:

1 JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ

2 Javascript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez, aksine değişkene veri atandığında Javascript tarafından değişkenin veri türü belirlenir. Javascript'te bir  değişkene tüm veri türlerinde bilgi atanabilir. Program akışında bir değişkenin veri türü içerisine atadığımız veriye göre otomotik olarak değişir.

3 Örnek: var ad=55; //ad değişkeninin veri türü number olacaktır
Örnek: var ad=55; //ad değişkeninin veri türü number olacaktır. ad="can"; // ad değişkeninin veri türü içerisine string bir değer atandığından stringe çevrildi. Sonuçta ad değişkeninin değeri can ve veri türü string olacaktır.

4 NUMBER Sayısal veri türüdür.
Tamsayı ve ondalıklı sayıları tanımlamak için kullanılır. 8 ve 16 tabanlı sayıları da number ile tanımlayabiliriz. 8 tabanlı sayıları tanımlamak için sayının başına 0 konulur. 16 tabanındaki sayıları tanımlamak için sayının başına 0x konulur.

5 NUMBER Örnek: <script language="javascript"> var a=23; // tamsayı var a=2.3; // ondalıklı sayı var a=023; // 8 tabanında sayı var a=0x56; // 16 tabanında sayı </script>

6 NUMBER 16 sayı tabanında 0-9 arası rakamlar ve A-F arası harfler kullanılır. Sayfa tasarlarken renklerin hexadecimal kodlarını kullandığımızda değişkenleri 16 tabanında bir sayı olarak tanımlamak işimizi kolaylaştırır.

7 boolean Mantıksal veri türüdür.
Değişkenin değeri true ya da false olmalıdır. true ve false kelimeleri küçük harfle yazılmalıdır. Yoksa Javascript bunları değişken ismi olarak algılar. Boolean veri türü karşılaştırma işlemlerinde çokça kullanılır.

8 boolean Örnek: <script language="javascript"> var a=true; var a=false; </script>

9 STRİNG Karakter katarları (metin, metin grupları) string olarak taanımlanabilir. Sayısal değerlerde tırnak içerisinde yazılarak string olarak tanımlanabilir. Javascript sayısal değerleri de metin olarak kabul eder.

10 STRİNG Örnek:  <script language="javascrript"> var a="hasan"; var soyadi="can"; var sinif="11A"; var deger="1231"; // deger değişkeni içerisindeki 1231 javascript tarafından metin olarak algılanır. var adi='efe'; // Bir değişkene string değer atanırken ' ' tek tırnak kullanılabilir. </script>

11 DİZİLER Bir isim altında toplanmış olan bir grup veriyi sıralı bir şekilde saklamak için kullanılır. Örnek : <script language=“javascript”> Var sayi=new Array(1,2,3,4);; Var dizi=new Array(“12”, “harun”, “emre”, “as4”, 12, 12.3); </script>

12 UNDEFINED Eğer bir değişkeni var sözcüğü ile tanımlayıp değer atamadan bırakırsanız bu durumda değişkenin veri türü undefined (tanımlanmamış) olur. Örnek : Var adi; Var soyadi;

13 UNDEFINED Sayfamızı çalıştırdığımızda tarayıcıda undefined yazacaktır.
Yani tanımlamamış bir veri türüdür. Eğer tanımlanmamış bir değişkeni bir deyimde ya da ifadede kullanırsak hata mesajı alırız. Örnek: Var a=5; Var b; Document.write(a*b); Bu işlemin sonucunu sayfaya yazdırmak istersek NaN şeklinde bir sonuç alırız.

14 NULL Tanımladığımız bir değişkenin bir başlangıç değeri yoksa o zaman null veri türünü kullanılır. Bir değişkene başlangıç değeri olarak null değerini atandığında değişkenin veri türü null olur. Bu değişkeni bir ifade ya da deyimde kullanırsanız ifade ya da deyim içerisinde kullandığımız diğer değişkenlere göre null veri türüne sahip değişkenin veri türü otomatik olarak değişir.

15 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Javascript' te program kodlarının akışında değişkenin veri türü, içerisine atanan değere göre değişebilir. Javascript bu konuda bize esnek bir yapı sunmaktadır.

16 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Örnek: <script language="javascript"> var a="ali"; var a=3; var a=true; var a=neww Array("a", 1); // Sonuş olarak değişkenin veri türü Array olacaktır. </script>

17 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Değişkenler bir deyim ya da formül içerisinde kullanıldıkları zaman otomatik olarak veri türü değişimine uğrarlar. Hemen bir örnek verelim. Örnek: <script language="javascript"> var a="ali"; var b=3; var c=a+b; Document.write(c); </script>

18 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Sonuçta c=“ali3” olur.
Çünkü Javascript için + operatörü öncelikli olarak birleştirme operatörüdür. Eğer + operatörünün sağında ya da solunda bir string ifade varsa Javascript birleştirme işlemi yapar. Number olarak tanımlanmış b değişkenini string’e çevirir.

19 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Javascript her zaman numeric değerleri karekter grubuna çevirmez. (-, *) operatörleri sayısal işlemler için kullanılacaktır. Örnek: <script language="javascript"> var a=“2"; var b=3; var c=a*b; document.write(c); </script>

20 VERİ TÜRÜ DÖNÜŞÜMLERİ Örnekte a değişkeni string ve b değişkeni number olarak belirlenmiştir. Javascript için * operatörünün tek görevi aritmetiksel işlem yapmaktır. a*b işleminde javascript a değişkeninin içerisinde aritmatiksel olarak kullanabileceği bir değer olduğundan a değişkeninin veri türünü sadece yapılacak bu işlem için number ‘ a çevirir ve çarpma işlemini yapar. Yapılan veri türü değişimi kalıcı değildir. Sonuç c=6 olacaktır.


"JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları