Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
EĞİTİM BİRİMİ

2 GENEL YAKLAŞIM KURALLARI
MULTIPLE TRAVMA & GENEL YAKLAŞIM KURALLARI

3 AMAÇ: Multiple travmada hastane öncesi yaklaşım özelliklerini ve önceliklerini öğrenmek

4 HEDEF: Multiple travma tanımını yapabilmek Hastane öncesi genel yaklaşım kurallarını öğrenmek Uygun stabilizasyon yöntemlerini öğrenmek Multıple travmada KKM ile iletişimin önemini bilmek

5 TRAVMA ÇOKLU VEYA POLİ / MULTİ SİSTEMİK TRAVMA

6 Multipl Travma - Trafik kazaları - Yüksekten düşme - Ateşli silah
- Delici-kesici alet - Afetlerde

7 Mortalite -1- 1-44 yaş 1. neden Türkiye (1/10) ABD’de (1/25)
Travma merkezlerinin yetersizliğinden, müdahale eden ekiplerin beceri ve bilgi eksikliklerinden dolayı

8 Mortalite -2- İlk dakika(%20-30) Golden hour (%50) Geç ölümler(%20-30)
Eğitimci yaşam şansının ABC bakımının en üst seviyede tutulduğunda mortalitenin düşeceğine vurgu yapacak.

9 Genel Yaklaşım Kuralları
BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E) İKİNCİ BAKI KIYAFETLER ? ISI KAYBI İkinci bakının ancak ACBCDE kontrol altına alındıktan sonra yapılması gerektiğine vurgu yapacak. Isı kaybına özellikle çocuk ve yaşlılarda daha öncelikli olduğunu açıklama getirecek.

10 BİRİNCİ BAKI (A-C-B-C-D-E)
A (Airway) : Havayolu güvenliği C (Cervikal) : Boynun güvenliği B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon C (Circulation) : Dolaşım ve kanama kontrolü D (Disability) : Kısa nörolojik değerlendirme E (Exposure) : Hastanın tamamen soyulması

11 A-C-B-C-D-E A- Hava yolu
Yabancı cisim Takma diş Hava yolu kanamaları Jaw-thrust (Çene İtme) Airway

12 A-C-B-C-D-E C-Boynun güvenliği -1-
Aksi ispat edilene kadar

13 A-C-B-C-D-E C-Boynun güvenliği -2-
Multipl travma Klavikula Boyunda Ağrı, Krepitasyon, Deformite Bilinci kapalı hastalar Alkol, ilaç intoksikasyonu Büyük yaralanma, fraktür

14 A-C-B-C-D-E B-Solunum -1-
BAK Göğüs hareketleri Penetran yaralanmalar Trakea Deviasyonu Juguler Venöz Dolgunluk DİNLE Hızı, Derinliği Düzeni, Cilt altı amfizem Eşit katılımı HİSSET Krepitasyon

15 A-C-B-C-D-E B-Solunum -2-
Tansiyon Pnömotoraks Açık Pnömotoraks Masif Hemotoraks Flail chest (yelken göğüs) Kardiyak tamponad Hava yolu obstrüksiyonu

16 A-C-B-C-D-E B-Solunum -3-
Tansiyon Pnömotoraks Tanım İğne torakostomi Uygulama G İV Kanül 2. İnterkostal aralık Midklavikular hattan 16

17 A-C-B-C-D-E B-Solunum -4-
Tanı Açıklık trakea çapının 2/3’ünden büyük Dispne Taşikardi Açık Pnömotoraks Tedavi Hava geçirmez malzeme 3 tarafı kapalı 1 kenar açık Hastanede Tüp torakostomi

18 A-C-B-C-D-E B-Solunum -5- Masif hemotoraks
Tanı Yara bölgesinde sesler az/yok Perküsyonla matite Boyun venlerinde düzleşme Şok bulguları Tedavi Önce volüm kaybı yerine konmalıdır

19 A-C-B-C-D-E B-Solunum -6-
Flail Chest (Yelken göğüs) Tedavi: Baskı uygula Oksijen, Sıvı tedavisi, İnterkostal analjezi, Gerekirse entübasyon ve PEEP Tanı 2 veya daha fazla komşu kot 2 veya daha fazla yerden kırık Paradoksal solunum

20 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-1-
Nabız Taşikardi ! Dolgunluk ! Monitörizasyon Sürekli

21 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-2-
Tansiyon Arter Hipotansiyon ! Palpasyon ile alınan; Karotis nabzı : ~60 mmHg Femoral nabız: ~70 mmHg, Radial nabız : ~80 mm Hg

22 A-C-B-C-D-E C-Dolaşım-3-
ŞOK tespit edildi ise; Dış kanamaları kontrol 14-16 G İki damar yolu 20ml/kg SF/RL ilk dk. 20 dk arayla 3 tekrar !

23 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-1-
Bilinç Glaskow Koma Skalası (GKS) V5 oryente V4 konfüze V3 anlamsız kelimeler V2 anlamsız sesler V1 yanıtsız M6 emirlere uyuyor M5 ağrıya lokalize M4 ağrıya çekme M3 ağrıya dekortike M2 ağrıya deserebre M1 ağrıya yanıtsız E4 spontan açık E3 söz ile açık E2 ağrı ile açık E1 yanıtsız V (Verbal – sözel) M (Motor – motor) E (Eye – göz)

24 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-2-
Dekortike Yanıt (M 3) Deserebre Yanıt (M 2)

25 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-3-
Pupiller İzokori ? Işık refleksi ? Myotik-Midriatik

26 A-C-B-C-D-E D-Nörolojik değerlendirme-4-
Solunum değişiklikleri

27 A-C-B-C-D-E- E (Elbiselerin çıkartılması)
İnspeksiyon-Oskültasyon-Palpasyon Sırt bakısı Vücut sıcaklığını koruma Ilık IV sıvılar Oda sıcaklığı Üzerinin örtülmesi

28 Dikkat! Nazogastrik ! Üriner sonda ! Burun kırıkları
Orta yüz kırıkları Koagülopati Orogastrik tak Üriner sonda ! Pelvik - Pubik kırık Üretrada Kan

29 1.Alt ekstremiteler üste göre önce, 2. Femur
EKSTREMİTE KIRIKLARI ÖNCELİK 1.Alt ekstremiteler üste göre önce, 2. Femur 3. Eklem çevresi kırıkları 4. Diğer uzun kemikler

30 TRANSPORT Her aşamada Olabildiğince erken Uygun Ekipman kullanımı Sırt tahtası, Vakum sedye

31

32 Hastane Oranizasyonu Yaş , Cinsiyet, Zaman, Ortalama kaybedilen kan
Havayolunun durumu Solunum ve nabız Bilinç durumu İmmobilizasyon Yaralanmanın mekanizması Transport sırasındaki değişiklikler.

33 ÖNEMLİ ! Gerçek zamanlı kayıt. Tüm Travmalar Adli Vaka.
YAZILMAMIŞSA YAPILMAMIŞTIR.

34 Özet Güvenliğinden emin ol. ACBCDE bakılarını yap. Her aşamada paketle
10 dk dan uzun sahada kalma. KKM İletişim kur. Hastaneye güvenli transport sağla.


"Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları