Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Sorgu Örnekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Sorgu Örnekleri."— Sunum transkripti:

1 SQL Sorgu Örnekleri

2 –Personel tablosundaki tüm listeyi getirir SELECT * FROM Personel
–Sadece istenilen sütündaki verileri gösterir. SELECT Tcno, isim, soyisim, maas FROM Personel

3 –Bölüm tablosundaki tüm verileri listeler SELECT * FROM Bolum
–Sıralama (Alfabetik veya rakamsal sıralama) SELECT * FROM Personel ORDER BY Maas ASC –DESC

4 –Önce isme sonra aynı isimde olanları soyisime göre sıralar
–Önce isme sonra aynı isimde olanları soyisime göre sıralar. SELECT isim, soyisim FROM Personel ORDER BY isim DESC , soyisim DESC –Koşullu sorgu için WHERE anahtar kelimesi kullanılır. Maaşı binlira olanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE Maas=1000

5 –Maaşı 500den küçük olanları getirir. SELECT
–Maaşı 500den küçük olanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE Maas<500 –Maaşı 500den küçük olanları ve ismi kadir olanı getirir. SELECT * FROM Personel WHERE Maas<500 AND isim=’kadir’

6 –İsminde ğ harfi olanlar SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE ’%ğ%’
–İsmi k ile başlayanlar SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE ’k%’

7 –İsmi r ile bitenler SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE ’%r’
–İkinci karakteri ‘h’ ve beşinci karakteri ‘t’ olan kayıtları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE ’_h__t’

8 –BAŞ HARFİ A VEYA K OLANLARI GETİRİR SELECT
–BAŞ HARFİ A VEYA K OLANLARI GETİRİR SELECT * FROM Personel WHERE isim LIKE ’[ak]%’ –Soy ismi s ile z arasındaki tüm harflerden herhangi biriyle başlayanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE soyisim LIKE ’[s-z]%’ AND soyisim LIKE ’%a’

9 –Takma sütun adı as’le verilir
–Takma sütun adı as’le verilir. Birden fazla kelime içeriyorsa tırnak arasına yazılmalı SELECT isim AS Adlar, Maas AS ’Maaşlar Geliri’ FROM Personel –Sütunları birleştirir. SELECT isim + ’ ‘ + soyisim AS AdSoyad FROM Personel

10 –Soy ismi boş olanları getirir. SELECT
–Soy ismi boş olanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE soyisim IS NULL –Doğum tarihi boş olanları göstermesin SELECT * FROM Personel WHERE DogumTarihi IS NOT NULL –and soyisim is NULL

11 –Maaşı 1000 ile 2000 arasında olanlar SELECT
–Maaşı 1000 ile 2000 arasında olanlar SELECT * FROM Personel WHERE Maas BETWEEN 1000 AND 2000 –Baş harfi k ile z arasında olanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE isim BETWEEN ’k' AND ’z’

12 –İstenilen sayı kadar veri getirme SELECT TOP 3
–İstenilen sayı kadar veri getirme SELECT TOP 3 * FROM Personel ORDER BY TcNo DESC –Kayıtların %50sini ve soyadı Barlık’dan farklı olanları getirir. SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Personel WHERE Soyisim <> ’Barlık’ ORDER BY TcNo ASC

13 –Tanımladığım 3 bölümde çalışan elemanları listele SELECT
–Tanımladığım 3 bölümde çalışan elemanları listele SELECT * FROM Personel WHERE BolumNo=1 OR BolumNo=2 OR BolumNo=4 SELECT * FROM Personel WHERE BolumNo IN(1,2,4) –Zamlı maaşları göster SELECT Maas AS ’Asıl Maaş’, Maas+1000 AS ’Zamlı Maaş’ FROM Personel

14 –İsme göre aynı olanları eler SELECT DISTINCT isim FROM Personel WHERE isim=’Ahmet’
–İlk 3 harfi kad olan tüm verileri getirir. SELECT * FROM Personel WHERE LEFT(isim,3)=’kad’ –Soyisminin son harfi y olanları getirir. SELECT * FROM Personel WHERE RIGHT(soyisim,1)=’y’


"SQL Sorgu Örnekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları