Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ
SQL Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ

2 SQL NEDİR? SQL Structured Query Language Yapısal Sorgulama Dili

3 SQL NEDİR? SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılır.
veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

4 NEDEN SQL? Tablolarınızda bulunan verileri düzgün bir şekilde çekip görüntülemek, Tablo oluşturmak, Oluşturduğunuz tabloları düzenlemek için, SQL kullanılır.

5 SQL - Tarihçesi Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir.. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuştur.

6 SQL - Tarihçesi Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

7 SQL Dilini Kullanan Veritabanları
MySQL Mssql PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle Firebird

8 SQL Nasıl Kullanılır? Daha önce oluşturduğumuz veri tabanını ele alalım

9 SQL - Komutlar Veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI;

10 SQL - Komutlar Öğrencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin.

11 SQL - Select Komutu Tablo içindeki sadece belli alanlara ilişkin verileri listelemek için; SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi;

12 SQL - Select Komutu Örneğin notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldığı tarihi listelemek için; SELECT OGRNO, TARIH FROM NOTLAR;

13 SQL - Select Komutu Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için; SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1;

14 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre sıralamak için;
SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH;

15 SQL - Komutlar SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH;
Kodu şu şekilde de yazılabilir; SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH ASC;

16 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için; SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC;

17 SQL - Komutlar Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC;

18 SQL - Komutlar Örneğin alınan notları alındığı içerik numaralarına göre azalan, öğrenci numaralarına göre de artan sırada listelemek için; SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY ICERIKNO DESC, OGRNO ASC ;

19 SQL - Komutlar Tablodaki belli bir alanın bir koşula uymasına göre verileri listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=koşul;

20 SQL - Komutlar Örneğin sadece 9801 no’lu öğrencinin aldığı notları görüntülemek için; SELECT * FROM NOTLAR WHERE OGRNO=9801;

21 SQL - Komutlar SQL kodlarında metin değerleri tırmak içinde yazılmalıdır. Örneğin koşul metin ise; SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”;

22 SQL - Komutlar Örneğin kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan öğrencilerin bilgilerini görüntülemek için; SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Sema";

23 SQL - Komutlar Tablodaki verileri birden fazla koşula göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”;

24 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Sema“ AND SOYAD=“Öztürk”;

25 SQL - Komutlar Tablodaki verileri iki koşuldan birini sağlama durumuna göre listelemek için; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”;

26 SQL - Komutlar Örneğin adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için; SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Serdar“ OR SOYAD=“Kubalı”;

27 SQL - Komutlar Hem ve hem de veya koşulunu içeren sorgulamalar da olabilir SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”;

28 SQL - Komutlar Örneğin öğrenci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeriği önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için; SELECT * FROM ONEMLI_SAYFALAR WHERE (OGRNO=9801 OR OGRNO=9802) AND ICERIKNO=1;

29 SQL - Komutlar SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar) ORDER BY
ASC-DESC WHERE (sayı veya “metin”) AND-OR (a AND b) OR c a AND (b OR c)


"Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları