Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL KOMUTLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL KOMUTLARI."— Sunum transkripti:

1 SQL KOMUTLARI

2 Komutlar: SELECT INSERT DELETE UPDATE

3 Select Komutu: Herhangi bir tabloda istenilen alanları görüntülemek için kullanılır.

4 ÖRNEK TABLOLAR Ogrenci OgrenciNo Ad Soyad integer 1011 Ebru Yılmaz
VarChar(50) 1012 Ahmet Şahin 1013 Mustafa Şeker 1014 Sibel Tekcan Ders DersKodu DersAdi Kredi VarChar(20) 501 Visual Basic 3 502 Pascal 503 İngilizce 2 504 Tarih

5 ÖRNEK TABLOLAR Not OgrenciNo Derskodu integer 1011 501 85 DersKodu
VarChar(20) 502 70 503 45 504 77 1012 78 50 69 100 1013 80 86 65 98 1014 57 63 72 61

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 MIN bir sütundaki değerlerden en küçük değeri döndürür.
MAX  bir sütundaki değerlerden en büyük değeri döndürür. SUM  bir sütundaki değerlerin toplamını döndürür. AVG  bir sütundaki değerlerin averajını alır. COUNT  bir sütundaki değerlerin kaç tane olduğunu döndürür. COUNT(*)  bir tablodaki kayıt sayısını döndürür.

24 Örnek Örnek: SELECT AVG(maaş) FROM çalışan;
Yukarıdaki örnekte çalışan tablosundaki çalışanların maaşlarının ortalaması listelenir. Geriye tek bir değer döndürür. Örnek:SELECT AVG(maaş) FROM çalışan; WHERE ünvan = 'Programmer'; Yukarıdaki örnekte çalışan tablosundaki ünvanları ‘Programmer’ olanların maaşlarının ortalamaları alınır. Select count(*) from çalışan; Yukarıda tabloda kaç tane çalışan kaydı olduğunu döndürür.

25 All ve Distinct Belirtilen sütunlarda tekrar eden değerler varsa bu satırlardan yalnızca bir tanesini getirmek için DISTINCT kullanılır.Tekrar ederek gelmesi içinse ALL kullanılır. Örnek:SELECT DISTINCT yaş FROM çalışan; Yukarıda aynı yaşlarda çalışanların yaşlarından yalnızca bir tanesi gelir. Eğer distinct kullanılmazsa all kullanılmış sayılır ve tekrar eden kayıtlarda getirilir.

26

27

28 Insert Komutu: Tabloya veri kaydetmek için kullanılır.

29

30 Delete Komutu: Tablodan satır silmek için kullanılır.

31

32

33

34 Update Komutu: Tablodaki verileri güncellemek için kullanılır.

35

36 Banka Örneği

37 select branch-name from loan
select distinct branch-name from loan select all branch-name from loan select loan-number, branch-name, amount  100 from loan

38 select loan-number. from loan
select loan-number from loan where branch-name = ‘Perryridge’ and amount > 1200 select loan-number from loan where amount between and Find the name, loan number and loan amount of all customers having a loan at the Perryridge branch. select customer-name, borrower.loan-number, amount from borrower, loan where borrower.loan-number = loan.loan-number and branch-name = ‘Perryridge’ select  from borrower, loan

39 Find the name, loan number and loan amount of all customers; rename the column name loan-number as loan-id. select customer-name, borrower.loan-number as loan-id, amount from borrower, loan where borrower.loan-number = loan.loan-number select customer-name, T.loan-number, S.amount from borrower as T, loan as S where T.loan-number = S.loan-number Find the customer names and their loan numbers for all customers having a loan at some branch.

40 Find the names of all branches that have greater assets than some branch located in Brooklyn.
select distinct T.branch-name from branch as T, branch as S where T.assets > S.assets and S.branch-city = ‘Brooklyn’,

41 List in alphabetic order the names of all customers having a loan in Perryridge branch
select distinct customer-name from borrower, loan where borrower loan-number - loan.loan-number and branch-name = ‘Perryridge’ order by customer-name

42 Find the number of depositors for each branch.
select branch-name, count (distinct customer-name) from depositor, account where depositor.account-number = account.account-number group by branch-name

43 select branch-name, avg (balance). from account. group by branch-name
select branch-name, avg (balance) from account group by branch-name having avg (balance) > 1200 select loan-number from loan where amount is null

44 Uygulama Slayttaki tabloları oluşturunuz Ve tüm sql sorgularını çalıştırınız


"SQL KOMUTLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları