Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serkancatarih O bir ödemiş fatihi….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serkancatarih O bir ödemiş fatihi…."— Sunum transkripti:

1 serkancatarih O bir ödemiş fatihi…

2 1. dünya savaşı Nedenleri: 1-Temel nedeni;sömürgecilik yarışıdır.
2-Sanayi devriminin dünyanın ekonomik dengesini bozması. 3-Birliğini geç kuran İtalya ve Almanya’nın Avrupa’da kuvvetler dengesini bozmaları. 4-Fransa ile Almanya arasındaki Alsas -Loren mücadelesi. 5-Panislavizim politikası. 6-Milliyetçilik akımı. 7- Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri. Görünür nedeni ise;Avusturya –Macaristan Velihattının bir Sırplı tarafından öldürülmesi.

3 Savaşa katılan devletler
Üçlü İtilaf: İngiltere,Fransa,Rusya,İtalya,Japonya,ABD. Üçlü İttifak: Almanya,Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti,Bulgaristan.

4 Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Nedenleri:
1-İttihat ve Terakki partisinin Alman hayranı olması 2-Alman silah ve teknolojisinden yararlanma isteği 3-Pantürkizim ideali 4-Ekonomik bağımlılıktan ve borçlardan kurtulma isteği 5-En son kaybettiği toprakları geri almak istemesi

5 Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri:
1-Savaşı geniş alanlara yayıp, Batı cephesinde rahatlamak 2-Boğazların İtilaf Devletlerine kapalı tutulmasını sağlamak 3-Petrol bölgelerini kontrol altında tutmak 4-Halifelik makamından yararlanarak İngilizlerin sömürgeleri altındaki Müslümanları onlara karşı ayaklandırmak. NOT: Kasım 1914’de Osmanlı Devleti Almanya yanında savaşa girmiştir.

6 1. Dünya Savaşında Cepheler
1. TAARRUZ CEPHELERİ

7 a)Kafkas Cephesi: Açılma nedeni:Almanların Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi. Osmanlının Pantürkizm ideali. Enver paşa’nın giriştiği hareket Sarkamış faciasıyla(soğuk kış şartları)başarızlığa uğramıştır Erzurum,Muş,Bitlis,Trabzon ve Erzincan Ruslar tarafından ele geçirilmiş,fakat M.Kemal Muş ve Bitlis’i geri almıştır. Bu cephe Rusya ile imzalanan Brest Litowks Antlaşmasıyla sona ermiştir.(3Mart 1918) Buna göre;Kars, Ardahan,Batum ve Artvin Osmanlı’ya geri verilmiştir. DİKKAT:Bu savaş sırasında doğuda Ermenilerin Katliamları üzerine Osmanlı Devleti Tehcir(göç) Yasası çıkararak Ermenileri zorunlu olarak Suriye’ye göç ettirmiştir. b)Kanal Cephesi: Açılma nedeni:Almanyanın isteği ile Mısır’ı ele geçirmek için açılmıştır. Bu cephede Osmanlı başarılı olamamıştır.

8 1. Dünya Savaşında Cepheler
2. SAVUNMA CEPHELERİ

9 a)Çanakkale Cephesi: Açılma Nedenleri: -Ekonomik bunalımda olan Rusya’ya yardım götürmek -Boğazları ele geçirip Osmanlıyı savaş dışı bırakmak -Balkanlarda yeni cephe açarak Almanya’yı kıskaca alıp, savaşı kısa sürede bitirmek -Balkan devletlerinin İtilaf devletleri yanında savaşa girmesini sağlamak. Gelişimi:1.Dünya Savaşının en kanlı çarpışmaları Çanakkale’de gerçekleşmiştir.İtilaf devletleri hem kara, hem deniz savaşlarında başarılı olamadılar. Sonuçları: 1-Yardım alamayan Çarlık Rusya’nın çöküşü hızlandı.Bolşevik ihtilali ile Çarlık rejim yıkıldı. (SSCB. Kuruldu.)Ekim 1917… 2-Savaş 2 yıl daha uzadı. 3-Bulgaristan İttifak grubu yanında savaşa girdi. 4-Yarım milyon insan öldü. 5-M.Kemal’in tanınmasına ve milli mücadelenin lideri olmasına zemin hazırladı.

10 b)Irak Cephesi: İngilizler tarafından açılmıştır. Bu cephede Türk kuvvetleri bir müddet başarılı olduysada (Kütulamare başarısı)daha sonra Osmanlı orduları yenilmiştir. c)Suriye-Filistin Cephesi: (Başarı elde d)Hicaz-Yemen Cephesi: edilememiştir.) 1.Dünya Savaşında Arapların yaşadığı yerlerde yapılan savaşlarda Türklere karşı Araplar İngilizlerle birlikte hareket etmişlerdir.Buda ümmetçilik politikası yerine milliyetçilik politikasının güç kazandığının kanıtıdır. e)Romanya,Galiçya ve Makedonya Cepheleri: Osmanlı Devleti sınırları dışındaki bu cephelerde müttefiklerine yardım amacıyla savaşmıştır.

11 Osmanlı Devleti için yapılan
gizli antlaşmalar: Amaç: Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşmak Kendi çıkarlarını uygulamak. İstanbul Ant.,Londra Ant.,Petrograd Söz.,Sykes Picot Ant.,Saint Jean de MaurienneAnt.,Mc. Mohan Ant. Bu antlaşmalarla; Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya’ya, Irak ve Ürdün İngiltere’ye, Suriye,Lübnan ve Adana Fransa’ya, Konya,Aydın ve İzmir İtalya’ya, Araplara bağımsızlık…verilecektir. Fakat ; bu antlaşmalar Rusyanın savaştan çekilmesi ve bu antlaşmaları açıklamasıyla Antlaşmalarda bazı değişikliklere neden olmuştur NOT: Nisan 1917’de ABD. savaşa girmiş ve savaşın kaderi değişmiştir.

12 Wilson İlkeleri(8 Ocak 1918)
_Savaş sonunda yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. _Gizli antlaşmalar yapılmayacak. _Her devlet kendi güvenliği kadar silah üretecek ve bulunduracak. _Savaş sonunda barışı sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulacak. _***Osmanlı Devletinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsızlıkları sağlanacak, azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız devletler kurabilecekler. _***Boğazlar bütün devletlere açık olacak.

13 1. dünya savaşının sonuçları
1-1.Dünya Savaşının sonuçları 2. Dünya Savaşının nedenleridir. 2-Milletler Cemiyeti kuruldu. 3-İlk defa kimyasal silah ve tank bu savaşta kullanıldı. 4-Devletlerde rejim değişikliği yaşandı. (Almanya-naziler,İtalya-faşizm,Rusya-sosyalizm) 5-İmparatorluklar parçalanarak yerine ulus devletler kuruldu. (Yugoslavya,Polonya,T.C.) 6-Sömürgecilik Manda adı altında yayıldı.


"Serkancatarih O bir ödemiş fatihi…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları