Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir

2 I. Dünya Savaşının Sebepleri
Genel Sebepler Sanayi inkılabından sonra hızlanan Hammadde Pazar arayışı (Sömürgecilik) Fransız İhtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı

3 I. Dünya Savaşının Sebepleri
Özel Sebepler Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren Sorunu Bir Kurşun ve Savaş Rusya’nın Panslavizm politikası ve sıcak denizlere inme isteği Avusturya-Macaristan’ın Balkanları ele geçirme isteği

4 Savaş Öncesi Bloklar İtilaf Devletleri İttifak Devletleri İNGİLTERE
ALMANYA FRANSA AVUSTURYA-MAC. RUSYA İTALYA

5 Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinant Saraybosnayı ziyarete gider
Bu ziyarette Sırplı bir genç(Princip) tarafından öldürülür 28 Haziran 1914 1914’te başlayıp 1918’e kadar sürecek olan bu savaşı başlatan olay nedir?

6 Savaşa katılan devletler Osmanlı Devleti hakkında neler düşünüyorlar?
Bir haftada Avrupa’ya yayılan bu savaş daha sonra diğer kıtalara da yayılmıştır 28 Haziran Suikast 28 Temmuz Avusturya Sırbistana Saldırdı Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı Fransa Rusya’yı destekledi Almanya, Fransa ve Rusya savaş açtı Savaşa katılan devletler Osmanlı Devleti hakkında neler düşünüyorlar? İngiltere Almanya’ya savaş açtı

7 Rusya’nın bu politikaları Osmanlı ile Rusya’nın
Osmanlı gibi çok uluslu bir devletti. Osmanlıyı Balkanlardan atıp almak istiyordu. Bu politikası Rusya’nın Panslavizm politikası ile çatışıyordu. Almanya’nın yanında yer aldı. Birliğini geç kurdu. Sömürge yarışına girerek İngiltere’ye rakip oldu. Osmanlı’yı destekleyerek dost ilişkiler kurmaya çalıştı. En büyük amacı boğazları alarak, sıcak denizlere inmekti. Panslavizm politikası ile Balkanlardaki devletleri Osmanlıya karşı kışkırttı. Birliğini geç kurmuştu. Büyük Devlet olmak için sömürgecilik yapmak istedi. Osmanlı’ya ait olan Trablusgarp’ı zor aldı. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duyuyordu. 1789 Fransız İhtilali ile çok uluslu devletleri etkiledi. Osmanlıdaki azınlıklara haklar verilmesini istedi Sömürge arayan Fransa Osmanlının Afrika’daki topraklarını ele geçirdi En büyük sömürgeci devletiydi.1878’e kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savundu. Savaşta ise Osmanlının tarafsız kalmasını istiyordu. Gözü Osmanlıdaki petrollerdeydi. İngiltere George V Nicholas II Rusya Wilhelm II Almanya Fransa Poincare Franz Josef Avust. Mac. Rusya’nın bu politikaları Osmanlı ile Rusya’nın aynı blokta yer almasına imkan kılar mı? Rusya’nın politikaları hangi devletleri birbirine yaklaştırmıştır? Osmanlının savaşa girmemesini neden istemiş olabilir? Victor Emmanuel II [It]

8

9 İngiltere ve Fransa İtalya’ya hangi toprakları önermiştir?
Savaş öncesi Üçlü İttifakta yer almamıza rağmen savaş başladığında tarafsız kaldık. Osmanlı topraklarından pay verilince İtilaf devletleri tarafına geçtik Victor Emmanuel II [It] İngiltere ve Fransa İtalya’ya hangi toprakları önermiştir? Haritada İtalya neden hem İttifak devleti hem de İtilaf devleti rengi olarak gösterilmiştir?

10 İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ
Savaştaki Bloklar İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ İngiltere Almanya Fransa Avust.- Mac Rusya İtalya Bulgaristan ABD Osmanlı Romanya Japonya

11 Almanya, Osmanlının hangi özelliğini kullanmak istemiştir?
Savaşta Almanya ve Avusturya-Macaristan üzerinde baskı artmıştı. Bu durumda Almanya savaşı geniş alanlara yayarak üzerindeki baskıyı azaltmak istiyordu. Almanya, Osmanlının hangi özelliğini kullanmak istemiştir? Almanya bu amaçla hangi devletin kendi yanında savaşa girmesini istemiştir?

12 İngiltere’nin sömürgelerine giden en yakın yol Mısır’dan geçiyordu
İngiltere’nin sömürgelerine giden en yakın yol Mısır’dan geçiyordu. Almanya’nın düşüncesi Osmanlı burayı alırsa İngiltere zor duruma düşebilirdi

13 Ayrıca Osmanlı Padişahı aynı zamanda Halife idi
Ayrıca Osmanlı Padişahı aynı zamanda Halife idi. Bu sıfat ile Müslümanları cihada teşvik ederse İngiltere’nin Müslüman sömürgeleri ayaklanabilirdi.

14 Savaş başladığında tarafsızlığımız ilan ettik.
Boğazları savaş gemilerine kapattık. Herhangi bir duruma karşı seferberlik ilan ettik. Padişahın yaptıklarından hangisi savaşa girebileceğimizin bir göstergesidir?

15 Kaybettiğimiz toprakları tekrar alarak güçlenmemiz lazım
Kaybettiğimiz toprakları tekrar alarak güçlenmemiz lazım. Ayrıca kapitülasyonları da kaldırmamız gerek Bunu ancak savaşa girerek yapabiliriz

16 İngiltere bizi yanına kabul etmedi
İngiltere bizi yanına kabul etmedi. Hem bu savaşı kesin Almanlar kazanır. Kaybettiğimiz topraklarda İngiltere Fransa ve Rusya’da O zaman Almanlarla bir anlaşma yapalım 2 Ağustos 1914

17 Osmanlı’nın Savaşa Girmesine Neden Olan Olay
İngiliz donanmasından kaçan iki alman gemisi Goeben ve Breslau Çanakkale boğazından geçerek Osmanlı Devletine sığındı

18 11 Ağustos 1914 Goeben (Yavuz) Breslau (Midilli) Çanakkale’den içeri alınan Alman zırhlıları satın alındığı bildirilerek Türk bayrağı çekildi

19 Osmanlı Devletinin savaşa girişini Almanya açısından değerlendiriniz?
Yavuz ve Midilli gemileri İstanbul Boğazından geçerek Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalayınca Osmanlı devleti savaşa girmiş oldu. Sivastopol Osmanlı Devletinin savaşa girişini Almanya açısından değerlendiriniz?

20 Savaştaki Cephelerimiz
Kafkas Cephesi Çanakkale Cephesi Bu cepheler dışında müttefiklerimize Romanya Makedonya ve Galiçya Cephelerinde yardım gönderdik Suriye Cephesi Irak Cephesi Sina-Filistin Cephesi Kanal Cephesi

21

22 “Sarıkamış Harekatı” denilen bu taarruzun
Rusya’nın saldırısı ile açılan bir cephedir Rusların bu ilk saldırısı önlenmiş ve karşı taarruza geçilmiştir. Aralık 1914 de yapılan bu harekat başarısız olmuş ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur . Kafkas Cephesi M. Kemal 1916 da bu cephede görev alarak Muş ve Bitlis’i kurtardı Rusyada Bolşevik İhtilali çıkınca Brest-Litowsky anlaşması ile Doğu Anadolu’dan çekildi. Rusları, Doğudan çıkararak Kars Ardahan Batum’u geri almak Orta Asya Türkleri ile birleşerek Pantürkizm’i gerçekleştirmek Bakü petrollerini ele geçirmek “Sarıkamış Harekatı” denilen bu taarruzun amacı nedir?

23

24 I. Dünya Savaşında başarılı olduğumuz bir cephedir.
İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım götürmek için açmış olduğu ve Osmanlıyı savaş dışı bırakarak, cephe sayısını azaltmak istediği cephedir. Devrin büyük devletleri Çanakkale’yi geçemediler. Bu cephe savaşın uzamasına neden oldu. I. Dünya Savaşında başarılı olduğumuz bir cephedir. Çok kayıp versek de Kurtuluş Savaşı için ilham kaynağı olmuştur. Önce denizden geçmeye çalıştılar. Boğazın serin sularına gömüldüler Gelibolu’dan karadan geçmek istediler. Türk’ün mukavemet gücünü kıramadılar

25

26 Osmanlı devleti bu cepheyi kimin isteği ile açmış olabilir?
Kaybettiğimiz Mısır’ı geri almak ve İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için bizim saldırımızla açılan cephedir. Başarısız olunca geri çekildik ve Sina-Filistin ve Suriye cephesinde savunma yapmaya başladık. Osmanlı devleti Cemal paşa yönetiminde iki kez saldırmış başarısız olmuştur Filistin Cephesinde, Arapların isyanı başarısız olmamıza bir etkendir. Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in oğlu ve İngiliz ajanı Lavrens birlikte Filistin’den geri çekilen Osmanlı Suriye cephesindeyken savaştan çekiliyor. Arapların, Osmanlıya karşı İngilizlerle hareket etmesi hangi düşüncenin sona erdiğini gösterir? Osmanlı devleti bu cepheyi kimin isteği ile açmış olabilir?

27

28 İngiltere’nin Basra körfezine asker çıkarmasıyla başlayan cephedir.
İngilizlerin ilk saldırısı önlenmiş, 10 Bin kişilik birliği esir alınmıştır. (Kut-el Amara) Esir Alınan General Towshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin”. İngilizler sömürgelerinden yeni askerler getirmişler ve tekrar saldırmışlardır. Yenilen kuvvetlerimiz çekilmiş, Bağdat kaybedilmiştir. Musul bizde iken Osmanlı Mondros Ateşkes anlaşmasıyla savaştan çekilmiştir Daha önceki bilgilerinize ve haritaya bakarak İngiltere’nin amacını söyleyiniz?

29 SÜRGÜNE GİDEN YOL, TEHCİR

30 Peki ne oldu da bu Millet-i Sadıka
Osmanlıyı parçalama düşüncesinde olan İngiltere, Fransa Rusya gibi devletler ermenileri kışkırtmışlardı. Osmanlıda yaşayan ermeniler, ayrıcalıklı milletlerdendi. Kendilerine Millet-i Sadıka denilmekteydi Esnaflıkla uğraşan ermeniler, Türklere göre daha rahat yaşam sürüyordu Ayrıca Osmanlı yönetiminde yüksek derecede görevlerde almışlardı 1890’lı yıllardan itibaren çeşitli isyanlar çıkarmışlar hatta II. Abdülhamit’e suikast bile düzenlemişlerdir(1905). Sakız Ohannes Paşa Hazine-i Hassa Nazırı Meclis 2. Başkanı Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı Peki ne oldu da bu Millet-i Sadıka Osmanlıya isyan ederek, çeşitli ihanetler etti?

31 Ruslara yardım eden, yol gösteren ermeniler
I. Dünya Savaşında ermeniler Büyük ermenistanı gerçekleştirmek istediler Seferberlik ilan edildiğinde askerden kaçtılar Rus askerlerine yardımcı olarak ruslara katıldılar Erzurum’da ermenilerin yaptığı katliamlar Ruslara yardım eden, yol gösteren ermeniler Bodrum katlarında cephane üreten ermeniler Dağlara çıkarak eşkiyalık yaptılar Türk köylerini basarak katliamlar yaptılar Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl tedbirler alırdınız?

32 Tehcir Kanunu Takvim-i Vekai
Osmanlı Devleti 1915 de Tehcir Kanunu çıkararak olaylara karışan ermenileri zorunlu olarak güvenli bölgelere göç ettirdi İstanbul Takvim-i Vekai Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1915 1 Haziran 1915 O S M A N L I İMPARATORLUĞU Nerelere göç ettirilmiştir? Hangi ermeniler göçe tabi tutulmuştur?

33 Bu göç hareketi bir milleti tamamen yok etme
Osmanlı resmi kayıtlarına göre Osmanlıdaki ermeni nüfusu ve göçe tabi tutulan ermeni sayısı Ermenilerin sevki sırasında suistimalleri önlemekle görevli heyete bir üyenin tayini (BA, DH. ŞFR. Nr. 58/38) Sevk olunan Ermenilerin yollarda korunmaları ve bunlara saldıranların cezalandırılmaları (BA, DH. ŞFR. Nr. 54/10) Osmanlı Devleti göç sırasında ermenilerin güvenli bir şekilde sevki için askerler görevlendirmiştir Göç sırasında salgın hastalıklardan ve bazı hırsızlık saldırılarından dolayı hayatını kaybeden ermenilerde olmuştur Bu göç hareketi bir milleti tamamen yok etme düşüncesi ile uyuşuyor mu?

34 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
I. Dünya savaşında Osmanlı topraklarında açılan ilk cephe Kafkas cephesidir Sarıkamış taarruzu İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açılmıştır İtilaf devletleri Osmanlıyı daha sonra paylaşma düşüncesinde olduğu için savaşa girmesini istemedi Rusya’nın Osmanlıya saldırması ile Osmanlı savaşa girdi I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Osmanlının toprak bütünlüğünü istiyordu

35 M. Kemal hangi cephelerde görev aldı?
Sina-Filistin cephelerinde başarısız olmamızın bir sebebi? Panislamizm düşüncesi nasıl sona erdi? Almanya’nın isteği ile açtığımız cephe hangisidir? Rusya’ya yardım götürmek için açılan cepheler hangileri? İngilizler ile savaştığımız cepheler hangileridir? Bakü petrollerini ele geçirmek için yaptığımız taarruz? Osmanlının yardım etiği cepheler hangileridir?


"Kazanım 1: I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları