Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası"— Sunum transkripti:

1

2 Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası
KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ VE SONUÇLARI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası

3 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELER
** 1800 ‘li Yıllarda Sanayi İnkilabı ‘na bağlı olarak Hammadde Arayışı başlamış ve bunu sonucunda “SÖMÜRGECELİK FAALİYETİ” hız kazandı… ** Zaman içinde “SİYASİ BİRLİĞİ” ni sağlayan ülkeler sömürgecilikte öne geçerken, diğer ülkeler geri kaldılar… ** 1800 Yılı’nın başlarında İngiltere ve Fransa “SİYASİ BİRLİKLERİ” ‘ni gerçekleştirerek , sömürgeciliğe başlarken,Almanya ve İtalya,1870 ‘li Yıllar’da “SİYASİ BİRLİKLERİ” ni gerçekleştirdikten sonra geçte olsa sömürgeciliğe başladılar… ** Bu durum İngiltere ile Almanya arasında “EKONOMİK REKABET” e yol açtı…Bu rekabette zamanla iki ayrı bloğun oluşmasına ve dünyanın gerilmesine neden oldu…

4 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GENEL NEDENLERİ
SAVAŞ ÖNCESİ BLOKLAŞMALAR İTİLAF DEVLETLERİ İNGİLTERE FRANSA RUSYA Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panislavizm Politikası ‘na bağlı olarak ilerlemesi İki Ülke Arasında Bulunan Alsas Loren Çekişmesi Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panislavizm Politikası ‘na bağlı olarak ilerlemesi Sömürge Yarışı Sömürge Yarışı Bloklaşmaları HARİTA üzerinde görelim İTALYA ALMANYA AVUSTURYA İTTİFAK DEVLETLERİ

5 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BAŞLAMA NEDENİ

6 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ BLOKLAŞMALAR
Geri İNGİLTERE İTALYA

7 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU VELİAHTTI ’nın, SIRBİSTAN ‘a ziyareti esnasında bir Sırplı Öğrenci tarafından suikast sonucu öldürülmesi sonrasında ** AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU ile SIRBİSTAN arasında savaş çıktı. ** İki devlet arasında başlayan, aslında küçük bir alanda cereyan eden savaş,diğer AVRUPALI DEVLETLERİ ’nin savaşa girmesiyle birlikte savaş bir an da DÜNYA SAVAŞI ‘ na dönüşüverdi.

8 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** Savaş başladıktan kısa bir süre sonra İNGİLTERE ve FRANSA,RUSYA ‘nın talebi üzerine ; RUSYA ‘ya gerekli olan savaş yardımını ulaştırmak amacıyla kendi aralarında el birliği yaptılar. ** İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın el birliği ile hazırlanan yardım gemileri, MART 1915 yılında ÇANAKKALE BOĞAZI önlerine geldiler. ** O zamana kadar , BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ nın dışında kalan OSMANLI DEVLETİ, İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın öncülüğünde hazırlanan Yardım Gemileri ’nin ÇANAKKALE BOĞAZI ‘ndan geçmesine olanak vermedi. OSMANLI DEVLETİ ‘nin gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında İNGİLTERE ve FRANSA DONANMASI ağır yenilgiye uğradı.

9 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** Böylece ; RUSYA ‘ya gerekli yardım, ÇANAKKALE BOĞAZI ‘ndan geçirilemediği için RUSYA; BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ndan BREST-LİTOVSK ANTLAŞMASI ile çekilmiştir. ** Büyük ekonomik sorunlarla uğraşan ve tüm umudunu İNGİLTERE ile FRANSA ‘dan gelecek yardımlara bağla-yan RUSYA ‘da BOLŞEVİK HALK SINIFI, bu yardımların RUSYA ‘ya ulaştırılamaması üzerine devlete karşı isyan çıkardılar. Tarihte,bu isyana, BOLŞEVİK İHTİLALİ denir.

10 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda değişiklikler meydana gelmişti. BUNA GÖRE; İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ ALMANYA İNGİLTERE FRANSA İTALYA SAVAŞTAN ÇEKİLDİ RUSYA AVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORLUĞU

11 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi üzerine önemli ortağını kaybeden İNGİLTERE, öbür blokta yer alan İTALYA ‘ya “ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA OSMANLI DEVLETİ ‘NİN PARÇALANMASI DURUMUNDA EGE VE ÇEVRESİ… “ nin kendisine verileceği sözü ile kendi saflarına katılmasını teklif etmiştir. ** İTALYA ‘nın İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU ‘ na geçmesi ile birlikte ALMANYA, JEOPOLİTİK KONUM Özelliği nedeni ile OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN DEVLETİ ‘ne kendisinin içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLER GRUBU ‘na katılmaları teklifini yaptı. ** O zamana kadar savaşa girmemiş olan İTALYA, İNGİLTERE ‘nin kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, savaşın ilerki zamanlarında İNGİLTERE ‘nin de içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER GRUBU ‘na katılır.

12 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN DEVLETİ ‘nin ‘nın savaşa girmesi sonrasında sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda değişiklikler meydana gelmişti. BUNA GÖRE; İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ ALMANYA İNGİLTERE Karşı Gruba Geçti FRANSA İTALYA İTALYA SAVAŞTAN ÇEKİLDİ RUSYA AVUSTURYA MACARİSTAN İMPARATORLUĞU OSMANLI DEVLETİ BULGARİSTAN DEVLETİ

13 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ
Geri İNGİLTERE SAVAŞTAN ÇEKİLDİ İTALYA BULGARİSTAN OSMANLI DEVLETİ

14 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, ALMANYA ‘nın içinde bulunduğu İTTİFAK DEVLETLERİ’ nin üstünlüğü ile devam ederken ; ** Bir ALMAN SAVAŞ GEMİSİ ‘nin ATLAS OKYANUSU üzerinde bulunan ABD TİCARET GEMİSİ / DENİZALTISI ‘ni yanlışlıkla batırması üzerine ** ABD ‘de İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLERİ ‘nin yanında savaşa girdi.

15 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** ABD ‘nin İTİLAF DEVLETLERİ GRUBU ‘ nun yanında savaşa girmesiyle birlikte BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın gidişatı değişmiştir. Zira ; ** ALMANYA ‘nın lehine gözüken BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın gidişatı,ABD ‘nin savaşa girmesiyle birlikte durum tersine dönmüştür ** BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI , kısa sürede sona ermiş ve İTTİFAK DEVLETLERİ sırayla barış teklifinde bulunmuşlardır. ** ABD BAŞKANI WİLSON , BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın hemen sonrasında antlaşmalar imzalanmadan kısa bir süre önce, DÜNYA BARIŞI ‘ nı sağlamak amacıyla 14 MADDELİK kendi adıyla anılan WİLSON İLKELERİ ‘ni yayınlamıştır.

16 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** 1. Barış Antlaşmaları açık ve şeffaf biçimde yapılmalı, gizli antlaşmalar yapılmamalıdır.Buna İşgal Antlaşmaları’da dahildir. ** 2. Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta, özgür olmalıdır. Uluslararası kararla, uluslararası antlaşmalara uyulmasını sağlamak için genel veya bölgesel ablukalar oluşturulabilir. ** 3. Uluslar arasındaki bütün ekonomik engeller kaldırılmalı ve serbest ticarete izin verilmelidir. ** 4. Uluslar, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında silahlanmamalıdır. Bunun sağlanması için garantiler verilmelidir. ** 5. Uluslara kendi kaderini , yine kendilerince belirleme hakkı verilmelidir. ** 6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişmesini sağlamak için her türlü imkan verilmelidir. ** 7. Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve Belçika'da savaş önceki durum yeniden kurulmalıdır. ** 8. Almanya, işgal ettiği Fransa topraklarının boşaltılmalı ve Prusya'nın 1871'de ilhak ettiği Alsas-Loren Fransa'ya geri verilmelidir. ** 9. İtalya'nın sınırları ulusçuluk prensibine yeniden düzenlenmelidir. ** 10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayin etme hakkı sağlanmalıdır. ** 11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir. Balkan devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir. ** 12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Çanakkale Boğazı, sürekli olarak, bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletlerarası garanti altına konmalıdır. ** 13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır. ** 14. Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak imkanını sağlamak amacı ile, uluslararası örgüt kurulmalıdır./ Milletler Cemiyeti

17 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
7. Yenen Devletler ile Yenilen Devletler arasında antlaşmalar imzalandı

18 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3

19 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3

20 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3

21 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri

22 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri

23 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri ** OSMANLI DEVLETİ ‘nin BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nda açtığı İLK CEPHEDİR… Bu cephe,RUSYA ‘nın savaştan cekilmesiyle kapanmıştır…Buna göre,bu cephe aynı zamanda İLK KAPANAN CEPHE ‘dir. Bu cephe,hafızalarımızda SARIKAMIŞ FACİASI ile yer dinmiştir.

24 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri Enver Paşa

25 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri Seyit Onbaşı

26 OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri Kanal Cephesi Açılma Nedenleri: 1-Almanya’nın desteği ve Planlamasıyla Süveyş Kanalını ele geçirerek İngiltere’nin sömürgeleriyle (Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya) olan bağlantısını kesmek. 2-Mısır’ı İngilizlerden geri almak İngilizleri Mısırda oyalamak amacıyla da açılmış bir cephedir. Cemal Paşa komutasındaki 4. ordunun 1915 şubatındaki tüm çabaları sonunda gene de başarısız kalındı. Sonuçları: 1-İklim koşullarının elverişsizliği 2-Almanya’nın söz verdiği yardımı gönderememesi 3-Arapların İngilizlerle işbirliği yapması 4-İngiliz ordusunun sayı ve malzeme bakımından üstün olması 5-İngilizlerin bu cepheyi iyi savunmaları sonucunda Osmanlı başarı sağlayamamıştır. 6-Gerekli ulaşım imkanlarının sağlanamaması sonucu iki defa başarısızlığa uğranıldı. İngilizler 1916 sonlarında Sina Yarımadasını ele geçirerek zafere ulaştılar. Suriye sınırına dayandılar.

27 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI
Geri

28 Sosyalizm İtilaf Üyesi olan ülkeler Sovyet-Rusya Fransa İngiltere
Geri I.DÜNYA SAVAŞI KAVRAM HARİTASI 1907’de Kurulan Bir Blok Sosyalizm Çarlık Rejimi İtilaf Benimsediği yeni rejimdir Üyesi olan ülkeler Son verdiği rejimdir Sovyet-Rusya Bolşevik İhtilali Sonucu kurulan devlettir. 1917’de yaşadığı devrimdir. Fransa İngiltere Rusya Savaştan çekilirken imzaladığı anlaşmadır Alsas Loren Sorunu’nu yaşadığı ülkedir. Fransa ile beraber boğazları geçmek için açtıkları cephedir. Arıburnu ve Conkbayırı Savaşlarında başarılı olan komutan Çanakkale Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı’nda savaştığı diğer cephelerdir. Brest-Litowsk Avus. Mac.İmp 1882’de İttifak kurduğu ülkelerdir. Almanya İmzaladığı devlettir. İtalya Savaş Sonunda İmzaladığı ve II.Dünya Savaşı’na da etki eden anlaşmadır. Kafkas Suriye 1911’de işgal ettiği yerdir. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sonucunda imzaladığı ateşkesdir. Mondros Ateşkes Versay Antlaşması Trablusgarp


"Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları