Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Global Hayvancılık Trendleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Global Hayvancılık Trendleri"— Sunum transkripti:

0 ELAZIĞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Eylül 2014

1 Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

2 Yıllık Büyüme Oranları
Global et üretimi 2013 yılında 302 milyon ton (karkas et eşdeğeri) düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllık Büyüme Oranları mio ton %3,4 Üretilen et sıralamasında kanatlı grubu, domuz grubuna yaklaşmaktadır. %1,3 %0,7 %0,6 (*) FAO Food Outlook

3 Yıllık Büyüme Oranları
Gelişmekte olan bölgelerdeki üretim miktarındaki artış, talep ile paralel biçimde, gelişmiş bölgelerden fazladır. mio ton Yıllık Büyüme Oranları %0,8 %1 %0,7 GELİŞMİŞ %2,5 GELİŞMEKTE OLAN %2,4 %4,5 %2 (*) FAO Food Outlook

4 Bölgelerin et üretimlerinde, türlerde farklılaşmalar söz konusudur.
AFRİKA GÜNEY AMERİKA KUZEY AMERİKA ASYA AVRUPA OKYANUSYA ORTA AMERİKA (*) FAO

5 Talebin giderek artmasına karşılık, arzın daha yavaş artması sonucunda et fiyatları global anlamda artış göstermektedir. Domuz eti fiyatlarındaki global artış, diğer et gruplarının altında kalmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş grubu 2011 yılına kadar hızla yükselmiş daha sonra dengeye gelmiştir. Kanatlı fiyatlarının, dalgalanmalar yaşamak ile birlikte 2008 yılı düzeyinden çok uzak olmadığı görülmektedir. (*) FAO

6 İhracatın Üretim İçi Payı
Global et dış ticaret hacmi, toplam üretilen büyüklüğün %10’u seviyesindedir. İhracatın Üretim İçi Payı mio ton ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 Büyükbaş 10% 11% 12% Küçükbaş 5% 6% 7% Domuz 4% Kanatlı ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 Asya 2% 3% 4% Afrika 0% 1% O. Amerika 6% 5% G. Amerika 21% 19% 20% K. Amerika 13% 14% 17% 18% Avrupa 8% Okyanusya 45% 44% 47% 48% 46% Global et dış ticaretinde pay yavaş şekilde artmaktadır. Ancak halen iç tüketimler dominant seviyededir. İthalatçı Ülkeler İhracatçı Ülkeler (*) FAO

7 Global Süt Üretim Miktarı
Global süt üretimi son 30 yıl içerisinde %60 oranında artmıştır. mio ton İnek ve manda sütleri toplam üretimin tamamına yakınını karşılamaktadır. Küçükbaş sütlerinin payı %3 seviyesindedir. Global Süt Üretim Miktarı (*) FAO

8 AB, Hindistan ve ABD, 2013 yılı toplam süt üretiminin %50’sini gerçekleştirmişlerdir.
%4 %20 %1 %12 %6 %2 %2 %5 %6 %18 %4 %4 %1 %14 Diğer (*) 10 milyon ton üzerinde üretimi olan ülke/bölge grafikte gösterilmiştir. (*) IFCN, FAO

9 Süt üretiminde yıllık artış ve kişi başı tüketim karşılaştırması.
Kişi başı Süt Tüketimi (KG) (Süt Eşdeğeri) Ortalama Büyüme (%2) Danimarka Hollanda Yeni Zelanda ABD Pakistan Daireler 2012 yılı üretim büyüklüğünü göstermektedir. Özbekistan Çin Yıllık Üretim Büyümesi ( ) (*) IFCN

10 Hayvan Başına Süt Üretimi (ton)
Önde gelen süt üreticisi ülkelerde, büyükbaş başına elde edilen süt miktarı 7-8 ton, ortalama çiftlik büyüklüğü seviyelerindedir. Hayvan Başına Süt Üretimi (ton) 2012 yılı Global Süt üretiminin %85’ini yapan ilk 31 ülke (yıllık üretimi 5 mio ton üzerinde olan) değerlendirmeye alınmıştır. (*) IFCN

11 Yumurta üretiminde, gelişmekte olan bölgelerin önemli hacim artışları söz konusudur.
mio ton 1961 yılında toplam içinde %20 paya sahip olan Asya, 2012 yılında %59 paya sahiptir. arasında Asya üretimi 14 kat artarken, Avrupa üretimi sadece 1,7 kat artmıştır. (*) FAO

12 Global kişi başı süt, et ve yumurta tüketimleri.
Dünya Ort: 111,6 Kg Dünya Ort: 8,9 Kg Dünya Ort: 42,2 Kg Kişi başı Süt Tüketimi (2012) (Süt Eşdeğeri Kg) Kişi başı Et Tüketimi (2011) (Kg) Kişi başı Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tüketimi (2011) (Adet) (*) IEC, IFCN

13 Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

14 2009 yılından sonra Türkiye’de hayvan sayısı, süt üretimi ve et üretimi önemli ölçüde büyümüştür.
Sığır + Manda Sayısı (mio) Koyun + Keçi Sayısı (mio) her yıl %8 artmıştır her yıl %9 artmıştır Süt Üretimi Sağılan Hayvan Sağılan Hayvan Süt Üretimi Kesilen Hayvan Kesilen Hayvan Et Üretimi Et Üretimi

15 Kurulu Kapasite (Bin ton)
Hayvancılık sektöründeki gelişimin göstergesi olan Türkiye yem endüstrisinde büyüme hız kesmeden devam etmektedir. Fabrika Sayısı Kurulu Kapasite (Bin ton) Türkiye yem endüstrisinde aktif olarak faaliyet gösteren fabrikanın kurulu kapasitesi 15,3 mio ton seviyesindedir Kapasite Fabrika Sayısı Kapasite Kullanım Oranı %47 %61 %74 %95

16 Yem üretiminde, Türkiye’nin boyutu Avrupa için kritik ülkeler seviyesindedir.
Üretim (bin ton) 1995 yılında Avrupa’nın %4’ü kadar yem üretimi yapan Türkiye, yılında Avrupa’nın %9’una ulaşmıştır.

17 Türkiye’de de kişi başı tüketim rakamlarının, özellikle et tüketimi boyutunda artması beklenmektedir. TÜRKİYE Kişi başı süt ürünleri tüketimi (kg süt karşılığı) Kişi başı et tüketimi (kg) 2012 yılı değerleri; Dünya: 110 kg Gelişmiş Ülkeler: 237,8 kg Gelişmekte olan ülkeler 71,1 kg Türkiye et tüketimi açısından gelişmiş ülkelerin arkasında yer almaktadır. (*) Süt verileri: IFCN Raporuna göredir. Et veriler: IMS-GIRA raporuna göredir

18 İhracat Değeri (2012) (mio USD)
Türkiye, global yumurta ihracatı içinde önemli paya sahiptir, ancak ihracatının %92’lik kısmı sadece Irak pazarına yapılmaktadır. İhracat Değerine Göre Ülkelerin Global Yumurta İhracatı İçi Payları (2012) İhracat Değeri (2012) (mio USD) Irak’ın toplam yumurta alımlarında Türkiye %84, Ukrayna %8 paya sahiptir. (*) Yum-Der

19 Global Hayvancılık Trendleri
Türkiye’de Hayvancılık Elazığ ve Hayvancılık

20 Yumurta Tavuğu Sayısı (mio) Üretilen Yumurta Sayısı (milyar adet)
Yumurta alanında Elazığ, Türkiye’nin %0,7’si düzeyinde paya sahiptir. Yumurta Tavuğu Sayısı (mio) Üretilen Yumurta Sayısı (milyar adet) Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Türkiye içi Pay Türkiye içi Pay (*) TUİK

21 Tavuk Başına Yumurta Sayısı
Elazığ yumurta tavukçuluğu sektörü, verimlilik açısından Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Tavuk Başına Yumurta Sayısı Türkiye Elazığ (*) TUİK

22 Yumurta Tavukları Sayısı (2013) – mio tavuk
Elazığ, yumurta tavukçuluğunda bölgesinde en büyük olmakla birlikte, diğer illerle olan fark çok fazla değildir. Yumurta Tavukları Sayısı (2013) – mio tavuk Türkiye’de yumurta tavukçuluğu geleneksel olarak İç Ege illerinde yapılmaktadır. 1 mio üzerinde yumurtalık tavuğu olan 18 il, toplam yumurtalık tavuk varlığının %79’unu oluşturmaktadır. (*) TUİK

23 Kesilen Tavuk Sayısı (mio) Üretilen Et Miktarı (mio ton)
Et tavukçuluğu alanında Elazığ, Türkiye’den aldığı pay açısından gerileme yaşamıştır. Kesilen Tavuk Sayısı (mio) Üretilen Et Miktarı (mio ton) Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Elazığ Türkiye Türkiye içi Pay Türkiye içi Pay (*) TUİK

24 Tavuk Başına Et Üretimi (KG)
Elazığ et tavukçuluğu sektörü, geçmişte verimlilik açısından Türkiye ortalamasının bir miktar üzerinde performans göstermiştir. Tavuk Başına Et Üretimi (KG) Elazığ Türkiye (*) TUİK

25 (Kesilmemiş) Etlik Tavuk Sayısı (2013) – mio tavuk
Elazığ, et tavukçuluğunda bölgesinde Malatya ile birlikte etkin düzeydedir. (Kesilmemiş) Etlik Tavuk Sayısı (2013) – mio tavuk Türkiye’de et tavukçuluğu (broiler) geleneksel olarak Marmara ve Ege illerinde yapılmaktadır. 5 mio üzerinde (kesilmemiş) etlik tavuğu olan 10 il, toplam (kesilmemiş) etlik tavuk varlığının %78’ini oluşturmaktadır. (*) TUİK

26 Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ, Türkiye’nin %1’ ine karşılık gelmektedir.
Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (mio) Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt (mio ton) Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Türkiye içi Pay Türkiye içi Pay (*) TUİK

27 B.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG)
Elazığ büyükbaş hayvan başına elde edilen süt performansını artırarak Türkiye ortalamasını yakalamıştır. B.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG) Türkiye Elazığ (*) TUİK

28 Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (2013) – bin hayvan
Elazığ, büyükbaş süt hayvanı varlığı açısından bölgesindeki iller ile benzer seviyededir, lider iller arasında yer almamaktadır. Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı (2013) – bin hayvan (*) TUİK

29 Elazığ süt verimlilik çizgisinin hemen altında yer almaktadır, performansı ortalamadan bir miktar düşüktür. (2013 verilerine göre) Konya İzmir Erzurum Balıkesir Sivas B.Baş Süt Üretimi (ton) Kars Aydın B.Baş Hayvan Sayısı Elazığ (*) TUİK

30 Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt açısından Elazığ, Türkiye’ye oldukça paralel bir trend izlemektedir. Sağılan Küçükbaş Hayvan Sayısı (mio) Küçükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt (mio ton) Türkiye Elazığ Türkiye Elazığ Türkiye Türkiye Elazığ Elazığ Türkiye içi Pay Türkiye içi Pay (*) TUİK

31 K.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG)
Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt verimliliği, Türkiye ortalamasındadır. K.Baş Hayvan Başına Süt Üretimi (KG) Elazığ Türkiye (*) TUİK

32 Elazığ beyaz et konusunda daha üst sıralarda yer alırken, süt konusunda orta sıralarda yer almaktadır. Türkiye İçi Sıra Yumurta Tavuğu Sayısı (‘13) Yumurta Sayısı (’09) Et Tavuğu Mevcut Sayı (‘13) Kesilen Tavuk Sayısı (‘09) Sağılan B.baş Hayvan Sayısı (‘13) B.baş Sütü (‘13) Sağılan K.baş Hayvan Sayısı (‘13) K.baş Sütü (‘13) 1 Afyon Konya Bolu Erzurum Van 2 Manisa Balıkesir İzmir 15 Elazığ 18 26 29 32 42 45 (*) TUİK


"Global Hayvancılık Trendleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları