Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarihi, geçmişi ve amaçları Üretim süreçleri ve yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarihi, geçmişi ve amaçları Üretim süreçleri ve yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Bu işletmelerden elde edilen bilgiler, dört temel başlık altında toplanmıştır:
Tarihi, geçmişi ve amaçları Üretim süreçleri ve yöntemleri Organizasyonda kullanılan formlar ve rutin işlemler Ortak başarının değerlenmesine ilişkin bilgi

2 İşletmeler, en azdan en çok teknolojik karmaşıklığa kadar üç farklı üretim sistemlere bölünmüştür. Bu sistemler: birim üretim, kitle üretim ve süreç üretimdir.

3 Birim Üretim Birim üretimde, sipariş üzerine üretim temeldir. Burada önemli olan; teknik uzmanlık, kalite ve üretimin etkinliğidir. Araştırma ve geliştirme ise ikinci derece öneme sahip bir faaliyettir. Esneklik gereksiniminden dolayı; fonksiyonların bütünlüğü, sürekli personel iletişimi ve organik yapı gerekmektedir. Bu üretim tipine örnek olarak; Belirli tüketici gereksinimlerini karşılamaya yönelik üretim Prototip (ilk örnek) üretimi Müşteri siparişlerini karşılamaya yönelik üretim

4 Kitle Üretim Üretim tablosu direkt olarak siparişlerle ilgili değildir. Üretimin ilk aşaması, ürün geliştirmedir. Bu aşamayı, en önemli fonksiyon olan üretim izlemektedir. Üçüncü olarak ise pazarlama gelmektedir. Bu üç fonksiyon birbirinden oldukça bağımsızdır. Araştır-geliştirme, üretim ve satıştan sorumlu olan kişiler arasındaki ilişkiler çok fazla değildir. Bu tür üretime; Büyük sipariş üretimleri Montaj hattı üzerinde büyük siparişlerin üretimi Kitle üretimi örnek verilebilir

5 SÜREÇ ÜRETİMİ Burada pazarlama merkezi ve kritik bir işlevdir. Ürünler, depolama için yerlerin sınırlı olması nedeniyle stoklama zor ya da olanaksızdır. Üretim akışı, pazar durumuna göre önceden sınıflandırılmıştır. Teknik bilgi üzerinde vurgu, ürün nasıl yapılırdan daha ziyade nasıl kullanılacağı üzerindedir. Bu tür üretime örnek olarak ise; Çok amaçlı tesislerde kimyasalların üretimi Likit, gaz ve kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi verilebilir.

6 Araştırma, işletmelerin yapılarında önemli farklar olduğunu ve bu farklılığın üretim teknikleriyle yakın ilişkili olduğunu göstermiştir. Woodvard araştırması, teknolojinin, işletmeler üzerinde etkili olan tek değişken olmamakla birlikte, araştırma için sonuçları en kolay izole edilebilen değişken olduğunu göstermektedir.

7 PERROW ARAŞTIRMASI Woodvard araştırmasının uzantısı, teknolojinin iki temel bölümüne odaklanan Perrow tarafından gerçekleştirilmiştir. Perrow; Rutin ve değişken işler Teknolojinin analizi üzerinde durmuştur.

8 Değişkenlik, beklenmeyen ya da öngörülemeyen bir çok durumu ifade eder
Değişkenlik, beklenmeyen ya da öngörülemeyen bir çok durumu ifade eder. Teknolojinin analizi ise, oldukça belirli ve hassas fonksiyonların ve rutin prosedürlerle ya da bilinen yöntemlerle çözülebilecek problemlerin uzantısıdır.

9 Rutin tip işletmelerde, teknik ve ustabaşı düzeyinde yaratıcılık çok azdır; Karar vermede, üst kademe yönetiminin gücü oldukça yüksektir. Koordinasyon planlamaya bağlıdır ve bu düzenleme daha çok bürokratik yapıyı temsil etmektedir. Rutin olmayan işletmelerde ise, teknik kademe (operasyonel düzey ) de karar vermede yetki sahibidir. Koordinasyon geri bildirim aracılığıyla sağlanır ve yüksek düzeyde grupların özerkliği vardır.

10 ÇEVRE Çevrenin işletmenin yapısı ve yönetsel uygulamaları üzerinde etkilerini araştıran iki önemli çalışma bulunmaktadır: Burns ve Stalker: “Mekanik sistem” ve “Organik sistem” adı verilen örgüt yapısı ve yönetsel uygulamalar Lawrence ve Lorch: işletmenin belirli bölümlerinin “farklılaşması” ve “bütünleşmesi”

11 BURNS VE STALKER Burns ve Stalker çalışması, İngiltere’de 20 endüstriyel işletmenin analiz edildiği bir araştırmadır. Bu çalışmada dış çevrenin, işletmelerin yönetim ve ekonomik performansları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, ipek üreticisinden mühendislik işletmesine kadar bir çok farklı alanda faaliyet gösteren işletmeler yer almıştır


"Tarihi, geçmişi ve amaçları Üretim süreçleri ve yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları