Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sağlıkta Dönüşümle Gelişen Hasta Hizmetleri SAĞLIK BAKIM ve HASTA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti;
Hasta odaklı sağlık hizmetleri, "hasta ile ilgili kararların hastanın isteklerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olmasını sağlamak amacıyla, hizmet sunucuları, hastalar ve gerektiğinde hasta yakınları arasında işbirliğinin kurulduğu; hastaların kendi bakımları hakkındaki kararlarda söz sahibi olabilmeleri için, gereken bilgilendirme ve eğitim desteğinin sağlandığı sağlık hizmetleri" şeklinde tanımlanmaktadır.

3 Hasta Odaklı Sağlık Hizmetleri Kavramının Önem Kazanmasının Nedenleri;
Hasta odaklı sağlık hizmetleri kavramının önem kazanmaya başlamasının somut birtakım nedenleri ve temelleri vardır. Bunlardan birincisi; ortalama yaşam süresinin artması ve toplumların yaşlanmaya başlamış olmasıdır. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kronik hastalıklar ve hastaların sürekli bakım ihtiyacı önem kazanmaktadır. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre 60 yaş üzerindeki her dört kişiden üçünün en az bir hastalığı, bunlardan ikisinin ise iki ve daha fazla kronik hastalığı bulunmaktadır. Birden çok kronik hastalığı nedeniyle uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hastaların sağlık kuruluşları ve hekimlerle ilişkileri de aynı doğrultuda şekil değiştirmeye başlamış; 7/24 hizmet sunumu, evde bakım, gibi hasta odaklı uygulamaların önemi artmıştır.

4 Hasta odaklı sağlık hizmetlerinin önem kazanmasının ikinci nedeni, tıp bilimi ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak tıp bilgilerimizde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu durumda; herhangi bir hastanın tedavisi ve bakımı için mutlak doğru ve geçerli olan tek bir yöntem söz konusu olmadığı gibi, böyle bir kararın sadece tek bir hekim tarafından verilmesinin de her zaman doğru olmayacağı anlaşılmaktadır.

5 Hasta odaklı sağlık hizmetinin önem kazanmasının üçüncü ve belki de en önemli nedeni ise hasta beklentilerindeki değişimdir. Günümüzün hastaları geçmişin hastalarından farklı olarak her türlü bilgiye daha rahat ulaşabilmekte, ihtiyacı olan sağlık hizmetleri konusunda daha fazla seçeneği değerlendirebilme imkanına sahip bulunmaktadır. Hekimin karşısında artık her söyleneni kabullenmeye hazır bir hasta grubu yoktur. Tersine her türlü tanı ve tedavi seçeneğini tartışmaya istekli, soruşturan, sorgulayan, güvenliği yasal düzenlemelerle korunan, memnun edilmesi gereken yeni bir hasta profili bulunmaktadır.

6 Sağlık Bakanlığı Olarak Hasta Odaklı Hizmet Sunabilmek İçin;
Ulaşım ve Süreklilik Sağlık hizmeti sadece yüz yüze görüşmeler sırasında değil, günün her saatinde ve her türlü yolla (telefon görüşmesi, internet, gibi) verilebilen bir hizmet olup, yeni gelişen iletişim teknolojileri bu imkanı sağlamaktadır. Sağlık Tesislerimize ait web sitelerinden; sağlık tesisinin birimleri ve laboratuvar tetkikleri hakkında genel bilgilere, idari personel, doktorlar, haberler ve iletişim bilgilerine ulaşılmaktadır.

7 Danışma, Karşılama ve Yönlendirme
Öncelikli olarak kimsesiz, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yardıma ihtiyacı olan tüm hasta/hasta yakınlarının sağlık tesisi içerisindeki kayıt-kabul, muayene, tetkik, tahlil, tedavi protokollerinde herhangi bir sıkıntıya ve aksaklığa meydan verilmeksizin tüm işlemlerinin yapılarak tesisten ayrılmalarının sağlanması ve hasta memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması için tüm personelin azami gayret sarf etmesi gerekmektedir.

8 Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
Hasta Hakları Birimi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, Engelli hastalar, Yoksul hastalar, Aile içi şiddet mağduru hastalar, İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, İl dışından gelen hastalar Hasta odaklı hizmette; hasta ve yakınlarımızın dilek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri hasta hakları birimi kurulmuş olup bununla birlikte hastalarımıza hekim seçme hakkı getirilmiştir.

9 Evde Sağlık Hizmetleri
İhtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

10 Açıklık ve Şeffaflık Hastanın ve hasta yakınlarının tedavi programına ilişkin her türlü bilgiye ulaşması kolaylaştırmak, hekimlerin fazla konuşmayan ve ulaşılmayan insanlar olduğu algısını yıkmak, tıbbi bilgilerin, hastaların anlayacağı şekilde aktarılmasına yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Hastaların, kendilerine "insan" olarak saygı duyan, dinlemeye ve anlamaya çalışan, kendilerini benimseyen ve sorunlarına ilgi duyan hekimleri "iyi hekim" olarak tanımladıkları görülmektedir. Hasta için kendisine insan olarak saygı duyulması ve değer verilmesi her şeyden daha önemlidir.

11 Hasta Odaklı Hizmet Sunumunda Fiziksel Şartları Önemsiyor ve En İyisini Yapmaya Çalışıyoruz…
Hasta ve hasta yakınları; hizmet sunumu sırasında kullanılan bina, teknoloji, araç/gereç, teçhizat, iklimlendirme, aydınlatma gibi fiziksel özelliklerin beklentilerine göre düzenlenmiş olmasını istemektedir.

12 Her Türlü Ayrıntıya Önem Veriyoruz…

13 Her Türlü Ayrıntıya Önem Veriyoruz…
Poliklinik Odası

14 Her Türlü Ayrıntıya Önem Veriyoruz… Engellilere Yönelik Düzenlemeler

15 Her Türlü Ayrıntıya Önem Veriyoruz…
Hastanelerin dış mekan özellikleri ve tasarımları hasta/hasta yakınlarının sağlık tesisi hakkındaki algılarını olumlu yönde etkilemektedir.

16 Hasta Odaklı Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek İçin;
Yaptığımız işleri hastaların gözüyle görmeye çalışıyoruz. Çalışma ortamında hasta memnuniyetini ön planda tutan, destekleyen bir kültür oluşturmaya çalışıyor, hasta memnuniyetini ölçüyor ve izliyor ve buna göre hasta odaklı hizmetleri iyileştirme, geliştirme çalışmalarında önceliklerimizi belirliyoruz. Hasta tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmak bu tecrübelerden faydalanarak bunları hizmet sunumuna yansıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Sağlık otelciliği hizmetlerini üst düzeyde tutarak hasta ve hasta yakınlarımıza konforlu ortamlarda hizmet sunmaya çalışıyoruz.

17 “Çalışmak, gayret etmek; insanı ve ülkeyi ayağa kaldırmak için yegâne faktördür.”
Prof.Dr. Ali İhsan Dokucu Bağcılar 2012 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları