Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi"— Sunum transkripti:

1 9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi
5.Ünite Ekip Çalışması SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI ( / 05 / 2014 )

2

3 Sağlık Kazanı

4 Sağlık Çalışanlarının Hakları : 1.) Mesleki Haklar 2.) Hukuki Haklar

5 Mesleki Haklar Sağlık çalışanlarının mesleklerinin özelliğinden kaynaklanan bazı hakları vardır. Bu hakların sınırlarını; ..etik değerler, ..tıp bilimi, ..teknoloji, ..yasal düzenlemeler belirler.

6 Eğitim Alanındaki Haklar :
Eğitim Alanındaki Haklar : .Sağlık çalışanlarının, nitel ve nicel yönden yeterli öğretim alt yapı ve kadrosuna sahip olan okullardan mezun olma yada bunu isteme hakkı vardır. .Sağlık bilimleri ve teknolojisi çok hızla gelişmektedir.Bu nedenle de, sağlık çalışanlarının bilgi ve görgülerini ( nosyon) sürekli tazelemeleri gerekir.

7 Sağlık çalışanlarının bilgi ve görgülerini arttırmak için her türlü toplantı ve eğitime katılma hakkı vardır. Bilimsel ve Teknolojik Donanıma Sahip Olma Hakkı : Başarılı çalışma, büyük oranda bilimsel ve teknolojik olanaklarla donanmış olmaya bağlıdır.

8 Bu nedenle sağlık çalışanlarının, günün koşullarına uygun donanıma sahip olma ve bunu isteme hakkı vardır. Mesleki Bağımsızlık ve Güvence Hakları : Sağlık çalışanlarının topluma ve bireylere karşı olan görevlerini; etik ilkeler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütebilmeleri, mesleklerini tam bir bağımsızlık içinde yürütebilmelerine bağlıdır. Çalışanlar her türlü baskı ve etkiden uzak bir ortamda çalışmalıdır.

9 Sağlık çalışanlarının, etik ilke ve kuralları gözetme ve bunlara uyma hakkı vardır.Hiçbir kurum, kişi yada kuruluş, çalışanlardan etik dışı davranmalarını isteyemez. Sağlık çalışanlarının , haksız suçlamalardan korunma hakkı vardır.Aynı şekilde sağlık çalışanı, her türlü baskı ve zordan arınmış bir meslek güvencesine sahip olma hakkına sahiptir.

10 Ücret, Diğer Özlük ve Sosyal Haklar : Emek ve sorumlulukları ile denk düşen bir oranda, toplumsal kaynaklardan pay alma hakkı vardır. Tüm çalışanlar gibi, sağlık çalışanlarının da özlük ve sosyal haklarını geliştirme hakkı vardır.

11 Sistem ve Yönetime İlişkin Haklar : Sağlık hizmetlerinin başarısı yada sağlık hizmetleri alanında görülen aksamalar, büyük oranda var olan sisteme ve yönetime bağlıdır.Bu yönetim hatası nedeniyle,sağlık çalışanları suçlanmamalıdır.Bu nedenle,çalışanların sistemden sorumlu tutulmama ve suçlamalardan korunma hakkı vardır.

12 Sağlık çalışanlarının topluma önderlik etme gibi bir sorumluluğu vardır.Bu nedenle sağlık çalışanlarının, aydın kimliğini oluşturma ve sürdürebilme hakkı vardır.Tüm aydınlar ve vatandaşlar gibi, sağlık çalışanın da, özelde sağlık sistemi,genelde de ülke yönetimi konusunda söz ve düşünce bildirme hakkı vardır.

13 Hastayı Reddetme Hakkı : Hekimler ve diğer sağlık çalışanları için,acil durumun olmadığı durumlarda,hastayı reddetme hakkı vardır.Ancak, bu hak,çok sayıda sağlık çalışanının olduğu yerde geçerlidir.

14 HUKUKİ HAKLAR Sağlık çalışanlarının, meslekten ve etik ilkelerden kaynaklanan temel haklarına ek olarak, devlet memuru olarak çalışmaları durumunda, bu alanı düzenleyen yasalardan gelen birtakım hakları vardır. Türkiye’de , devlet memurlarının görev,yetki, sorumluluk ve haklarını düzenleyen temel düzenlemeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu vardır.

15 Bu düzenlemelerle,devlet memurlarına birçok hak verilmiştir
Bu düzenlemelerle,devlet memurlarına birçok hak verilmiştir. Bunlardan bazıları : Yazılı Emir İsteme Hakkı , Müracaat ( dilekçe verme) Hakkı, İzin Hakkı, Emeklilik, tedavi yardımı, Giyim yardımı, Ölüm yardımı vb. Sosyal Haklar

16 HASTALARIN SORUMLULUKLARI 1
HASTALARIN SORUMLULUKLARI 1.) Hastanın Kendine Karşı Sorumluluğu : İnsanların sağlıklarına özen göstermesi ve bazı sakıncalı davranışlardan uzak durması onları bir çok hastalıktan koruyarak, tıbbi girişim gereksinimini azaltır. Örn; uygun beslenme,egzersiz, kilo kontrolü, alkosigaradan uzak durma, vb. gibi..

17 ..Sağlığına özen gösteren kişiler, sağlık harcamalarının azaltılmasına ve kaynakların daha muhtaç kişilere kaymasına neden olur. 2.)Hastanın Sağlık Çalışanlarına Karşı Sorumluluğu : Sağlığı, hastalığı ve sıkıntıları ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmesini isteyen kişinin ,sağlık çalışanlarına yardımcı olması, onlarla iyi bir iletişim ve işbirliği içinde bulunması, onların bilgi ve becerisine saygı duyması gerekir.

18 3.) Hastanın Topluma Karşı Sorumlulukları : Hastaların ve bireylerin, sağlık çalışanları yanında, topluma ve diğer bireylere karşı da sorumlulukları vardır. Kişilerin kendi sağlıklarına özen gösterme yoluyla, sağlık harcamalarını düşürme ve sağlık hizmetlerini verimli kullanma açısından,topluma karşı sorumlulukları vardır.

19 HAZIRLAYAN HARİKA ATA


"9.Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları