Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)

2 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)

3 Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılardır.
TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılardır.

4 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Gerçek ya da gerçeğe uygun yazılardır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Olay, kişiler, yer ve zaman öykünün temel unsurlarıdır.

5 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Olay: Öyküde anlatılan yaşantı ya da durumdur. Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır. Zaman: Olayın yaşandığı dönem ya da gündür.

6 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Serim Bölümü Öykünün giriş bölümüdür. Bu bölümde, olayın geçtiği zaman, çevre ve kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.

7 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Düğüm Bölümü Olayın bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Çözüm Bölümü Öykünün sonuç bölümüdür. Düğüm bölümünde anlatılan olayın bir sonuca bağlanarak merakın giderildiği bölümdür.

8 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Birinci Kişili Anlatım: Öykünün kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım. Üçüncü Kişili Anlatım: Olayı uzaktan gözlemleyen üçüncü kişi ağzından yapılan anlatım.

9 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Örnek Vapur rıhtımdan kalkıp da Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar: - Çocukcağız Arabistan'da rahat eder, dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli, evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına, Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. (…) ESKİCİ Refik Halit Karay

10 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Olmuş ya da olması mümkün olan olayları geniş bir bakış açısıyla anlatan eserlerdir.

11 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Tarihi Roman Tarihteki olay ya da kişileri konu alan romanlardır. Yazar, tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır.

12 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Macera Romanı Şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan romanlardır. “Serüven Romanları” da denir. “Polisiye Romanlar” ile “Egzotik Romanlar” da bu gruba girer.

13 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Sosyal Roman İnsan yaşamını derinden etkileyen toplumsal ve siyasi olayları; inançları, gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır.

14 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Psikolojik Roman Kahramanların iç dünyasını, ruh hallerini; kişilerin toplumla ilişkilerini anlatan romanlardır.

15 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Öykü, romandan daha kısadır. Öyküde temel öge olaydır. Romanda ise temel öge kişidir. Öyküde tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Öyküde kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez.

16 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)
Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır. Öykü, kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.

17 TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)


"TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları