Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

2 ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
GELİŞTİRME, DEĞERLENDİRMEVE BELGELENDİRME AKREDİTASYON DÜZENLEME Kurum ve kuruluşlar,TÜRKAK'a veya kanunla belirtilen diğer akreditasyon kuruluşlara mesleki eğitim ve öğretim alanında kurumsal akreditasyon için başvururlar. MYK kurum/kuruluşu akredite eder ve meslek standartlarının geliştirilmesine yönelik olarak kuruluş ile sözleşme yapar. Kurum/Kuruluş, MYK ile işbirliği içinde meslek standartlarını geliştirir ve bunları ilgili MYK’nın sektör komitesine sunar. MYK, yüksek öğrenim seviyesindeki (5-8.seviyeler) yeterlilikler konusunda YÖK ile işbirliği içinde UMS’lere dayanarak yeterlilikler geliştirir ve/veya yeterliliklere geçerlilik kazandırır. MYK, ortaöğretim seviyesindeki (1-4. seviyeler) yeterlilikler konusunda MEB ile işbirliği içinde UMS’lere dayanarak yeterlilikler geliştirir ve/veya yeterliliklere geçerlilik kazandırır. MYK meslek standartlarını onaylar. (UMS) MYS kapsamındaki faaliyetler, eğitim ve istihdam alanını düzenleme ve denetleme görevi olan kurumlar ile işçi ve işveren taraflarını ilgilendiren üçlü bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. MYK TÜRKAK veya kanunla belirtilen diğer akreditasyon kuruluşlarından akredite edilen kurum/kuruluş MYK'ya meslek standartlarını geliştirmek üzere başvurur.

3 ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
GELİŞTİRME, DEĞERLENDİRMEVE BELGELENDİRME AKREDİTASYON DÜZENLEME MYK YÖK MEB UMS'ye dayalı çerçeve öğretim programı ve modül şartnameleri ilgili akredite edilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilir. MYK kuruluşu akredite eder ve kuruluş ile eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik sözleşme yapar. TÜRKAK veya kanunla belirtilen diğer akreditasyon kuruluşlarından akredite edilen kurum/kuruluş MYK'ya eğitim ve öğretim programları geliştirmek üzere başvurur. MYK yeterlilikleri geçerli kılarak Türk Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirir ve yayınlanmaları için uygun adımları atar. Çerçeve öğretim programları ilgili merci tarafından onaylanır ve eğitim ve öğretim kurumlarının kullanımına sunulur. MYS kapsamındaki faaliyetler, eğitim ve istihdam alanını düzenleme ve denetleme görevi olan kurumlar ile işçi ve işveren taraflarını ilgilendiren üçlü bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. MYK değerlendirme, sonuçlar, sertifikalandırma, ulusal eğilimler, uluslararası karşılaştırmalar ve kurumsal performansın izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bir dizi kalite güvencesi görevlerini yerine getirir. Kurum/kuruluş eğitimleri verir ve/veya değerlendirme yapar ve sonuçları MYK’ya sunar. Kurum/kuruluşlar MYK adına sertifika verir.

4 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNUN
GÖREVLERİ Ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak, geliştirmek ve denetlemek, Standartları belirlenecek meslekleri tespit etmek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları belirlemek, Orta ve yüksek öğrenim düzeyinde mesleki eğitim-öğretim veren kurumlarda uygulanacak eğitim programlarının meslek standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla MEB ve YÖK ile işbirliği yapmak, Ulusal meslek standartlarına dayalı ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, Ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek, Yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların mesleki yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek, Ulusal mesleki yeterlilik standartlarını geliştirmek ve uluslar arası alanda geçerliliğini sağlamak, Mesleki alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak, Diğer

5 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
GENEL KURUL YÖNETİM KURULU MYK PERSONEL YAPISI KAMU TEMSİLCİLERİ ÇSGB, MEB, STB Maliye Bak., Bay. ve İsk. Bak. Sağlık Bak. Tar. ve Köy. Bak. Kül. ve Tur. Bak. DPT, ABGS, İŞKUR, KOSGEB, TSE, YÖK (TOPLAM 19 ÜYE) ÇSGB ( 1 üye) MEB (1 üye) YÖK (1 üye) İŞVERENLER (1 üye) İŞÇİLER ( 1 üye) MESLEK KURULUŞLARI ( 1 üye) (TOPLAM 6 ÜYE) 1 asil, 1 yedek üye Kendi içlerinden bir başkan seçilecek Kurum Başkanı Mes. Stan. Dairesi Sın. ve Bel. Dairesi Hukuk Müşavirliği İda. ve Mali İş. Dai. Uzman Uzman Yrd. İstatistikçi Bilgisayar Prog. Çözümleyici Bilgisayar İşletmeni Sekreter Büro Görevlisi (TOPLAM 90 KİŞİ) MYS kapsamındaki faaliyetler, eğitim ve istihdam alanını düzenleme ve denetleme görevi olan kurumlar ile işçi ve işveren taraflarını ilgilendiren üçlü bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. SOSYAL TARAFLAR TESK, TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TZOB, TURSAB, TİM (TOPLAM 20 ÜYE)


"ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları