Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

200 Yataklı Bir Hastanede Acil Servise Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Hastaneye Tekrar Yatış Oranları Hakan SOYSAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "200 Yataklı Bir Hastanede Acil Servise Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Hastaneye Tekrar Yatış Oranları Hakan SOYSAL."— Sunum transkripti:

1 200 Yataklı Bir Hastanede Acil Servise Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Hastaneye Tekrar Yatış Oranları Hakan SOYSAL

2 * Giriş * Materyal ve Metod * Bulgular * Sonuç * Öneriler
SUNUM PLANI * Giriş * Materyal ve Metod * Bulgular * Sonuç * Öneriler

3 GİRİŞ Yeniden Kabul ? Hastanın ilk kabulünden sonra 7-30 gün içinde veya 1 yıl içinde aynı hastaneye tekrar kabulüdür.

4 Acil servise yapılan (7-30 günlük)
MATERYAL VE METOD Yeniden Kabuller Acil servise yapılan (7-30 günlük) Servislerdeki ve tekrar yatışlar (1 yıllık)

5 MATERYAL VE METOD 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında başvuran hastalar değerlendirildi. Hasta Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kullanıldı.

6 *Acil servise 7-30 gün içinde aynı şikayetle tekrar başvuran hastalar,
22 MATERYAL VE METOD *Acil servise 7-30 gün içinde aynı şikayetle tekrar başvuran hastalar, *Aynı servise tekrar başvuran ve yatışı yapılan hastalar değerlendirilmiştir.

7 Elde edilen verilerin frekans değerleri ve oranları hesaplanmıştır.
MATERYAL VE METOD Elde edilen verilerin frekans değerleri ve oranları hesaplanmıştır.

8 BULGULAR 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Acil servise toplam başvuru sayısı 7478 dir.

9 * 7 gün içinde aynı şikayetle tekrar başvuru sayısı 139 ( % 1,85),
BULGULAR Acil servise; * 7 gün içinde aynı şikayetle tekrar başvuru sayısı 139 ( % 1,85), * 30 gün içinde aynı şikayetle tekrar başvuru sayısı 196 (% 2,62) dır.

10 ACİL SERVİS YENİDEN KABULLERİN NÖBETÇİ TABİP UZMANLIĞINA GÖRE DAĞILIMI
BULGULAR ACİL SERVİS YENİDEN KABULLERİN NÖBETÇİ TABİP UZMANLIĞINA GÖRE DAĞILIMI Nöbetçi Uzman Tabip Yeniden Kabul Sayısı % Acil Tıp. Uzm. 46 23,47 Psikiyatri Uzm. 23 11,73 Kadın Hast. ve Doğ. Uzm. 22 11,22 Anestezi Uzm. 20 10,20 Ortopedi Uzm. 15 7,65 KBB Uzm. 13 7,63 Mikrobiyoloji Uzm. 11 5,6 Üroloji Uzm. 9 4,59 Kardiyoloji Uzm. Göz Hast. Uzm. İç Hast. Uzm. 7 3,57 Çocuk Hast. Uzm. 5 2,55 Genel Cerr. Uzm. 1,02 Göğüs Hast Uzm. 1 0,51 Deri ve Zührevi Hast. Uzm. TOPLAM 196

11 ACİL SERVİS TEKRAR KABULLERİNİN ŞİKAYETLERE GÖRE DAĞILIMI
BULGULAR ACİL SERVİS TEKRAR KABULLERİNİN ŞİKAYETLERE GÖRE DAĞILIMI Şikayet Sayı % ÜSYE 72 36,73 Gastrointestinal 34 17,35 Travma 12 6,12 Ağrı 10 5,10 Yüzeysel yaralanma 7 3,57 Yüksek Ateş 6 3,06 Kedi-köpek ısırması 5 2,55 Diğer 50 25,21 Toplam 196

12 BULGULAR 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam yatan hasta sayısı 2323

13 Yıl içinde aynı servise tekrar kabul ve yatış sayısı 80 (%3,44) dir.
BULGULAR Yıl içinde aynı servise tekrar kabul ve yatış sayısı 80 (%3,44) dir.

14 TEKRAR KABULÜ YAPILAN HASTALARIN SERVİSLERE GÖRE DAĞILIMI
BULGULAR TEKRAR KABULÜ YAPILAN HASTALARIN SERVİSLERE GÖRE DAĞILIMI Servis Sayı % Göğüs Hastalıkları 20 25 Göz Hastalıkları 17 21,25 Kulak Burun Boğaz Hast. 16 Kadın Hast. ve Doğum 10 12,25 İç Hastalıkları 5 6,25 Enfeksiyon Hastalıkları 4 Genel Cerrahi Deri ve Zührevi Hastalıklar 2 2,5 Üroloji

15 BİRDEN FAZLA TABİP OLAN SERVİSLERİN YENİDEN KABUL SAYILARI
BULGULAR BİRDEN FAZLA TABİP OLAN SERVİSLERİN YENİDEN KABUL SAYILARI Servis 1. Tabip 2. Tabip Göz Hastalıkları 11 6 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 12 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum 7 3 Genel Cerrahi 2 Üroloji 1

16 SONUÇLAR * Acil servis yeniden başvuru oranları 7 gün içinde %1,85 ve 30 gün içinde %2,62 dir. * Servislere tekrar yatış oranı %3,44 olarak bulunmuştur. * Bu oran Medicare tarafından belirlenen ‘’Tekrar yatış ölçütü’’ (%16,9) değerinin altındadır.

17 Kişisel sağlığa dikkat etmeme Yetersiz bakım ve koordinasyon eksikliği
SONUÇLAR Yeniden kabul Kişisel sağlığa dikkat etmeme Tedavi planına uymama Yanlış tanı-tedavi Yetersiz bakım ve koordinasyon eksikliği Bilgi eksikliği

18 ÖNERİLER Sağlık hizmetleri harcamalarının önemli bir kısmını yatarak tedavi giderleri oluşturmaktadır. Yeniden kabuller bu giderlerin artmasına, kaynak israfına, işgücü ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

19 ÖNERİLER 1- Hastaların koruyucu sağlık eğitimleri konusunda ve hangi durumlarda acil servise başvurulması konusunda bilgilendirilmesi ile,

20 ÖNERİLER 2- Taburcu planı ve evde bu planın uygulanması konusunda bilgi verilmesi, tedavi bitiminde gerekli koordinasyonun sağlanması ile,

21 ÖNERİLER 3- Hizmet içi eğitimler ile
22 ÖNERİLER 3- Hizmet içi eğitimler ile önlenebilir yeniden kabullerinin azaltılabileceği değerlendirilmektedir.

22 Önlenebilir yeniden kabuller
ÖNERİLER Önlenebilir yeniden kabuller Bilinçli hasta Doğru tanı-tedavi Tedavi planına uyum Koordinasyon Hizmet içi eğitim KALİTE

23 22 Teşekkürler.


"200 Yataklı Bir Hastanede Acil Servise Aynı Şikâyetle Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Hastaneye Tekrar Yatış Oranları Hakan SOYSAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları