Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Birliğin Adı Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Tarih…, İlin adı T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

2 İl Haritası

3 İl Merkezindeki Hastanelerin Uydu Görünümü

4 Mesafe Cetveli ÖRNEKTİR

5 Nüfus Bilgileri, TÜİK-2013 ÖRNEKTİR İlçe Adı 2011 Yılı ADNKS Nüfusu
2011 Yılı AHBS Nüfusu Merkez İlçe 97.207 ……….. 45.735 44.753 ………. 23.438 24.835 10.994 10.711 33.331 32.628 Merkez İlçe Toplam İlçe İlçe Toplam Güçlendirilmiş İlçe 57000 57.500 54.000 55.000 Güçlendirilmiş İlçe Toplamı GENEL TOPLAM ÖRNEKTİR

6 Nüfus Piramidi, TÜİK-2013 İl Yaş Ortalaması ….. ÖRNEKTİR

7 Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı % TÜİK-2013
İlçe Adı 0-4 Yaş % 5-14 15-25 25-39 40-64 65+ Toplam Nüfus [sayı] Merkez İlçe 25 15 10 20 78500 İlçe İl Geneli Türkiye Yaş aralıkları % olarak yazılacak. Toplam nüfus sütunu ise sayı olarak belirtilecek.

8 Sağlık Kurum ve Kuruluşu Sayıları
Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel I.Basamak Sağlık Kuruluşu E2-E3 Entegre İlçe Hastanesi Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADSM Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Merkezi Dal Merkezi Hastane 87 5 8 1 - 4 2 Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri 1 Adet A1 Hastane 1 Adet A2 Dal Hastane 3 Adet C Hastane 2 Adet D Hastane 2 Adet E1 Hastane I.Basamak Sağlık Kuruluşu 1 Adet E2 Entegre Hastane 4 Adet E3 Entegre Hastane 14 Adet Toplum Sağlığı Merkezi 73 Adet Aile Sağlığı Merkezi(168 Adet Aile Hekimliği Birimi)

9 Genel Sekreterlik Bina Fotoğrafları

10 Birlik Personel Sayısı
Genel Sekreter Adı Soyadı Resim Tıbbi Hizmetler Başkanı İdari Hizmetler Mali Hizmetler Uzman Büro Görevlisi Sayı Toplam Yönetici Sayısı ……… Hastane Yöneticisi Başhekim İdari-Mali İşler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Md. Hasta Hizm. ve Sağlık Otel. Müdürü Yardımcısı Müdür Diğer Çalışan

11 SAĞLIK İNSAN GÜCÜ

12 İl Geneli Sağlık İnsan Gücü, 2013-201… İlgili Ay
Toplam İşçi Havuzu Sayısı

13 Sağlık İnsan Gücünün Kurumsal Dağılımı, İlgili Ay-201…
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Kamu Hastane Birliği Genel Toplam Üniversite Özel Sayı PDC (%) PDC (%) Kadro Aktif 2013 Aktif 2014 Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Ebe-Hemşire Sağlık Memuru ATT-Paramedik GİHS YHS Diğer

14 Birlik Geneli Uzman Hekim Durumu, İlgili Ay 201..
Birliğe Bağlı Sağlık Tesisleri Uzman Hekim Sayısı PDC Doluluk Oranı % HASTANE ADI PDC Kadro Aktif …………Hastanesi Birlik Geneli

15 Uzman Hekim Sayısı ve İş Yükü Dağılımı %İlgili Ay.. 201…

16 Birlik Geneli Hizmet Alımı İle Çalışan Personelin Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı, İlgili Ay 201..

17 SAĞLIK HİZMETLERİ

18 Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, ilgili ay 201..
Toplam

19 Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, 2012\ Ekim-201.. \Ay
2013 İlgili ay 201../Ay Müracaat Sayılarına Üniversite ve Özel dahildir.

20 Müracaat Sayıları Kesitsel Değerlendirme
TARİH Muayene Sayısı/ Hekim Sayısı 1. Basamak 2. Ve 3. Basamak 2012 İlgili ay 2013İlgili ay 2014 İlgili ay

21 Birlik Hastaneleri Kapasite Değerlendirmesi - 2014
Hastane Adı Yatak Sayısı Nitelikli Yatak Oranı % Doluluk Oranı ( % ) Toplam Arsa Alanı (m2) ToplamKapalı Alan Yatak Başına Düşen Kapalı Alan Hastane yaşı ….Hastanesi Sağlık Bakanlığı …… Özel …….. Üniversite Tabloya Üniversite ve Özel Hastaneler de Dahil Edilecektir.

22 Tıbbi Hizmetler, 2013-201… İlgili Ay
Muayene oda sayısı Klinisyen uzman sayısı Yıllık muayene sayısı İl Dışı Sevk Oranı/Sayısı Birlik Dışı Sevk Oranı/Sayısı Yatak sayısı Nitelikli yatak sayısı (1-2 kişilik wc, banyolu) Sağlık Tesisi Adı 2013 İlgili ay 201.. İlgili Ay …… ……. Sağlık Bakanlığı Özel Üniversite

23 Acil Sağlık Hizmetleri
Hastane Adı Acil Servis Seviyesi Acil Müracaat Sayısı Acil Müracaat Oranı 2013 2014 …… Hastanesi …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi Özel Hastaneler İL GENELİ

24 Acil Sağlık Hizmetleri
İl dışına En sık Sevk Nedenleri Sevk Ön Tanısı Vaka Sayısı % İlçelerden Merkeze En Sık Sevk Nedenleri Sevk Ön Tanısı Vaka Sayısı %

25 Acil Nöbet Hizmetleri Hastane Adı
Branş Nöbeti Tutulan Branşlar (Hekim Sayısı) Havuz Nöbetine Giren Branşlar (Hekim Sayısı) İcap Nöbeti Tutan Branşlar (Hekim Sayısı) 24 saat kesintisiz verilen Sağlık Hizmetleri …… Hastanesi Çocuk(7), Genel Cerrahi(5)…. Dahiliye (10), …… Primer PTCA, replantasyon…vb …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi Özel Hastaneler İL GENELİ ÖRNEKTİR

26 Ameliyat Sayıları Hastane Adı A Grubu Ameliyat Sayısı
B Grubu Ameliyat Sayısı C Grubu Ameliyat Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı A,B,C grubu Ameliyat Oranı 2013 2014 …… Hastanesi …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi Özel Hastaneler İL GENELİ

27 İl Geneli Doğum ve Sezaryen Oranları, 2013-2014
Hastane Adı Toplam Doğum Sayısı, 2013 Sezaryen Oranı (%), 2013 Primer Sezaryen Oranı (%), 2012 Pirmer Sezaryen Oranı (%), 2013 Primer Sezaryen Oranı (%), 2014 ilk 6 ay …… Hastanesi …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi Özel Hastaneler İL GENELİ

28 İl Geneli Erişkin Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Üçüncü Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) YDO (%) …… Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

29 İl Geneli Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Üçüncü Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) YDO (%) ….. Hastanesi ……Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

30 İl Geneli Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri, 201.
Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Üçüncü Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) YDO (%) ……Hastanesi …….Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

31 İl Geneli Yanık Tedavi Hizmetleri, 201.
Hastane Adı Yanık Yatağı Yanık Ünitesi Yanık Merkezi Toplam Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan) Nihai Hedef YDO (%) Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

32 Özellikli Hizmetler Planlaması
Özellikli Sağlık Hizmeti Mevcut Durum Birlik Hedefi (Kurumun belirlediği) (Birliğin öngördüğü) Rop-tanı tedavi merkezi Hiperbarik oksijen tedavi merkezi Kemoterapi- Radyoterapi Kardiyovasküler cerrahi (KVC) Nükleer tıp- Pet-CT planlaması Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Diyaliz Hizmetleri El Cerrahisi Hizmetleri Robotik Cerrahi planlaması Robotik Yürüme ve rehabilitasyon Genetik Tanı ve tedavi planlaması Kemik iliği-Organ nakli planlaması Perinatal merkez planlaması Kapsamlı onkoloji merkezi İnme merkezi

33 İl Geneli Görüntüleme Hizmetleri (Kamu, Üniversite, Özel)
Hastane Adı Anjio BT EEG EKO EMG Kemik D. Mamogr. MR USG Radyoterapi Sintigrafi Sayı Süre süre Günlük Çekim sayısı Kobalt 60 Linac …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Toplamı Özel …. Hastanesi Özel Hastaneler Toplamı Üniversite….. Hastanesi Üniversite Hastaneleri Toplamı Toplamlar satırları Koyu Renkle belirtilecek. * İşareti :Hizmet alımı Sayı: Cihaz Sayısı Süre: Tarama ve kontrol hariç en uzun randevu süresi

34 Birlik Genelinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, 2012-201./ ilgili ay
İşlem Türü 2013 İlgili ay 201./ilgili Ay ADSM sayısı Diş hekimi Ünite sayısı Müracaat sayısı Çekim sayısı Kanal sayısı Protez sayısı Periapikal ve panoramik Film Sayısı RVG Sayısı İmplant Sayısı

35 Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Eğitim
Hastane Adı Eğitim programı veren klinik sayısı Eğitim Görevlisi Sayısı Asistan Sayısı SCI ve SCI-E Dergilerde yayınlanmış makale sayısı TÜBİTAK-ULAKBİM Erişim Durumu Prof Doç Yrd.Doç Başasistan …… Eğitim ve Araştırma Hastanesi …….Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36 Evde Sağlık Hizmetleri
İl genelinde evde sağlık hizmeti için çalışan sağlık personeli sayısı Uzman hekim Pratisyen YSP Diğer Hedef konulan hasta sayısı Başvuran hasta sayısı Tedavi programına alınması gereken hasta sayısı Tedavi programına alınan hasta sayısı Tedavi programına alınan hastalara yapılan ortalama ziyaret sayısı

37 Beyaz Kod İl geneli beyaz kod başvuru sayısı 2013
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2014 İlk 6 ay Beyaz kod ekibinde çalışanların unvanları ile sayıları Bu konuda görevlendirilmiş hukukçu çalışan varlığı Varsa hukukçuların katıldığı dava sayısı Takip edilen dava sayısı Örnek dava sonuçları Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi

38 İl Geneli Yatırım Harcamaları (x1000 TL)
Birlik kurulduktan sonra Birliğe bağlı tesislerde bu güne kadar; ………………….TL Yatırım-Onarım, ………………… TL Araç-Demirbaş ve Tıbbi Donanım harcaması olmak üzere ………………… TL yatırım harcaması yapılmıştır.

39 Birlikler Kurulmadan Önce Başlanıp Kurulduktan Sonra Tamamlanan Yatırımlar
S.NO İlçesi Sağlık Tesisi Adı Başlama - Bitiş Tarihi Yatırımın Bütçesi Toplam Harcama (x1.000 TL) Birlik 'ten Önce Birlik 'ten Sonra Toplam Harcama 1 2 3 4 5 TOPLAM

40 Bitiş (Hizmete Açılış tarihi)
Devam Eden Yatırımlar S.No İlçesi Yatırım Adı Başlama Tarihi Fiziki Gerçekleşme (%) Bitiş (Hizmete Açılış tarihi) Yatırımın Bütçesi Yüklenici Kurum Yatırım Bedeli (x1.000TL) 1 2 3 4 5

41 Planlanan Yatırımlar S.NO İlçesi Yatırım Adı Açıklama 1 2 3 4 5 6 7 8

42 MALİ PORTRE

43 Sağlık Tesisleri Mali Portre, İlgili Ay 201..
Tahakkuk Eden Öngörülen Gider Bütçesi Bütçede Personel Gideri % Tahsilat Tahsilat/ Tahakkuk Gider Bütçesi/ Toplam Borç Banka Mevcudu Borçluluk Gün Sayısı ….. hastanesi Birlik Geneli

44 Sağlık Tesisleri Mali Durum İzleme Tablosu ,İlgili ay
Genel sekreterlik … Hastanesi …Hastanesi Gider bütçesi Miktar Oran % Gelir Bütçesi Tahakkuk Tahsilat

45 Sağlık Tesisleri Stok Düzeyleri
………Genel Sekreterliği stok düzeyi (2012) stok düzeyi (2013) İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ 2014 İlk 6 ay Toplam

46 Stok Düzeyi Yüksek olan Hastaneler
Hastane Adı Stok düzeyi (2012) Stok düzeyi (2013) Stok düzeyi (2014 ilk 6 ay) İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ

47 Sağlık Tesisleri Ek Ödeme Gelirleri 201./ilgili ay
Ek ödemeye esas gelirler toplamı Dağıtılabilen maksimum tutar Dağıtılan net tutar Ek Ödeme Dağıtım Oranı Uzman Ortalama Pratisyen Ortalama Diş Hekim Ortalama YSP Ortalama …Hastanesi Birlik Geneli

48 Kamu Hastaneleri Birliği
Birlik Geneli Personel Son Altı Aylık Ortalama Gelirleri, TL (maaş + ek ödeme) Kamu Hastaneleri Birliği En Düşük En Yüksek Ortalama Uzman Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Ebe-Hemşire

49 (SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
………………….Kamu Hastaneleri Birliği Ana Branş Uzman Hekim Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL ANA BRANŞLAR NET EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) ACİL TIP RADYOLOJİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ PLASTİK CERRAHİ ORTOPEDİ KARDİYOLOJİ GÖZ HASTALIKLARI KBB NÜKLEER TIP ANESTEZİ ÇOCUK CERRAHİSİ DAHİLİYE GÖĞÜS HASTALIKLARI NÖROLOJİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL CERRAHİ BEYİN CERRAHİ PSİKİYATRİ ÇOCUK HASTALIKLARI FİZİK TEDAVİ CİLDİYE KALP DAMAR CERRAHİ PATOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÜROLOJİ BİYOKİMYA GÖĞÜS CERRAHİSİ

50 (SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
………………….Kamu Hastaneleri Birliği Eğitim Görevlisi Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL ANA BRANŞLAR NET EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) ACİL TIP RADYOLOJİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ PLASTİK CERRAHİ ORTOPEDİ KARDİYOLOJİ GÖZ HASTALIKLARI KBB NÜKLEER TIP ANESTEZİ ÇOCUK CERRAHİSİ DAHİLİYE GÖĞÜS HASTALIKLARI NÖROLOJİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL CERRAHİ BEYİN CERRAHİ PSİKİYATRİ ÇOCUK HASTALIKLARI FİZİK TEDAVİ CİLDİYE KALP DAMAR CERRAHİ PATOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÜROLOJİ BİYOKİMYA GÖĞÜS CERRAHİSİ

51 (SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
…………………….Kamu Hastaneleri Birliği Yan Dal Uzman Hekim Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL YAN DAL EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ NEONATOLOJİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÇOCUK ALERJİSİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ GASTROENTEROLOJİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ HEMATOLOJİ NEFROLOJİ ÇOCUK NEFROLOJİSİ ÇOCUK ONKOLOJİSİ ALERJİ HASTALIKLARI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

52 (SON ALTI AYIN ORTALAMASI)
…………………….Kamu Hastaneleri Birliği Yan Dal Eğitim Görevlisi Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL YAN DAL EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ NEONATOLOJİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÇOCUK ALERJİSİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ GASTROENTEROLOJİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ HEMATOLOJİ NEFROLOJİ ÇOCUK NEFROLOJİSİ ÇOCUK ONKOLOJİSİ ALERJİ HASTALIKLARI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

53 Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Hekim Sayısı
Hastane adı Toplam uzman Hekim Sayısı Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Uzman Hekim Sayısı ……hastanesi …….hastanesi

54 İL VE İLÇE SAĞLIK TESİSLERİ FOTOĞRAFLARI ve ÖRNEK UYGULAMALAR

55 ………… Devlet Hastanesi Hastanenin heliport alanı

56 ……… Devlet Hastanesi

57 …… ADSM

58 Teşekkür ederiz..


"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları