Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI Fatoş T. Yarman Vural ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 Eylül 2002 Boğaziçi Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI Fatoş T. Yarman Vural ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 Eylül 2002 Boğaziçi Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI Fatoş T. Yarman Vural ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 Eylül 2002 Boğaziçi Üniversitesi

2 6. Çerçeve programları iyi kullanıldığı takdirde ülkemizin ARGE yeteneklerini geliştirmede büyük bir atılım sağlayacak çok önemli bir fırsattır. TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

3 Türkiye 6. Çerçeve Programına katkı payını yatırmakla önemli bir ön koşulu yerine getirmiştir. Ancak, bu koşul yüksek rekabet ortamında projeleri kazanmak, başarı ile gerçekleştirmek, proje sonuçlarını kurumsal ve toplumsal faydaya dönüştürmek için yeterli değildir. TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

4 6. Çerçeve Programı’ndan yararlanabilmemiz için: üniversitelerimizde, özel sektörde ve devletin çeşitli birimlerinde ciddi bir hazırlık ve örgütlenme içine girmemiz gerekmektedir. TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

5 Bu örgütlenme, Avrupa Araştırma Alanı (ERA)nın bir alt sistemi olan Türkiye Araştırma Alanı ’dır TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

6 Avrupa Araştırma Alanı Ulusal Araştırma Alanları Bölgesel Ortaklıklar Kurumlararası Örgütlenme ve Konsorsiyumlar Kurumiçi koordinasyon TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

7 Xx TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

8 Sosyal Organizasyon TEMEL İLKELER 1

9 Bireysel araştırmalarla, bilim ve teknoloji üretmemiz mümkün değildir. Büyük projeler karmaşık organizasyonlar gerektirir. Birimlerarası, kurumlararası, uluslararası örgütlenmeler ile bilgi birikimini sağlayıcı kalıcı, esnek ve üretken yapılar oluşturmalıyız. 1. SOSYAL ORGANİZASYON

10 Kaynak ve Zaman Optimizasyonu için Öncelik Saptama ve Planlama TEMEL İLKELER 2

11 AB de her ülke kendi önceliklerini belirlemekte ve ARGE’ye ayrılan kaynaklar bu alanlara yoğunlaştırılmaktadır. AB ülkelerinin ortaklaşa oluşturdukları 6. Çerçeve Programının öncelikli alanları ise AB ülkelerinin öncelikli alanlarının ortak arakesiti olarak belirlenmiştir. AB’de ARGE’ye ayrılan tüm kaynaklar içinde Çerçeve Programları’nın payı sadece %6 civarındadır. 2. KAYNAK VE ZAMAN OPTİMİZASYONU

12

13 TİDEB Projeleri İstatistikleri

14 2. KAYNAK VE ZAMAN OPTİMİZASYONU

15 Türkiye’de öngörü çalışmaları şu sıralar yapılmaktadır. Türkiye, kendisine global dünyada bir rol biçmeli ve hangi alanlarda dünya liderliğine soyunacaksa önceliklerini ona göre belirlemelidir. 2. KAYNAK VE ZAMAN OPTİMİZASYONU

16 Her birim, kurum ve ülke kendi önceliklerini saptamalı, bu alanlara odaklanmalı ve içinde bulunduğu sistemin bir parçası olarak kendisine rol biçmelidir.

17 Bilgi ve Beceriyi Paylaşarak Büyüme TEMEL İLKELER 3

18 “Bilgi güçtür, paylaşılarak artar” felsefesi, bilgiyi kendine saklayarak yarışma felsefesini yıkmıştır. Paylaşım ve iletişim sanal dünyaya taşınmış zaman ve mekan sınırlamaları en aza indirgenmiştir. 3. BİLGİ VE BECERİYİ PAYLAŞARAK BÜYÜME

19 Disiplinlerarası Yaklaşım TEMEL İLKELER 4

20 Üniversiteler, (özel-devlet) kurumlar arasındaki duvarlar yıkılmalı, Sektörler arası birleşmelerle farklı yaklaşımlar harmanlanmalıdır. 4. DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM

21 Globalleşme demek global düşünerek yerel özelliklere göre sistemik hareket etmektir! Türkiye kendi ARGE ve inovasyon sistemini kurmalı, dünya ile bütünleşmeyi bireysel katılımla değil, ülke çapında geliştireceği alt sistemi ile sağlamalıdır Bu alt sistem Türkiye Araştırma Alanıdır. TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

22 Xx TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

23 Xx TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

24 Xx TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

25 Çalıştayın Amacı Türkiye Ulusal Genbilim ve Sağlık Biyoteknolojisi Ağlarının Kurulması Süreç içinde kurulacak Araştırma Ağları ile mevcut ARGE kapasitesinin verimini artırmak, Bu ağlar aracılığı ile Avrupa ve Dünya ile eklemlenmeyi sağlamaktır. Çalıştayın Amacı

26 ANA TEMA ÇALIŞTAYLARI Dünyadaki gelişmeler ve ülke ihtiyaçlarına göre trend analizi Alt alanların belirlenmesi (ihtisas gruplaşmaları) Türkiye Araştırma Ağları

27 Araştırma Ağlarının Amacı Yapılacak araştırmalar için yol haritalarının çıkarılması, Ülke çapında Gen Bilim ve Sağlık Biyoteknolojisi’nin alt alanlarında ARGE çalışmalarının koordine edilmesi, Üretilen bilginin ve sonuçların paylaşılması. TÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞLARI

28 Her Araştırma Ağı Misyonunu Stratejisini Çalışma alanını Çalışma prensiplerini Çalışma gruplarını İlgi ve görev alanına giren faaliyetleri belirlemelidir. ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI

29 Her Araştırma Ağı Koordinatörünü ve yönlendirme komitelerini katılımcı bir biçimde paydaşlarca belirlemelidir. En az bir yıllık bir dönemi kapsayan iş planı ve bütçe hazırlamalıdır. ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI

30 KAYNAK YARATMADA ÇEŞİTLİLİK Dikkat: Türkiye AB projelerinden fayda yaratabilmek için en az bire bir özkaynak ayırmalıdır. Ulusal Kaynaklar: DPT, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER, TTGV, TOBB Uluslararası Kaynaklar: AVRUPA BİRLİĞİ, DÜNYA BANKASI, OECD TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

31 SONSÖZ TÜRKİYE ARAŞTIRMA AANI

32 6. Çerçeve Programı bir amaç değil, Türkiye’yi Gen Bilim ve Sağlık Biyoteknolojisi alanında lider ülke konumuna getirecek bir araç olarak görülmeli, Gen Bilim ve Sağlık Biyoteknolojisi’nin tüm paydaşları Ulusal Gen Bilim Ağlarını kurmalı ve toplumda farkındalık yaratmalıdır. SONSÖZ TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

33 Türkiye, ERA ile bütünleşebilmek için önce kendi alt sistemini kurmak zorundadır. Aksi taktirde, AB için çalışmaya ve kaynak israf etmeye devam edecektir. SONSÖZ TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI

34 Hattı Mudafaa Yoktur, Sathı Müdafaa Vardır. O satıh Bütün Avrupa’dır.


"TÜRKİYE ARAŞTIRMA ALANI Fatoş T. Yarman Vural ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 Eylül 2002 Boğaziçi Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları